Передовий педагогічний досвід

жовтня 10, 2014

Перспективний педагогічний досвід вчителів Чернігівської області
2013-2014 н.р.

Яковчук Олена Миколаївна

Яковчук Дата народження: 21 березня 1972 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 1994 р., магістратуру при цьому ж університеті закінчила у 2002 році

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель математики

Стаж роботи (педагогічний): 19 років

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

Нагороди, відзнаки: подяки Чернігівської обласної державної адміністрації, 2012 р., Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, 2011 р., 2012 р., Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, 2011 р., Чернігівської Обласної Громадської Організації «Агарта МС», 2013 р.

Адреса досвіду: Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29 Чернігівської міської ради

Тема досвіду: «Інноваційні технології у викладанні математики як засіб формування ключових та предметних компетентностей учнів»

Анотація досвіду:

Яковчук О.М. використовує інноваційні технології як засіб формування ключових та предметних компетентностей учнів при викладанні математики, що дає можливість перейти від репродуктивного до продуктивного навчання, сприяє формуванню компетентної, творчої, активної особистості,  забезпечує використання знання як інструменту розв’язання життєвих проблем, вчить бачити та застосовувати математику в реальному житті. Формула «Освіта на все життя» замінюється формулою «освіта через усе життя».

Актуальність досвіду:

Компетентнісний підхід в освіті – це вимога сьогодення. Ключовим для нинішньої освіти стає необхідність становлення компетентної особистості, що передбачає формування у школярів здатностей учитися, мислити і діяти самостійно, робити власний вибір і нести за нього відповідальність. Компетентнісно спрямований підхід забезпечує використання знання як інструменту розв’язання життєвих проблем, що допоможе молодій людині успішно долати життєві перешкоди та отримувати бажані результати.

Тому існує необхідність в удосконаленні існуючих педагогічних систем та психологічних підходів до формування компетентних особистостей, розвитку творчості учнів, знаходження нових засобів підвищення якості та інтенсивності навчально-виховного процесу.

Технологія досвіду:

Формування компетентностей учнів зумовлене реалізацією не тільки відповідного оновленого змісту освіти, але й адекватних технологій та методів навчання. Перелік цих технологій є досить широким, їх можливості – різноплановими. З метою формування ключових та предметних компетентностей учнів Олена Миколаївна у своїй роботі використовує інформаційно-комунікаційні, інтерактивні, проектні технології, технологію розвивального навчання (Д.Б. Ельконіна, В.В. Давидова); авторські технології «Використання «ключових» задач» Р.Г. Хазанкіна, «Укрупнення дидактичних одиниць» П.М. Ерднієва.

Результативність:

Серед вихованців Олени Миколаївни є переможці ІІ етапу олімпіади з математики, відкритої олімпіади ЗСШФМП №12 м. Чернігова, олімпіади механіко-математичного факультету КНУ імені Т.Г. Шевченка, ІІ і ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, учасники науково-методичних математичних конференцій.

Випускники О.М. Яковчук демонструють високий рівень досягнень в опануванні вивченого матеріалу під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Олена Миколаївна ділиться власними наробками з колегами у школі, опікується впровадженням інформаційних технологій у місті. Проводить майстер-класи для вчителів математики міста Чернігова з теми «Сучасний урок математики», у міській Школі перспективного педагогічного досвіду консультує з питань застосування програм динамічної математики GRAN1, GRAN2D, GEOGEBRA, My Test, бере участь у роботі авторської творчої майстерні вчителів математики Чернігівської області з проблеми впровадження інформаційних технологій «Методика використання педагогічних програмних засобів  навчального призначення у процесі навчання математики учнів загальноосвітньої школи». Опубліковано розробки власних уроків на Інтернет-порталі вчителів математики, ряд  методичних рекомендацій у всеукраїнських методичних журналах,  наукових виданнях.

Перспективний педагогічний досвід Яковчук О.М. вивчала методист відділу природничо-математичних дисциплін Мухіна О.М.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Огорілко Ірина Миколаївна

Огорілко 3Рік народження: 1970 рік

Навчальний заклад, рік закінчення: Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя, 1993 рік

Фах: учитель російської мови та літератури, практичний психолог

Посада: методист

Стаж роботи (педагогічний): 20 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Нагороди, відзнаки: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2006 р., нагрудний знак «Відмінник освіти України», 2009 р., Почесна грамота Прилуцької міської ради, 2010, 2013 р., Диплом І ступеня Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, 2013 р.

