Передовий педагогічний досвід

лютого 3, 2014

Перспективний педагогічний досвід вчителів Чернігівської області

2012-2013 н.р.

Прізвище, ім’я, по батькові:

Венжега Катерина Володимирівна

Дата народження: 23.09.1968 р.

р1

Навчальний заклад, рік закінчення:Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка, 1990 р., вчитель загально технічних дисциплін і фізики

Посада:вчитель основ здоров’я

Стаж роботи (педагогічний): 21 рік

Кваліфікаційна категорія, звання: вища категорія, учитель-методист

Нагороди, відзнаки: Грамота управління освіти Чернігівської міської ради, 2009 р; Почесна грамота управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, 2012 р.

Адреса досвіду: Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 міста Чернігова

Тема досвіду: «Використання ситуаційних і тестових завдань на уроках основ здоров’я»

Анотація досвіду:

У концепції Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Організації Об’єднаних націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) та Дитячого Фонду Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) висуваються вимоги до ефективного навчання здорового способу життя і безпечної життєдіяльності учнів на засадах розвитку життєвих навичок. Для досягнення цієї мети сучасні стандарти високоякісної освіти передбачають організацію моніторингового навчання та оцінювання його результатів.

Досвід роботи відповідає сучасним вимогам навчання та виховання, сприяє розвитку особистості учнів, реалізації мети та завдань концепції ВООЗ, ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Провідна ідея досвіду:

Формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння ними основами здорового способу життя та необхідними життєвими навичками.

Науково-теоретична база досвіду:

Система викладання предмета ґрунтується на творчому використанні фундаментальних досліджень в області тестування знань учнів.

Сутність досвіду:

Однією з інноваційних технологій, яку використовує Венжега К.В. на своїх уроках, є розробка і використання тестових завдань. Тести використовуються не тільки для оцінювання навчальних досягнень учнів, а й як тренувальні вправи при проведенні комбінованих уроків та занять з використанням інтерактивних методів навчання. Але використання тестових завдань без належної уваги до їх якості може призвести до негативних наслідків, тому вчитель має дуже виважено і компетентно підходити до складання тестів. Головне, на чому вчитель акцентує увагу, це те, що підготовка якісних тестових матеріалів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів – це не ремесло, а мистецтво, яке потребує творчості від педагога.

Свою навчально-виховну діяльність Венжега К.В. спрямовує на пошук наукових новинок, на створення власних методичних рекомендацій, модернізацію форм, методів та засобів навчання й виховання учнів.

Перспективний педагогічний досвід Венжеги К.В. вивчала методист відділу безпеки життєдіяльності та трудового навчання Симонова К.М.Прізвище, ім’я, по батькові:

Васько Алла Миколаївна

Дата народження: 16.04.1976

р2

Навчальний заклад, рік закінчення: Прилуцьке педагогічне училище ім. І.Я.Франка, 1996 р.;

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2002 р.

Посада: практичний психолог

Педагогічний стаж:16 років

Адреса досвіду: Прилуцький ДНЗ «Дитячий будинок інтернатного типу»

Тема досвіду: «Розвиток пізнавальної активності дошкільника методами ейдетики: «Ейдетика для дошкільнят»

Анотація досвіду:

Пізнавальна активність не є вродженою. Вона формується протягом усього процесу життєдіяльності людини. Соціальне середовище – той грунт, від якого залежить, чи перетвориться ця потенційна можливість на реальну дійсність. Рівень її розвитку також визначається індивідуально-психологічними особливостями дитини та умовами виховання.

Особливої важливості ця проблема набуває стосовно розвитку дітей, яким притаманні певні психічні види, що зумовлюють серйозні проблеми в опануванні основними програмовими знаннями. Незаперечним є той факт, що по своєму психічному розвитку діти, які виховуються без піклування батьків, відрізняються від ровесників, що зростають у сім’ї. Темп розвитку дошкільників, які виховуються в дитячому будинку, уповільнений. Ці малята мають слабку пам’ять, не здатні зосередити увагу на тривалий час, мають низький рівень пізнавальної активності.

