Передовий педагогічний досвід

березня 26, 2018

Перспективний педагогічний досвід вчителів Чернігівської області 2016-2017 н.р.

Костирко Мирослава Миколаївна

1Дата народження: 09 лютого 1971 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка, 1993 рік

Посада: учитель зарубіжної літератури

Стаж роботи (педагогічний): 23 роки

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист

Нагороди, відзнаки: грамоти міського управління освіти Чернігівської міської ради, Почесна грамота обласного Управління освіти і науки Чернігівської ОДА, Грамота Міністерства освіти і науки, нагрудний знак «Відмінник освіти України».

Адреса досвіду: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 Чернігівської міської ради

Тема досвіду: Організація дослідницької діяльності учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури

Анотація досвіду:

Мирослава Миколаївна  – досвідчений учитель, має ґрунтовну науково-теоретичну і методичну підготовку за фахом, творчо підходить до розв’язання завдань навчально-виховного процесу. Використовує широкий арсенал форм, методів і прийомів навчання з метою активізації пізнавальної діяльності учнів, навчає їх виділяти головне, суттєве в матеріалі, що вивчається, самостійно здобувати знання, досягає міцного засвоєння основних літературних понять.

Використовуючи практику інших вчителів і власний досвід, ставить перед собою такі задачі: вдосконалювати і шукати нові форми і методи дослідницької діяльності учнів на всіх етапах уроку зарубіжної літератури, на уроках різних типів, в різних формах позакласної і позашкільної роботи учнів.

Працюючи над проблемою «Організація дослідницької діяльності учнів у процесі вивчення зарубіжної літератури», учитель надає перевагу інтерактивним методам навчання, інформаційно-комунікаційним технологіям, практикує елементи дослідницького навчання. Педагог прагне, щоб кожен урок проходив у науковому пошуку, діалозі й співробітництві. Освоєння новітніх технологій дозволяє учням глибше осмислити нові знання, розвиває уміння аналізувати, інтегрувати та синтезувати інформацію.

Мирослава Миколаївна – творча людина, яка постійно прагне самовдосконалення. Вона член міського методичного об’єднання вчителів зарубіжної літератури. Маючи досвід роботи, надає консультації, методичну допомогу вчителям. Бере активну участь у педагогічних радах, психолого-педагогічних семінарах, конкурсах творчої майстерності (Всеукраїнський конкурс вчителів «Мультимедійна презентація на сучасному уроці зарубіжної літератури»).

Учитель уміє створити середовище продуктивного пізнання, комфортну атмосферу для творчого розвитку дитини.

Сповнювати серце і розум учня красою, добром і любов’ю – у цьому бачить своє призначення і вчительський обов’язок майстер своєї справи Мирослава Миколаївна Костирко.

Її вихованці є переможцями районних, обласних олімпіад, обласного та Всеукраїнського етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України.

Перспективний педагогічний досвід Костирко М.М. вивчала методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін Пономаренко А.П.

Шаповаленко Валентина Іванівна

2Дата народження: 14 лютого 1977 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 1998 рік

Посада: учитель фізичної культури

Стаж роботи (педагогічний): 19 років

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист

Нагороди, відзнаки:

Почесна грамота Чернігівської облдержадміністрації (2005р.), диплом Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації (2005р.), грамота Чернігівської міської ради (2005р.)

Адреса досвіду: Чернігівська ЗОШ І-Ш ст. № 3 Чернігівської міської ради

Тема досвіду: Використання інтерактивних технологій навчання на уроках фізичної культури

Анотація досвіду:

Валентина Іванівна – досвідчений учитель, має ґрунтовну науково-теоретичну і методичну підготовку за фахом, творчо підходить до проведення уроків фізичної культури.

