Меню Закрити

Центр GeoGebra “Інститут GeoGebra Чернігів, Україна”

Центр GeoGebra “Інститут GeoGebra Чернігів, Україна”

Центр GeoGebra “Інститут GeoGebra Чернігів, Україна” засновано на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (ЧОІППО) імені К. Д. Ушинського. Він є складовою Міжнародного інституту GeoGebra (IGI, http://geogebra.org/igi) та повністю розділяє його цілі та задачі.

Центр GeoGebra “Інститут GeoGebra Чернігів, Україна” створено з метою підготовки вчителів та майбутніх учителів як сертифікованих користувачів програмних продуктів освітнього призначення, розроблених Міжнародним інститутом GeoGebra, розробки та впровадження інноваційних електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП) у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів, проведення відповідних досліджень та обміну досвідом у галузі використання інформаційно-комунікаційних технологій для освіти.

Головні завдання центру:

  • проведення семінарів та конференцій;
  • розробка нових та адаптація існуючих навчальних матеріалів для українського освітнього простору;
  • створення веб-ресурсів присвячених підтримці використання GeoGebra в навчальних закладах України;
  • проведення досліджень, залучення вчителів та викладачів до наукової роботи;
  • створення спільноти сертифікованих користувачів та тренерів Geogebra у Чернігівській області та в Україні;
  • залучення вчителів та учнів до роботи центру.

Веб-сайт центру:

https://sites.google.com/site/geogebrachernigiv