Адреса досвіду: Прилуцький міський методичний центр управління освіти Прилуцької міської ради

Тема досвіду: «Формування соціального досвіду школярів у процесі діяльності учнівського самоврядування»

Актуальність досвіду:

Сьогодення потребує людей, яким властиві ініціативність, розвинене почуття власної гідності, здатність до здійснення свідомого самостійного вибору та особистісного самовдосконалення. Саме такі особистості зможуть брати продуктивну участь у розбудові суспільства.

Ураховуючи сучасні процеси соціального розвитку, тенденції до інтеграції та глобалізації у європейському, світовому масштабах наша держава ставить перед освітянами відповідні завдання, серед яких – забезпечити розбудову такого освітнього простору, у якому особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою суспільну значущість і через систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії з соціумом. Формування соціального досвіду в учнівської молоді є найважливішою умовою успішного особистісного становлення.

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні до 2021 року одним із пріоритетних напрямків державної освітньої політики визначається побудова ефективної системи національного виховання, розвитку і соціалізації дітей та молоді.

Саме в процесі соціалізації відбувається засвоєння індивідом певної системи знань, норм і цінностей, котрі дозволяють йому здійснювати свою життєдіяльність адекватним для даного суспільства способом. Крім того, для успішної соціалізації особистість повинна володіти цілою низкою лідерських компетенцій: управління своїм мисленням, почуттями, поведінкою, впливом на інших людей, умінням приймати рішення тощо. Результатом процесу соціалізації є оволодіння особистістю соціальним досвідом.

Формування соціального досвіду підлітків відбувається шляхом залучення їх до різних форм навчально-виховної діяльності, у тому числі до роботи в дитячих самоврядних структурах (об’єднаннях, організаціях). Необхідність створення та діяльності органів учнівського самоврядування, у тому числі на рівні району (міста) – вимога життя. Саме ця форма навчально-виховної роботи спрямована на залучення учнівський молоді до управлінської діяльності і сприяє формуванню суспільно важливих і професійно значущих установок.

Перспективний педагогічний досвід Огорілко І.М. вивчала методист відділу виховної роботи і здорового способу життя Кончиц І.П.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Антонова Лідія Віталіївна

АнтоноваДата народження: 9 вересня 1970 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя, 1992 рік; Київський державний педагогічного університету імені Драгоманова, 1993 р.

Посада: практичний психолог

Стаж роботи (педагогічний): 18 років.

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої категорії, «практичний психолог-методист»

Нагороди, відзнаки: Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 2011, Диплом Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського, 2010

Адреса досвіду: Ніжинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Ніжинської міської ради

Тема досвіду: «Становлення самоцінності особистості через досягнення успіху»

Анотація досвіду:

В Україні зростає потреба у кваліфікованих кадрах, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння та впровадження наукоємних та інформаційних технологій. Тому держава ставить перед освітою вимогу формувати в дитині якості успішної людини, усвідомлення людини як найвищої цінності суспільства.

Кожна людина мріє досягати успіху у найрізноманітніших сферах життя, відчувати власну цінність, бути впевненою.

Почуття успіху і позитивні емоції, пов’язані з ним, є одним із найважливіших стимулів розвитку особистості дитини.

За результатами опитування старшокласників-випускників школи, успішними вважають себе близько 42 % учнів. Це діти, які дали високу оцінку розкриттю свого потенціалу здібностей та обдарувань. Решта учнів у тій чи іншій мірі сумніваються у власній успішності, таким чином виявляючи недостатній рівень довіри до себе, що знаходить підтвердження і в наукових дослідженнях учнів дитячого та юнацького віку. Особливими за своєю природою є обдаровані діти. Наукові дослідження свідчать, що саме у потенційно здібних та обдарованих дітей підвищена біохімічна й електрична активність мозку і надчутливість нервової системи по відношенню до навколишнього світу. Вони дуже вразливі, «горять», тому такі діти потребують і особливого підходу. Обдаровані діти − учасники олімпіад та конкурсів, не завжди адекватно переживають невдачі і поразки та проходять «випробування успіхом», що позначається на їх самооцінці. Це може виявлятися в різних формах дезадаптивної поведінки: демонстративній асоціальності, захисній агресії. Інколи можуть виникати протилежні соціально-психологічні реакції на ситуацію неуспіху: відхід у себе, у світ своїх фантазій і мрій, апатичність, млявість, незацікавленість у контактах, спад інтересу до навчання. За статистикою серед обдарованих учнів збільшується ризик суїцидальної поведінки, тому, спілкуючись з обдарованою дитиною, педагог повинен у деяких випадках долати свою власну природу, свою «стандартну» спрямованість на передавання досвіду й знань. Робота з педагогічним колективом, упровадження корекційно-розвивальних програм щодо становлення самоцінності дитини як когнітивного компоненту довіри до себе є актуальним напрямком у роботі практичного психолога,