У своїй роботі вчитель практикує різні види уроків, звертаючи головну увагу на формування в учнів інтересу до фізичної культури, до виконання фізичних вправ. Учитель гармонійно поєднує на уроках теоретичні знання з індивідуальним підходом, систематично використовує практичні завдання, проводить рольові ігри, що активізують пізнавальну діяльність учнів. Організація інтерактивного навчання на уроках фізичної культури передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, вирішення спільних проблем на основі аналізу різних ситуацій, що ефективно сприяє формуванню вмінь і навичок, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати виважені рішення.

Працюючи над проблемою «Використання інтерактивних технологій навчання на уроках фізичної культури», учитель формує в учнів творчий підхід до будь-якої діяльності, креативне мислення, розвиває чуттєво-емоційну сферу, вміння співчувати, співпереживати, мати власну думку і вміти її висловлювати.

Провідна ідея діяльності вчителя полягає в розкритті потенціалу учня. Учитель вважає, що це можливо лише за умови емоційного й душевного добробуту, коли внутрішньо учень готовий виконувати фізичні вправи при відсутності страху, невпевненості, відчутті неповноцінності. На заняттях Валентини Іванівни завжди панує атмосфера довіри, доброзичливості, взаємодопомоги.

Застосування інтерактивних технологій вчителем сприяє засвоєнню знань та умінь учнями. При цьому навчальний процес характеризується високою інтенсивністю, ефективністю, результативністю.

Шаповаленко В.І. є переможець обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2005» в номінації «Фізична культура», переможець Всеукраїнського конкурсу «Педагогічний ярмарок – 2008», лауреат ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу».

Валентина Іванівна має спортивний розряд кандидата у майстри спорту з лижних перегонів, переможниця міжнародних змагань, неодноразова призерка України з лижних перегонів.

Перспективний педагогічний досвід Шаповаленко В.І. вивчав методист відділу виховної роботи і здорового способу життя Компанець С.Г.

Теплуха Валентина Миколаївна

3Дата народження: 17 квітня 1964 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя, 1985 рік

Посада: директор

Стаж роботи (педагогічний): 31 рік

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «старший учитель»

Нагороди, відзнаки:

Почесна Грамота Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (2011 рік), грамота відділу освіти ЧРДА (2013 рік), диплом Чернігівської районної адміністрації та ради (лауреат районного фестивалю  «Жінка року – 2013» (2013 рік), грамота Чернігівської районної адміністрації та ради (2016 рік).

Адреса досвіду: Количівська ЗОШ І-Ш ст. Чернігівської районної ради

Тема досвіду: Громадсько-активна школа як відкрита соціально-педагогічна система

Анотація досвіду:

Количівська школа – це загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів Чернігівської районної ради.

Педагогічний колектив ініціативний, творчий. Його очолює Теплуха Валентина Миколаївна. За 15 років на керівній посаді спрямувала зусилля всього педагогічного колективу на забезпечення виконання чинного законодавства щодо реалізації прав громадян на повну загальну середню освіту; формування національної самосвідомості і громадянської активності учнів; удосконалення методичної роботи, її результативність в навчально-виховному процесі; налагоджено тісну співпрацю з науковими установами та громадськими організаціями; активно впроваджуються інноваційні педагогічні технології та використовується перспективний педагогічний досвід освітян області.

У закладі створено сприятливий соціально-психологічний клімат між учасниками навчально-виховного процесу, панує взаємоповага, налагоджене тісне співробітництво. Впроваджується демократичний стиль керівництва закладом. Валентина Миколаївна володіє організаторськими здібностями, дієвими формами і методами роботи, вимоглива і принципова з підлеглими. Є прикладом для наслідування, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, має педагогічне звання «старший учитель».

За останнє десятиріччя Количівська школа змінила свій імідж, стала генератором упровадження нових ідей не лише в районі, айв області.

Педагогічний колектив взяв за мету створення школи за моделлю ГАШ (громадсько-активна школа). Модель ГАШ надає школі і місцевій громаді можливість стати активними учасниками у справах освіти, у розширенні її доступності, зростанні ефективності й відповідальності школи у справі громадського навчання та виховання дітей, батьків, усієї громади.