Назріла необхідність упровадження в практику роботи вчителів таких методів роботи з вихованцями дошкільних навчальних закладів, які розвивають та удосконалюють пам’ять, мислення, збуджують зорові аналізатори, що в свою чергу впливає на пізнавальну активність дітей.

Використання методів ейдетики під час проведення корекційно-розвивальних та відновлювальних занять з дітьми дошкільного віку, які виховуються в дитячих будинках, активізують пізнавальну діяльність, що, в свою чергу, розвиває впевненість дитини у власному успіху завдяки пізнаному.

Перспективний педагогічний досвід Васько А.М. вивчала методист центру практичної психології  і соціальної роботи Лісовецька І.М.Прізвище, імя, по батькові:

Калайда Світлана Миколаївна

Рік народження: 1974 рік

р3

Навчальний заклад, рік закінчення:Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка, 1997 р.

Нагороди:Грамота управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, 2008 р., 2010 р.

Посада: вчитель трудового навчання

Педагогічний стаж: 13 років

Адреса досвіду: Ріпкинська гімназія

Тема досвіду: «Формування в учнів системи творчо-інтелектуальних знань та умінь на основі проектної технології в умовах семестрово-блочно-залікового навчання».

Анотація досвіду:

Автор прагнула викласти матеріал щодо формування в учнів системи творчо-інтелектуальних знань та умінь на основі впровадження проектної технології з позиції сучасних наукових підходів. Розкрито питання використання проектної форми педагогічної діяльності та її ефективність. Автор переконана, що вона сприяє відходу від авторитарних методів навчання і передбачає продумане і обґрунтоване сполучення з різноманітними методами, формами, засобами і є одним з компонентів системи освіти. Таким чином, робота за проектною технологією вирішує багато педагогічних задач: створення позитивної мотивації в процесі навчання, формування навичок розумової праці, вироблення прийомів колективної праці.

Запропонований матеріал допоможе учителям поєднувати навчально-пошукову, дослідницьку, ігрову (моделюючу), комунікативну діяльність при використанні проектної технології на уроках трудового навчання. Сприятиме організації дослідницької творчої самостійної діяльності протягом навчального часу, що відводиться на вивчення предмета.

Перспективний педагогічний досвід Калайди С.М. вивчав  завідувач відділу безпеки життєдіяльності та трудового навчання Овчар С.В.Прізвище, імя, по батькові:

Орел Світлана Василівна

Рік народження: 1971 рік

Освіта: вища

р4

Нагороди:грамоти управління освіти і науки Чернігівської ОДА (2002 рік), грамота Національної академії педагогічних наук України, державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» за участь у Всеукраїнському методичному турнірі «Моє покликання – методист» (2012 рік)

Посада: методист з виховної роботи Бобровицького РМК

Педагогічний стаж: 17 років

Адреса досвіду: районний методичний кабінет відділу освіти Бобровицької райдержадміністрації

Тема досвіду:«Упровадження районних проектно-цільових програм «Будуємо Європу разом» та «Вчимося бути громадянами» у виховний простір мережі шкільних європейських клубів»

Анотація досвіду:

ХХІ століття висуває нові вимоги до інноваційної роботи районного методичного кабінету, школи та педагогів із практичної реалізації стратегічного курсу України на європейську інтеграцію. Надзвичайно актуальним сьогодні є питання впровадження в педагогічну діяльність освітньо-виховних програм, проектів, що підготували б молоде покоління до повноцінного життя в європейському просторі.

Потреба у вихованні молоді на засадах спільних європейських цінностей, створенні своєрідної творчої лабораторії, в якій здійснюється пошук нестандартних форм і методів виховання молоді в позаурочний час, організації їх дозвілля, розкритті творчих здібностей стала поштовхом для організації діяльності європейських клубів у навчальних закладах Бобровицького району.

Нині накопичено досить багатий арсенал вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо змісту діяльності шкільних європейських клубів. Однак, відсутні розробки освітньо-виховних програм розвитку євроклубів та практичні рекомендації щодо організації роботи їх мережі. Тому, цей напрямок на сьогодні є надзвичайно актуальним.

