Головна > Новини > «УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР» – УКРАЇНСЬКИМ ПЕДАГОГАМ

«УКРАЇНСЬКИЙ ВИМІР» – УКРАЇНСЬКИМ ПЕДАГОГАМ

вересня 11, 2017

2017-09-11_211811Якраз у перші дні нового навчального року вийшов друком міжнародний збірник науково-педагогічних, методичних статей і матеріалів з України та діаспори «Український вимір», випуск 14. Видання укладене за матеріалами науково-практичної конференції «Перші Ушинські читання: українська освіта і культура в історичному розвитку та в умовах викликів інформаційного суспільства», що відбулася на базі нашого закладу на початку червня з ініціативи двох кафедр Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського та за підтримки Фундації міжнародних освітніх ініціатив «Україна-діаспора».

Коло наукових проблем, заявлених у збірнику, виявилося досить широким: від аналізу педагогічної спадщини К.Д. Ушинського до дослідження питань сучасного становлення особистості вчителя, від аспектів історії розвитку педагогічної думки в Україні та за кордоном до висвітлення визначних постатей в українській суспільствознавчій науці. У сфері уваги авторів постали і акценти мистецтвознавчих напрямів, наукові досягнення української діаспори, проблеми загальної, спеціальної педагогіки, освітнього менеджменту, методичний дискурс у середній та вищій школах, позитивні нюанси і суперечності виховання сучасного молодого покоління. Чимало місця у книзі відведено новітньому вирішенню завдань початкової середньої освіти, її науково-методичному забезпеченню та реалізації досвіду оптимізації навчання і виховання дітей, а, крім того, процесам сьогочасного розвою традиційної дошкільної освіти та її експериментальних, альтернативних форм.

Серед вдалих доробків збірки – статті А. Заліського про органічний духовний і життєвий зв’язок постаті К.Д. Ушинського з Чернігово-Сіверщиною; М. Коропатника про філософсько-педагогічні ідеї Костянтина Ушинського в контексті медійної та інформаційної грамотності; Л. Калуської про духовно-моральне виховання дітей у контексті ідей К. Ушинського; В. Стельмах про реалізацію ідей Ушинського про народність у вихованні в практиці сучасної початкової школи; Д. Тетериної-Блохин про принципи педагогіки виховання та навчання в концепціях Я.-А. Коменського і Г. Сковороди; О. Оніщенко про освітню діяльність родини Алчевських; Н. Марченко про внесок учених діаспори в розвиток української освіти; Є. Савенка про роль і місце українців у започаткуванні освіти в Росії; Л. Бодяко про значення краєзнавчих досліджень у школі на прикладі вивчення мовних паралелей «Слова о полку Ігоревім» та новгород-сіверських говірок; С. Романовського про елементи модернізації сучасної української школи; С. Гарус про виховання національно-патріотичних почуттів у молодших школярів на засадах спадщини Софії Русової; Г. Капелюхи про акмеологічні прийоми створення ситуації успіху в навчанні дітей; Л. Телух про технології розвитку критичного мислення; Г. Атієвої про сенсорний розвиток дошкільнят та багато інших доробків.

Серед авторів цьогорічного «Українського виміру» – науковці, методисти, вчителі шкіл, працівники дитячих дошкільних закладів, мистецтвознавці, краєзнавці з Чернігівщини, Івано-Франківщини, Київщини, Хмельниччини, а також колеги з інших країн світу – Канади, Німеччини, США, з російських теренів – Башкортостану і Татарстану.

Матеріали збірника можна переглянути на кафедрах педагогіки, дошкільної та початкової освіти, суспільних дисциплін і методики їх викладання та, звичайно, в науковій бібліотеці нашого інституту.

С.Б. Пономаревський, кафедра педагогіки, дошкільної та початкової освіти

Коментувати не дозволено.