З метою ефективної реалізації поставлених перед сучасною школою завдань педагогічний колектив працює над створенням умов для самореалізації дитини через застосування набутих знань у житті, засвоєння загальнолюдських і національних цінностей, створенням власної світоглядної позиції; Для закладу характерні такі трансформаційні процеси перетворення традиційної школи в ГАШ: демократизація управління, делегування повноважень, соціальне партнерство, відчуття спільноти, розвиток волонтерського руху, формування громадянської позиції молоді.

Важливим для втілення концептуальних положень розвитку закладу є вдосконалення організаційних форм співпраці з батьками, державними установами й громадськими організаціями; оптимізація управлінської діяльності; матеріально-технічне та фінансове забезпечення інноваційного розвитку закладу; організація міжнародного співробітництва.

Школа співпрацює з ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка, ФК ДЮСШ «Колос», Корпусом Миру (США), Центром туристично-краєзнавчої творчості та Будинком школяра Чернігівської районної ради, УДАІ УМВС України в Чернігівській області, навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернігівської області, Чернігівським районним соціальним центром для дітей, сім’ї та молоді, зі школами району та області.

Сучасна школа покликана подолати відстань між освітою і життям, розуміти дитину, не бути байдужою до її проблем, спрямовувати всю діяльність на формування духовно багатої, усебічно розвиненої особистості, свідомого громадянина, патріота, творця свого життя і долі – школа повинна бути відкритою соціально-педагогічною системою. Педагогічний колектив на чолі з директором Теплухою В.М. успішно реалізує ці завдання.

Перспективний педагогічний досвід Теплухи В.М. вивчала методист відділу керівних кадрів та координації діяльності методичних кабінетів(центрів) Покришка В.О.

Козлик Тетяна Олександрівна

4Дата народження: 16 травня 1969 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, 1991 рік

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи

Стаж роботи (педагогічний): 26 років

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист.

Нагороди, відзнаки: Почесна грамота управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (2009 рік), диплом Міністерства освіти і науки України, Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук за участь у Всеукраїнському конкурсі методичних моделей виховного процесу «Виховати особистість» ( 2010 рік), І щорічна Премія імені Миколи Мглинцева Чернігівської районної державної адміністрації та районної ради (2011 рік).

Адреса досвіду: Олишівська ЗОШ І-Ш ст. Чернігівської районної ради

Тема досвіду: Компетентнісний підхід до організації методичної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі

Анотація досвіду:

Козлик Тетяна Олександрівна працює заступником директора з навчально-виховної роботи Олишівської ЗОШ I-III ступенів з навчально-виховної роботи понад 15 років. Людина ініціативна, творча, креативна, комунікабельна володіє інформаційно-комунікаційними технологіями та сучасними освітніми технологіями та успішно впроваджує їх у методичну роботу з педагогічними кадрами. Педагогічний колектив закладу потужний, творчий.

За 15 років на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи спрямувала зусилля всього педагогічного колективу на забезпечення виконання чинного законодавства щодо реалізації прав громадян на повну загальну середню освіту; формування національної самосвідомості і громадянської активності учнів; удосконалення методичної роботи, її результативність в навчально-виховному процесі; активно впроваджуються інноваційні педагогічні технології та використовується перспективний педагогічний досвід.

Пріоритетом у роботі Олишівської школи є розуміння й усвідомлення того, що кожна дитина в селі – повноправний маленький громадянин незалежної України, який повинен мати реальну можливість здобути повноцінну освіту. В опорному закладі створене таке середовище, яке  сприяє формуванню творчої особистості. Здійснюється  поступовий перехід від школи, що навчає, до школи, яка керує знаннями і вчить кожного стати менеджером свого майбутнього.

Рівень професійної компетентності вчителя – це його знання, уміння, особистий досвід. Бути компетентним означає бути здатним мобілізувати за потреби отримані знання й досвід. Професійна компетентність учителя потребує постійного розвитку й удосконалення.