За результатами проведених моніторингових досліджень у травні 2010 року виявлено, що реалізація головних цілей та завдань районної проектно-цільової програми «Будуємо Європу разом», клубних заходів, акцій, проектів дала змогу забезпечити виховання компетентного випускника євроклубу, всебічно розвиненої особистості, яка володіє необхідними якостями: вміє гнучко адаптуватися до життєвих ситуацій, самостійно отримувати необхідні знання, грамотно працювати з інформацією, критично мислити, генерувати нові ідеї.

Провідна педагогічна ідея досвіду:

Розробка та впровадження у виховний простір діяльності європейських клубів районної проектно-цільової програми «Будуємо  Європу разом», створення умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи керівників євроклубів; використання в практичній діяльності інноваційних виховних технологій.

Сутність досвіду полягає в дотриманні таких принципів: науковості, наступності й неперервності, практичної спрямованості, полікультурності.

Перспективний педагогічний досвід Орел С.В. вивчала завідувач відділу виховної роботи і здорового способу життя Злобіна О.О.Прізвище, імя, по батькові:

Симан Любов Андріївна

Дата народження: 12.11.1944 р.

р5

Навчальний заклад, рік закінчення: Прилуцьке педагогічне училище, 1963 рік, Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка, 1970 рік, 1986 рік

Нагороди: Нагрудний знак «Відмінник народної освіти», медаль «Ветеран праці»

Посада, звання: учитель-методист

Педагогічний стаж: 48 років

Адреса досвіду: Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№ 29 Чернігівської міської ради

Тема досвіду: «Методичні засади викладання українознавства в загальноосвітньому навчальному закладі»

Анотація досвіду:

Українознавство виконує роль інтегруючої навчально-виховної дисципліни освіти України.

Основна мета інтегративного курсу “Українознавство” – дати учням знання про людину, про Україну та українство як цілісність, з одного боку, та органічну спільність із вселюдством – з іншого, сприяти самоусвідомленню, самореалізації кожної особистості та нації, формуванню громадянської свідомості.

Українознавство в школі – це виховна навчально-інтегративна система, спрямована на вироблення в учнів гуманістичних життєвих принципів, їх знання і розуміння початків та етапів, рушійних сил розвитку України, організацію дослідження подальшого удосконалення української людини, нації, держави як природних та історичних феноменів, світового українства, є основою національно-державної школи. Українознавство спонукає до гуманних взаємин між батьками, вчителями і учнями, сприяє формуванню ідеалів, критеріїв життя, здатності життєвого вибору, сили і волі, здорової психіки. Українознавство активізує прагнення вчитися.

Симан Любов Андріївна – вчитель вищої кваліфікованої категорії, вчитель-методист. Працює над проблемою «Методичні засади викладання українознавства в загальноосвітньому навчальному закладі». Вважає, що у формуванні цивілізованого і культурного суспільства важливу роль відіграє українознавство та народознавство. За її ініціативив 2001 році в ЗОШ I-III №29 було відкрито музей народознавства. Створено учнівські пошукові групи, які займаються вивченням народної культури рідного краю. Місцевий краєзнавчо-етнографічний матеріал допомагає учням краще пізнати в особливості національного характеру, сприяє вихованню поваги до національної культури, мови, звичаїв, традицій.

У шкільному музеї зібрано понад 600 предметів старожитностей. У 2006 році відбулася реекспозиція музею, він став називатися«Етнографічний музей українознавства «Берегиня». Уроки українознавства стали проходити жваво та цікаво. Матеріали музею використовують під час уроків вчителі історії, української мови та літератури, трудового навчання, музики.

З ініціативи Любов Андріївни в школі створено творче об’єднання вчителів громадськості – «Відродження». Мета його роботи – відродження, збереження та поширення традицій українського народу.

Перспективний педагогічний досвід Симан Л.А. вивчала методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін Ващенко Т.М.Прізвище, імя, по батькові:

Ткаченко Людмила Іванівна

Рік народження: 1968 р.

Освіта: вища

р6

Нагороди: грамота управління освіти Чернігівської міської ради 2006 р., 2010 р. Диплом управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, 2009 р.

