Відділ дошкільної та початкової освіти

жовтня 3, 2018

Кадровий склад відділу:

Бурнос Віктор Володимирович - завідувач відділу.

Красногор Тетяна Федорівна - методист.

Шоколенко Любов Миколаївна – методист.

Жеребцова Надія Миколаївна - методист.

Сахневич Лариса Богданівна – методист.

Науково-методична тема відділу: “Науково-методичні аспекти наступності, перспективності  дошкільної та початкової освіти на сучасному етапі”.

Актуальність теми:

  • наявність протиріч між теорією і практикою;
  • неузгодженість змісту дошкільної й початкової освіти;
  • невідповідність методів і прийомів навчання у початковій школі віковим особливостям шестирічних першокласників;
  • неузгодженість критеріїв оцінювання знань, умінь, навичок дітей на різних етапах розвитку.

Пріоритетні напрями роботи відділу:

- модернізація та оновлення змісту освітньо-виховного процесу в дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах;

- упровадження Базової програми “Я у світі” та нового Державного стандарту початкової загальної освіти;

- упровадження сучасних досягнень науки й передового педагогічного досвіду в практику роботи навчальних закладів;

- навчально-методичне консультування педагогічних працівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів;

- підвищення професійної самосвідомості та психологічної культури педагогів.

Система методичної роботи

Мета: розвиток творчого потенціалу, педагогічної майстерності педагогів в умовах модернізації дошкільної та початкової освіти.

Зміст:

  • інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки, формування, виявлення, вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду;
  • підготовка методичного забезпечення для здійснення освітнього процесу;
  • формування в педагогів готовності до професійного самовдосконалення.

Адреса відділу: м.Чернігів, пров. Коцюбинського,4, каб.213.

Контактний телефон (0462) 67-84-50

E-mail: viddildpo213@gmail.com

Коментувати не дозволено.