Відтак, і система методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу має бути спрямована на вирішення даної проблеми. Компетентнісний підхід вважається ключовою інноваційною ідеєю сучасної освіти. Поняття «компетентність» означає «поінформованість», «обізнаність», «досвідченість», «авторитетність» в певній галузі. У Олишівській ЗОШ I-III ступенів упроваджуються такі види педагогічної компетентності: спеціальна (у галузі дисципліни, що викладається); методична (у галузі засобів формування знань, умінь і навичок); психолого-педагогічна (у сфері навчання); диференційовано-психологічна (у галузі мотивів, здібностей, спрямованості тих, кого навчають); аутопсихологічна (рефлексія педагогічної діяльності); загальнокультурна; валеологічна; комунікативна; діагностична;

соціальна; особистісна; компетентність у сфері інформаційних технологій.

Педагогічний колектив Олишівської ЗОШ I-III ст. Чернігівської районної ради четвертий рік поспіль успішно працює над реалізацією методичної проблеми «Компетентнісний підхід до організації методичної роботи в навчальному закладі». Адміністрація закладу розробила перспективний план роботи над проблемою та накреслила шляхи розв’язання проблеми через роботу над шістьома загальношкільними довготривалими проектами «Формуємо творчого вчителя», «Сучасні педагогічні технології успішного навчання», «Розвиток обдарованості», «Допрофільне і профільне навчання», «Виховуємо громадянина», «Профорієнтація».

Перспективний педагогічний досвід Козлик Т.О. вивчала методист відділу керівних кадрів та координації діяльності методичних кабінетів(центрів) Пригодій Т.М.


Глушко Оксана Володимирівна

5Дата народження: 04 січня 1969 року.

Навчальний заклад, рік закінчення:

Житомирський НДГП імені І.Я.Франка, 1991 рік.

Посада: учитель початкових класів.

Стаж роботи (педагогічний): 27 років.

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист.

Нагороди, відзнаки: нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2005 рік), грамоти відділу освіти Бобровицької РДА (2010, 2011 роки), Подяка ЧОІППО ім. К.Д.Ушинського (2010 рік), Подяка Національної експертної комісії України (2013 р.), Дипломи Чернігівської ОДА (2011, 2014, 2015 роки), диплом управління освіти і науки Чернігівської ОДА (2011 рік), диплом Бобровицької РДА (2013 рік).

Адреса досвіду: Кобижчанська ЗОШ І-ІІІ ст. Бобровицької районної ради.

Тема досвіду: «Формування ІКТ-компетентності молодших школярів засобами мультимедійних технологій».

Анотація досвіду:

Оксана Володимирівна має глибокі теоретичні знання, досконало володіє методикою викладання навчальних предметів, уміло застосовує індивідуальний та диференційований підхід у навчанні, враховуючи вікові та психологічні особливості молодших школярів. У своїй педагогічній діяльності використовує інноваційні форми роботи та сучасні технології навчання.

Її уроки цікаві, неординарні. Головним завданням учителя на уроці є створення творчої атмосфери, формування інформаційного середовища, предметних компетентностей, виховання взаємоповаги, взаємодопомоги, організації спільної творчої пошукової діяльності, спрямованої на розвиток особистості, створення мотивації до самовдосконалення кожного учня через групове, індивідуальне навчання, спрямоване на інтелектуальний розвиток дітей на основі мультимедійних технологій, що відповідають програмовим вимогам і віковим особливостям учнів.

Оксана Володимирівна запроваджує в практичну діяльність інформаційні технології та керується найраціональнішими навчально-ігровими методами й прийомами навчання, контролем рівня знань учнів, які сприяють росту якісних показників навчальних досягнень учнів, розвитку їх творчого потенціалу. Використовує низку комп’ютерних програм: навчально-інформуючі (навчальні програми, енциклопедії, кінофільми), графічний редактор Раіпї, програму презентацій Роwег Роіnt, програми для створення та редагування відео Мovie Макег, навчально-ігрові програми.