Посада: вчитель української мови та літератури

Педагогічний стаж: 23 роки

Адреса досвіду: Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 35 Чернігівської міської ради

Тема досвіду: «Створення ситуації успіху на уроках української мови та літератури»

Актуальність досвіду полягає у

-                     створенні оптимальних умов для розвитку особистісних якостей учня (ситуація успіху);

-                     наданні можливості відчувати щастя від процесу навчання;

-                     створенні атмосфери співробітництва, взаємодії вчителя та учня;

-                     розвитку соціальної та громадської компетентності дитини;

-                     забезпеченні умов для розвитку творчої особистості школяра;

-                     сприянні позитивної мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;

-                     можливості оригінального підходу до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури.

Мотивація вибору:

-                     дати учням чітке поняття про успіх;

-                     навчити бачити свої успіхи й радіти їм;

-                     розвивати в учнів почуття особистої гідності;

-                     довести необхідність самореалізації та самовдосконалення;

-                     формувати впевненість у своїх силах.

Перспективний педагогічний досвід Ткаченко Л.І. вивчала методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін Краснова Л.М.Прізвище, імя, по батькові:

Киба Людмила Михайлівна

Дата народження: 01.12.1963 р.

р7

Навчальний заклад:Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка

Нагороди: грамоти управління освіти Чернігівської міської ради, управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації (2001, 2010 рр.)

Посада, звання: «вчитель-методист» Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 13

Педагогічний стаж: 17 років

Адреса досвіду: Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13

Тема досвіду:«Використання системи дидактичних засобів при викладанні економіки»

Анотація досвіду

Актуальність обраної проблеми визначається, по-перше, соціальним замовленням. На сучасному етапі розвитку суспільства особливого значення набуває завдання комплексного виховання підростаючого покоління, формування нової людини, що гармонічно сполучає у собі духовне багатство, моральну чистоту і фізичну досконалість.

Усебічне виховання майбутніх громадян українського суспільства починається з раннього віку. Реалізація цього відповідального завдання покладена на школу.

Потреби суспільства і школи, сучасний рівень розвитку психології і педагогіки викликали необхідність систематичного дослідження проблеми  навчання, щоб наблизитися до її об’єктивного вирішення, забезпечити роль методів у досягненні всього різноманіття цілей навчання, обґрунтувати моністичний підхід до вирішення проблеми, що враховує різні аспекти методів навчання. Найголовніші труднощі на цьому шляху полягають в розкритті найбільш істотного, основного в навчанні, що обумовлює прояв різноманіття характеристик процесу і можливість керувати ним.

Перспективний педагогічний досвід Киби Л.М. вивчала методист відділу природничо-математичних дисциплін Гончаренко Н.В.Прізвище, імя, по батькові:

Смаглюк Тамара Григорівна

Дата народження: 01.10.1971 р.

р8

Навчальний заклад:Чернігівський педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка

Звання, нагороди: Почесна грамота Управління освіти Чернігівської міської ради; Грамота Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 35

Посада: вчитель історії Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35

Педагогічний стаж: 16 років

Адреса досвіду: Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№ 35

Тема досвіду:«Інформаційна компетентність – важливий чинник формування успішного учня»

Мета досвіду

Навчити учнів раціонально працювати з інформацією, сформувати в них інформаційну культуру. Дати суспільству всебічно розвинену, інформовану, освічену людину, яка житиме в ХХІ столітті.

Анотація досвіду

Перетворення сучасної цивілізації в інформаційне суспільство актуалізує проблему формування інформаційної компетентності особистості, яка стає визначальним чинником її трудової діяльності і повсякденного життя.

Інформаційна компетентність полягає в умінні технологічно мислити і передбачає наявність аналітичних, проектних, прогностичних умінь в засвоєнні інформації. Ряд учених розглядає інформаційну компетентність як складову професійної компетентності.

Формування інформаційної компетентності, перш за все, сприяє формуванню універсальних навичок мислення і вирішення задач. До них  належать уміння спостерігати і робити логічні висновки, використовувати різні знакові системи і абстрактні моделі, аналізувати ситуацію з різних точок зору, розуміти загальний контекст і приховане значення висловів, неухильно самостійно працювати над підвищенням своєї компетентності в цій сфері.

