Методичні розробки

лютого 2, 2015

Про Центр

 1. Антоненко О.М. Формування психологічної компетентності всіх учасників навчально-виховного процесу дошкільних навчальних закладів / О.М.Антоненко. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2011. – 54 с.
 2.  Грищенко І.В. Методичні рекомендації щодо впровадження гендерних підходів в освітній процес/ І.В.Грищенко. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2011. –  66 с.
 3. Дрозд О.М. Організація психологічної просвіти щодо профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед учасників навчально-виховного процесу / О.М.Дрозд. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2010. – 42 с.
 4.  Забаровська С.М. Емоційна компетентність як умова підтримання психологічного благополуччя практичного психолога // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – №8 (173). – С.8-13.
 5.  Забаровська С.М. Застосування метафоричних асоціативних карток “Казкові герої” у роботі практичного психолога / С.М.Забаровська. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2015. – 38 с.
 6.  Забаровська С.М. Організація роботи зі збереження психологічного благополуччя практичного психолога / С.М.Забаровська. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2013. –62 с.
 7.  Забаровська С.М., Поклад С.В.  Емоційний інтелект педагога як умова подолання негативних психічних станів // Педагогічні обрії. – 2014. – №2.
 8.  Забаровська С.М. Попередження професійної деформації педагогічних працівників /С.М.Забаровська. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2014. – 26 с. 
 9.  Забаровська С.М. Програма просвітницького тренінгу з попередження професійної деформації педагогічних працівників “Профес-і-Я” // Практична психологія та соціальна робота. – 2014. – №10. – С.11-15.
 10.  Забаровська С.М. Програма тренінгу емоційної компетентності для практичних психологів // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – №9 (174). – С.47-60.
 11.   Забаровська С.М. Психологічна діагностика  індивідуально-психологічних особливостей особистості вчителя та міжособистісних стосунків у педагогічному колективі / С.М.Забаровська. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2014. – 94 с.
 12.   Збірник корекційно-розвивальних програм щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у спеціальних класах та класах з інклюзивною формою навчання. З досвіду роботи практичних психологів і соціальних педагогів / Упоряд. І.М.Лісовецька. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2013. – 90 с.
 13.   Лісовецька І.М. Дослідження психологічної готовності педагогів Чернігівської області до роботи в класах з інклюзивною формою навчання // Педагогічні обрії. – 2014. – №2.
 14.   Лісовецька І.М.  Науково-методичні аспекти впровадження  аксіологічного тренінгу „Шлях до себе” / І.М.Лісовецька. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2011. – 98 с.
 15.   Лісовецька І. Педагог та інклюзивна освіта. Дослідження психологічної готовності педагогів до роботи в класах з інклюзивною формою навчання // Соціальний педагог. – 2014. – липень №7(91). – С.10-16.
 16.  Лісовецька І. Психологічна готовність педагогів до роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Заняття з елементами тренінгу // Соціальний педагог. – 2014. – липень №7(91). – С.27-31.
 17.  Лісовецька І.М. Робота практичного психолога з молодшими школярами, які мають затримку психічного розвитку/ І.М.Лісовецька. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2014. – 60 с.
 18.   Організація роботи з дітьми з девіантною поведінкою в закладах освіти через проведення корекційної роботи / Упоряд. Л.А. Третиннікова. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2013. – 86 с.
 19.  Організація та проведення психолого-педагогічного консиліуму в навчальному закладі. Методичні рекомендації  / Упоряд. І.М.Лісовецька. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2014. – 30с.
 20.   Система  психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами  в умовах спеціального навчального закладу: Методичний посібник / Упоряд. І.М.Лісовецька. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2011. – 78 с.
 21.  Третиннікова Л. Діти з девіантною поведінкою. Особливості діяльності працівників психологічної служби // Соціальний педагог. – 2014. – липень №7(91). – С.4-9.
 22.   Третиннікова Л. Діти зі статусом внутрішньо переміщеної особи. Діяльність соціального педагога у навчальному закладі // Соціальний педагог. – 2015. – №1. – С.37-40.
 23.  Третиннікова Л. Діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування. Захист майнових та житлових прав // Соціальний педагог. – 2014. – липень №7(91). – С.36-40.
 24.  Третиннікова Л. Діти, сім’ї яких опинилися у складних життєвих обставинах. Організація роботи в навчальних закладах // Соціальний педагог. – 2014. – липень №7 (91). – С.41-57.
 25.  Третиннікова Л.А.  Забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у закладах освіти інтернатного типу / Л.А.Третиннікова. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2013. – 50 с.
 26.  Третиннікова Л. Клуб здорового способу життя. Для дітей, сім’ї яких потрапили у складні життєві обставини // Соціальний педагог. – 2014. – липень №7(91). – С.32-35.
 27.  Третиннікова Л.А. Нормативно-правове забезпечення соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу/ Л.А.Третиннікова. – Чернігів, 2009. – 40 с.
 28.  Третиннікова Л.А. Організаційні засади діяльності працівників психологічної служби з дітьми з девіантною поведінкою // Педагогічні обрії. – 2014. – №2
 29.  Третиннікова Л.А. Організація роботи з дітьми, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах, у навчальних закладах / Л.А.Третиннікова. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2014. – 25 с.
 30.  Третиннікова Л.А. Профілактична робота з дітьми з девіантною поведінкою. Програма тренінгу // Соціальний педагог. – 2014. – липень №7(91). – С.17-26.
 31.  Чала Т.І. Комунікації у діяльності керівника психологічної служби / Т.І.Чала. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2010. – 38 с.
 32.  Чала Т.І., Лісовецька І.М. Як провести психолого-медико-педагогічний консиліум з розвитку дітей з особливими освітніми потребами /     Чала Т.І., Лісовецька І.М. – Чернігів: ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2014. – 10 с.
Коментувати не дозволено.