Упроваджуючи дані програми на певному етапі уроку, застосовує такі методи: пояснювально-ілюстративний, метод контролю, практичний, проблемно-пошуковий, репродуктивний, ігровий, метод проектів.

Використання мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі сприяє підвищенню його ефективності, всебічному і гармонійному розвитку особистості учнів, розкриттю їх талантів, суттєво впливає на зміст, форми, методи і засоби навчання. Вдало підібрані комп’ютерні програми забезпечують розвиток творчих здібностей, стимулюють пізнавальну активність, емоційну сферу та інтелектуальні почуття школярів. При цьому підвищується працездатність учнів, зацікавленість їх різними видами діяльності, поліпшується просторова уява, пам’ять, логічне мислення, розширюється світогляд.

Дієвість і результативність роботи вчителя підтверджують також і досягнення її учнів. На кінець курсу початкової школи у них сформовано належний рівень умінь та навичок. Учні Оксани Володимирівни щороку беруть участь у предметних олімпіадах, шкільних і міських конкурсах, в яких посідають призові місця. Творчі роботи учнів друкуються в дитячих пізнавально-розвивальних журналах.

Оксана Володимирівна ділиться своїми надбаннями на сторінках педагогічної преси – у журналах «Розкажіть онуку» та «Початкова школа», на сторінках свого блогу «Росточки». Має ряд методичних розробок щодо створення та впровадження мультимедійних технологій і презентацій на уроках у молодших класах.

З досвідом роботи Глушко О.В., формами й методами навчання постійно знайомляться вчителі району та області. Учителька бере активну участь у конференціях та науково-практичних семінарах, вебінарах, проводить показові уроки для учасників районних, міських та обласних семінарів, ділиться з педагогами своїми здобутками, уважно вивчає й реалізує в практику роботи перспективний педагогічний досвід.

Оксана Володимирівна є лауреатом II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011».

Перспективний педагогічний досвід Глушко О.В. вивчала методист відділу дошкільної та початкової освіти Шоколенко Л.М.

Бондаренко Тетяна Володимирівна

6Дата народження: 15 грудня 1976 р.

Навчальний заклад, рік закінчення: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет               імені Г. Сковороди, освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст, 2003 р., магістр, 2009 р.

Посада: завідувач дошкільного навчального закладу

Стаж роботи (педагогічний): 20 років, на посаді завідувача – 11 р.

Кваліфікаційна категорія, звання: 14 тарифний розряд.

Нагороди, відзнаки:

Почесна грамота МОН України, (2010 рік), лауреат Загальнонаціональної громадської акції «Флагмани освіти і науки України» (2011 рік), Подяка ЧОІППО імені К.Д. Ушинського (2015 рік), Почесна грамота управління освіти і науки Чернігівської ОДА (2015 рік), Медаль «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки» Міжнародного форуму «Науковці та освітяни України в ім’я утвердження миру, стабільності та розвитку суспільства» (2015 рік), лауреат міського конкурсу у номінації «Освітянин року» (2016 рік).

Адреса досвіду: дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу №29 Прилуцької міської ради.

Тема досвіду: «Управлінсько-методичний супровід організації та проведення діагностично-корекційної роботи щодо формування мовної особистості дитини дошкільного віку»

Анотація досвіду:

Тетяна Володимирівна – досвідчений педагог-дошкільник, успішний керівник, має ґрунтовну науково-теоретичну й методичну підготовку за фахом, творчо підходить до розбудови дошкільної освіти.

Її роботі притаманні модернізовані форми управління, які  ґрунтуються на  науковому аналізі та прогнозуванні. Керівник дошкільного навчального закладу організовує освітньо-виховний процес відповідно до сучасних вимог, вміє розпізнавати творчий потенціал педагогів, згуртувати колектив та спрямувати його діяльність на впровадження інноваційних технологій у практичну діяльність закладу.