Перспективний педагогічний досвід Смаглюк Т.Г. вивчала методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін Чернова Н.М.Прізвище, ім’я, по батькові:

Петрик Марія Іванівна

Дата народження: 17.09.1965 р.

р9

Освіта: Прилуцьке педагогічне училище ім. І.Я. Франка, 1985 р., Ніжинський ордена Трудового Червоного Прапора державний інститут ім. М.В. Гоголя, 1992 р., Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 1997 р.

Нагороди: Почесна грамота управління освіти Чернігівської обласної державної адміністрації, 2000 р., Почесна грамота Міністерства освіти України, 1999 р. №37763, Почесна грамота Міністерства освіти України, 2001 р., №61325, Почесна грамота управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації, 2003 р., Почесна грамота Чернігівської обласної державної адміністрації, 2009 р., Грамота комітету Чернігівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України, 2011 р., Подяка Голови Чернігівської обласної державної адміністрації, 2012 р.

Посада: заступник директора школи-інтернату з навчальної роботи Прилуцької спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів

Педагогічний стаж: 28 років

Адреса досвіду: Прилуцька загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів

Тема досвіду:«Роль нетрадиційних форм методичної роботи у вдосконаленні професійної компетентності медпрацівників»

Анотація досвіду

Національною доктриною розвитку освіти України затверджено стратегію прискореного, випереджаючого, інноваційного розвитку освіти і науки, забезпечення самоствердження та самореалізації особистості. Всебічний аналіз діяльності вчителя дозволяє виділити основні види професійних умінь педагога і відповідні їм види діяльності: пізнавальні, конструктивні, організаторські, комунікативні.

Особистість учителя є провідним чинником навчання, виховання, розвитку та корекції дітей з особливими освітніми потребами. Учитель є головним носієм будь-яких шкільних перетворень, що потребують від нього переорієнтації його діяльності на нові педагогічні цінності.

Перспективний педагогічний досвід Петрик М.І. вивчала завідувач відділу інтернатних закладів Кравченко Н.Б.Прізвище, ім’я, по батькові:

Ільєнко Ніна Василівна

Дата народження: 12.02.1960 р.

р10

Освіта:вища (Ніжинський державний педінститут імені Миколи Гоголя, 1985 рік)

Нагороди: Диплом третього ступеня ЧОІППО, 2010 рік , Премія Чернігівської облдержадміністрації імені Софії Русової, 2012 р.

Посада: заступник директора з виховної роботи

Педагогічний стаж: 32 роки

Адреса досвіду: Новгород-Сіверська державна гімназія іменіК.Д. Ушинського

Тема досвіду:«Використання інноваційних технологій з метою розвитку творчого потенціалу вихованців інтернатного закладу»

Мета досвіду: створення системи позаурочної виховної роботи з вихованцями, превентивних діагностичних та структурно-діяльнісних складових навчально-виховного процесу, спрямованих на виявлення, становлення та підтримку різнопланованих здібностей та обдарувань вихованців різного соціального, інтелектуального та психоемоційного рівня розвитку.

Розробка та впровадження в практику роботи системи виховної роботи спрямованої на розвиток пізнавальних інтересів у дітей, збагачення їх новими враженнями, розвиток власних спостережень, уміння бачити пізнавальні проблеми, ознайомлення з навколишнім світом, з різноманітними сферами виробничої і громадської діяльності людей, створення умов для розвитку загальних і творчих здібностей дітей, винахідництва.

Досвід ґрунтується на творчому використанні педагогічних ідей вітчизняних науковців та педагогів-практиків таких як К.Крутій, А. Нісімчук, О. Падалка, І.Смолюк, Т.Шпак, В. Сухомлинський.

Перспективний педагогічний досвід Ільєнко Н.В. вивчав Гандиш А.М., методист відділу інтернатних закладівПрізвище, ім’я, по батькові:

Ралко Віталій Михайлович

Дата народження: 13.05.1967 р.

р11

Навчальний заклад:Ніжинський державний педагогічний інститут імені В.М. Гоголя

Звання: учитель-методист

Нагороди: грамота відділу освіти Бобровицької районної державної адміністрації, 2010 р.; почесна грамота управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, 2009 р.; Подяка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України , 2011 р.

