Головна > Новини > Запрошуємо до участі в науково-практичній конференції працівників ЧОІППО, керівників навчальних закладів, учителів, вихователів

Запрошуємо до участі в науково-практичній конференції працівників ЧОІППО, керівників навчальних закладів, учителів, вихователів

квітня 12, 2018

Ушинський

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі науково-практичної конференції «Другі Ушинські читання. Українська освіта і культура в історичному розвитку та в умовах викликів інформаційного суспільства», яка відбудеться 29-30 травня 2018 року на базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, м. Чернігів, пров. Коцюбинського, 4.

Наукові проблеми конференції:

  1. К. Д. Ушинський як дидакт і фундатор вітчизняної педагогіки.
  2. Визначні установи і постаті в освітньо-культурних просторах України та діаспори.
  3. Історико-культурні і мистецтвознавчі аспекти розвитку освіти і суспільства.
  4. Управління освітніми процесами.
  5. Дошкільне дитинство як фундамент становлення особистості. Заклади дошкільної освіти.
  6. Реалізація змісту початкової освіти в історичних і сучасних умовах.
  7. Розвиток шкільництва в Україні та діаспорі в різні історичні періоди та в сьогоденні.
  8. Педагогічні форми, методики, їх роль у модернізації освіти в Україні та діаспорі.

Заявку (реєстраційну форму) для участі в конференції  із зазначенням контактних даних авторів, форму участі (очна, заочна), а також готові матеріали (статті) просимо надсилати на е‑mail: diaspora@meta.ua

з 1 лютого до 20 травня 2018 року. За цією ж адресою здійснюється e-mail листування. Телефон для довідок: 066-72-81-733 (Пономаревський Станіслав Борисович), 050-64-99-452 (Донець Тетяна Павлівна).

Статті будуть надруковані у виданні «Український вимір: міжнародний збірник освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. Число 14».

Стаття повинна містити анотацію українською або англійською мовою перед текстом, ключові слова, формулювання мети статті; виклад основного матеріалу; висновки, список використаної літератури. Параметри сторінки: поля – 2 см з усіх боків сторінки. Абзацні відступи 1,25 см; інтервал між рядками 1,5. Шрифт Times New Roman, розмір 14. Орієнтовний обсяг матеріалів публікації складає 5–12 сторінок. Рисунки, діаграми, світлини і подібне прохання подавати в чорно-білому виконанні.

Просимо пересилати заявки для участі в конференції та матеріали для друку заздалегідь.

ОРГКОМІТЕТ

Просимо заповнювати реєстраційну форму однією (зручною) мовою, українською або англійською.

Прізвище, ім’я:

First and last name:

Місце роботи:

Place of work:

Посада:

Occupation:

Науковий ступінь, вчене звання:

Scientific egree, academic title:

Тема доповіді:

Topic of presentation:

Потреба у технічних засобах (так, ні)

Technical means needed (yes, no)

Друкований примірник збірника матеріалів (так, ні)

Кількість примірників:

Printed copy  (yes, no)

Number of copies:

Форма участі: очна (так, ні):

Form of participation: full time (yes, no)

Заочна участь (так, ні):

Remote participation:  (yes, no)

Поштова адреса (для пересилання збірника):

Address:

Е-mail:

E-mail:

Контактний телефон:

Telephone number:

Коментувати не дозволено.