За ініціативи Тетяни Володимирівни у вересні 2010 року дошкільний навчальний заклад отримав статус експериментального закладу регіонального рівня (перший серед дошкільних закладів Чернігівської області) з проблеми  «Розвиток мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку». За активне впровадження експериментальних технологій у 2011 році дошкільний навчальний заклад № 29 відзначений дипломом у Загальнонаціональній громадській акції «Флагмани освіти і науки України».

За результатами дослідно-експериментальної роботи Тетяною Володимирівною було розроблено систему управлінсько-методичного супроводу апробації авторської методики Л.О. Калмикової, комплексної моделі моніторингу якості мовного розвитку дитини дошкільного віку в практику роботи дошкільного навчального закладу.

Проведена робота дала змогу систематично, прозоро й ефективно відстежити динаміку особистісних мовних досягнень дітей на основі останніх психолінгвістичних досліджень говоріння, аудіювання й метамовної діяльності дошкільників. Застосовані на практиці лінгвометодичні методики врахували закономірності природного процесу творення рідного мовлення дитини дошкільного віку, коректне, виважене, вдумливе, тонке доторкання лінгвометодичними засобами до мовленнєво-творчого потенціалу дитини.

Провідна ідея досвіду – цілеспрямоване формування мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку за спеціально розробленими психотехнологіями психолінгвокорекційної та навчально-розвивальної спрямованості.

Педагогічний колектив під керівництвом Тетяни Володимирівни створив сучасне розвивальне мовленнєве середовище в дошкільному навчальному закладі, яке зорієнтоване на цінності та інтереси дитини, збереження дитячої субкультури, збагачення, ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя малюка.

У дошкільному навчальному закладі вихователі організовують освітньо-мовленнєву роботу щодо формування в дошкільників мовленнєвих навичок і вмінь засобами психолінгводидактичних і металінгвопсиходидактичних технологій, розроблених Л.О.Калмиковою, таких як казкотерапія, ігрова терапія, лялькотерапія, природотерапія, аромотерапія, кольоротерапія, квіткотерапія, арттерапія, музикотерапія, креативна візуалізація. Дані технології – універсальні та інноваційні форми роботи з розвитку мовлення дітей, адже діти отримують можливість набути мовленнєвого досвіду через гру, казку, музику, природу.

Упроваджуючи в практику роботи дошкільного навчального закладу діагностичну методику Л.О.Калмикової, Тетяна Володимирівна, як керівник, отримала можливість:

-        своєчасно виявити випадки порушення й невиконання законодавчих, нормативно-правових актів щодо якості дошкільної освіти;

-        аналізувати причини, що лежать в основі порушень, а також уживати заходів щодо їхнього попередження надалі;

-        планувати освітню роботу з кадрами щодо усунення негативних чинників, які виявлено на основі моніторингових досліджень; розробляти індивідуальні корекційні програми занять для обдарованих дітей та тих, хто має певні мовні відхилення;

-        аналізувати засвоєння дітьми мовного матеріалу й на основі отриманих  діагностичних даних, уточнювати ефективність застосованих методів і прийомів;

-        підбирати нові форми організації мовно-пізнавальної діяльності,  цілеспрямовано включати в них різноманітні дидактичні ігри, вправи;

-        своєчасно коректувати календарні плани вихователів освітньо-виховної роботи в групах, доповнювати й змінювати їх;

-        ділитися управлінсько-методичним досвідом щодо впровадження в практику роботи дошкільного навчального закладу сучасних діагностико-корекційних методик на рівні міста, регіону.

Реалізація діагностико-корекційних методик розвитку мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку дала можливість педагогічному колективу:

-         підвищити результативність роботи педагогів дошкільного навчального закладу з мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку;

-         упровадити в практику роботи інноваційні технології формування мовленнєвої компетентності дошкільників;

-         створити авторські проекти, парціальні програми мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.