Посада: директор Бобровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Бобровицької районної ради Чернігівської області, учитель хімії

Педагогічний стаж: 22 роки

Адреса досвіду: Бобровицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Бобровицької районної ради Чернігівської області

Тема досвіду: «Освітньо-інформаційне середовище як запорука розвитку особистості»

Анотація досвіду:

Досвід розкриває зміст діяльності директора школи щодо створення освітньо-інформаційного середовища у закладі освіти, його вплив на формування висококваліфікованих педагогів із інноваційним мисленням та успішних конкурентоспроможних випускників.

Система роботи включає:

-                      створення єдиного освітнього простору у навчальному закладі;

-                     удосконалення матеріально-технічної бази;

-                     впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінську діяльність та навчально-виховний процес;

-                     участь директора школи та вчителів у дослідно-експериментальній роботі всеукраїнського рівня;

-                     поширення досвіду шляхом участі директора у семінарах-практикумах, обласних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, міжнародних виставках та інше;

-                     підготовку публікацій до фахових періодичних видань;

-                     моніторинг результативності роботи навчального закладу.

Новизна досвіду:

Позитивний вплив цілісної системи роботи із упровадження інноваційних технологій (ІКТ та всеукраїнських проектів «Школа життєвого успіху», «Прикладна інформатика», «Інтелект України») на рівень професійної майстерності педагогів та розвиток компетентностейучнів, майбутніх випускників.

Результативність:

Щорічна участь навчального закладу у Міжнародних виставках «Освіта України», висвітлення досвіду роботи на сторінках газети «Директор школи», журналу «Світ виховання» підтверджує стабільність та дієвість позитивної системи роботи.

Досвід роботи Ралка В.М. та очолюваного ним колективу відображена в успішному зростанні самоорганізації, самовдосконаленні педагогів та учнів, розширенні діапазону використання ІКТ в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі.

Перспективний педагогічний досвід Ралка В.М. вивчала завідувач відділу керівних кадрів та розвитку освіти Єрмак Н. В.Прізвище, ім’я, по батькові:

Бикова Алла Дмитрівна

Дата народження: 06.03.1959 р.

р12

Навчальний заклад, рік закінчення: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, 1980 р.

Посада: завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Менської районної держадміністрації

Педагогічний стаж:32 роки

Адреса досвіду: методичний кабінет відділу освіти Менської районної держадміністрації

Тема досвіду:«Діяльність районного методичного кабінету як складова підвищення рівня професійної компетентності педагогічних кадрів»

Анотація досвіду

Методичним службам належить провідна роль у створенні ефективної системи неперервного навчання всіх категорій педагогічних працівників. Тому уся система роботи районної методичної служби спрямована на формування професійної компетентності, на розвиток творчої активності педагогів шляхом упровадження новітніх освітніх технологій.

Провідна ідея− модернізація процесу професійного розвитку педагога шляхом використання модульної системи методичної роботи.

Технологія досвіду− створення цілісної моделі методичної роботи шляхом використання модульної системи методичної роботи, головною метою якої є не лише надання методичної допомоги педагогічним працівникам у підвищенні рівня їхньої професійної компетентності, а й активізація творчого потенціалу кожного педагога.

Перспективний педагогічний досвід Бикової А.Д. вивчала завідувач відділом інклюзивного навчання Зленко Л.О.Прізвище, ім’я, по батькові:

Зуб Володимир Володимирович

Дата народження: 26.04.1959 р.

р13

Освіта: вища, Ніжинський державний педагогічний інститут, вчитель фізики, математики

Посада: директор Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7  Прилуцької міської ради Чернігівської області, учитель-методист

Педагогічний стаж: 32 роки

Адреса досвіду: Прилуцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7  Прилуцької міської ради Чернігівської області

Тема досвіду: «Впровадження в практику роботи загальноосвітньої школи інформаційно-комунікаційної системи управління «Net» Школа України»

Анотація досвіду:

Створення шкільного інформаційного середовища навчального закладу для вирішення управлінських питань та автоматизації системи шкільного документообігу.

Перспективний педагогічний досвід Зуба В.В. вивчав завідувач відділом інформаційних технологій Літош Ю.М.

Коментувати не дозволено.