Тетяна Володимирівна бере активну участь у поширенні  перспективного педагогічного досвіду свого колективу на місцевому та регіональному рівнях. У 2015 році Бондаренко Т.В. взяла участь у Міжнародному форумі «Науковці та освітяни України в ім’я стабільності та розвитку освіти», та отримала медаль за вагомий внесок у розвиток освіти та науки України. Інформація про педагогічний колектив закладу та його досягнення вміщена в довідково-іміджевому виданні «Науковці та освітяни України».

Перспективний педагогічний досвід Бондаренко Т.В. вивчала методист відділу дошкільної та початкової освіти Жеребцова Н.М.


Коновал Ольга Василівна

7Дата народження: 30 серпня 1956 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Чернігівський педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка (1979 р.)

Посада: учитель історії

Стаж роботи (педагогічний): 37 років

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист

Нагороди, відзнаки: Почесна грамота управління освіти Чернігівської міської ради (2009 рік), Почесна грамота Управління освіти і науки Чернігівської ОДА (2011 рік), Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (2016 рік), Почесна грамота Позашкільного навчального закладу «Центр дитячого та юнацького туризму і екскурсій» (2013 рік); Подяки Інституту історії, етнології та правознавства імені О.М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (2014, 2015 роки), Подяка Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012 рік).

Адреса досвіду: Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Чернігівської міської ради

Тема досвіду: «Використання краєзнавчих матеріалів у навчально-виховному процесі»

Анотація досвіду:

Ольга Василівна – досвідчений учитель, має ґрунтовну науково-теоретичну і методичну підготовку за фахом, творчо підходить до розв’язання завдань навчально-виховного процесу. Працюючи над проблемою «Використання краєзнавчих матеріалів у навчально-виховному процесі», Ольга Василівна активізує пізнавальну діяльності учнів, створює комфортні умови для творчості, розвиває творчі здібності учнів.

Головна мета роботи вчителя – створити оптимальні умови для розвитку та самовираження кожного учня як особистості, надати кожному учню, виходячи з його здібностей, інтересів, ціннісних орієнтацій і суб’єктивного досвіду, можливостей реалізувати себе в навчальній діяльності, виявити пізнавальну самостійність, творчу активність та ініціативу. Формування історичних понять здійснює на засадах компетентнісного підходу, спрямованого на забезпечення здатності учнів на основі здобутих знань самостійно аналізувати процеси, явища, які відбуваються в навколишньому світі, розвиває уміння використовувати здобуті знання для розв’язування завдань практичного спрямування.

Учитель проводить уроки різних типів і форм, формує в учнів пізнавальний інтерес до вивчення історії, який є основою для розвитку їх творчих здібностей, створює можливість застосування теоретичних знань у різноманітних ситуаціях. У процесі навчання Ольга Василівна створює проблемні ситуації, які змушують учнів висловлювати власні думки, судження, гіпотези. Її уроки – це уроки мислення. У роботі надає перевагу проблемно-пошуковим, дослідницьким, інтерактивним методам, самостійній та самоосвітній роботі. Розвитку розумової активності учнів сприяє робота з  творчими завданнями, з науковою літературою.

Про результативність роботи Коновал О.В. свідчать успіхи її учнів, які беруть активну участь і посідають призові місця в конкурсі наукових робіт Малої академії наук. Пошукові учнівські групи стають переможцями міських та обласних конкурсів «Шляхами партизанської слави», «Історія міст і сіл України» та інші. У 2013 році авторська група учнів під керівництвом Коновал О.В. стала лауреатом обласного історико-краєзнавчого конкурсу учнівської молоді «Священна пам’ять війни» у номінації «Збережемо пам’ять про подвиг», присвяченого 70-річчю визволення Чернігівщини від нацистських загарбників, взяли активну участь в акції «Мапа Чернігівщини: визначні постаті». Щороку учні Ольги Василівни вступають до історичного факультету ЧДПУ та інших вищих навчальних закладів, окремі учні продовжують навчання в аспірантурі.

Перспективний педагогічний досвід Коновал О.В. вивчала методист відділу суспільно-гуманітарниних дисциплін Чернова Н.М.

Коментувати не дозволено.