Дана робота присвячена проблемі психологічного супроводу становлення самоцінності особистості школяра через досягнення  успіху у конструктивній, соціально-значущій  діяльності: навчанні, участі в олімпіадах, конкурсах, науково-дослідницькій роботі, видах діяльності, які розкривають потенційні можливості дитини.

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів полягає у вивченні особливостей сприйняття та переживання успіху старшокласниками, прослідковано  взаємовплив успіху та самоцінності у дітей шкільного віку. Напрацьовано форми роботи шкільного практичного психолога з формування сприятливого середовища для становлення самоцінності. Для забезпечення повноцінного і різнобічного розкриття потенціалу особистості дитини була розроблена програма «Короткий курс успіху для звичайних та обдарованих».

Практичне значення досвіду. Результати досвіду можуть бути використані практичними психологами для розвитку ціннісно-смислової сфери учнів; підвищення психологічної компетенції педагогів, створення сприятливого освітнього простору для формування позитивної «Я-концепції» учнів; підвищення психологічної готовності та конкурентоспроможності академічно-обдарованих дітей до участі в олімпіадах та конкурсах, учнів шкіл у іспитах; посилення мотиваційного компонента творчої продуктивної діяльності здібних та обдарованих дітей; консультування педагогів, батьків, учнів, залучення громадськості до підтримки обдарованої молоді.

Перспективний педагогічний досвід Антонової Л.В. вивчала директор центру практичної психології і соціальної роботи Чала Т.І.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сліпак Світлана Михайлівна

Сліпак Світлана Михайлівна1Дата народження: 17 травня 1969 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя, 1991 р.

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи

Стаж роботи (педагогічний): 22 роки

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст вищої категорії

Нагороди, відзнаки: грамоти Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації 2003 р., 2010 р.

Адреса досвіду: Ніжинський обласний педагогічний ліцей Чернігівської обласної ради.

Тема досвіду: «Формування творчої особистості ліцеїста»

Анотація досвіду:

Всебічний розвиток кожної дитини як особистості на основі розкриття і повної реалізації її потенціальних можливостей, розумових, творчих і фізичних здібностей, виховання громадянина, що керується у своїй діяльності загальнолюдськими принципами і здатного до творчої самореалізації  у сучасному суспільстві.

Актуальність досвіду:

З метою створення системи роботи з обдарованими учнями та її функціонування ми вважаємо талановитими і обдарованими ту учнівську молодь, хто в силу своїх здібностей демонструє високі показники та унікальність у вивченні основ наук, у поезії, літературі, музиці, хореографії, живописі, народно-прикладному мистецтві, вокалі, спорті; хто має загальну багатопланову обдарованість та талановитість.

В освіті України пропагується компетентнісний підхід, виявлення «творчих можливостей особистості» дає можливість пізнати, вдосконалити й реалізувати її потенційні можливості. Юнацький вік (а такими є ліцеїсти) є сенситивним для творчого самовираження, тому вся навчально-виховна система має бути зорієнтована на діагностування творчих здібностей учнів. Саме збереження та розвиток «золотого фонду» країни піднесення ролі творчої особистості в суспільстві, проблема розвитку обдарованих дітей є важливою й актуальною в освіті сьогодні.

Високий рівень інтелектуального, творчого потенціалу кожної країни є тим основним фактором, який суттєво впливає на її загальний і економічний розвиток. Це в значній мірі стимулює зацікавленість проблемами обдарованості, творчості, інтелекту, які поступово переростають у послідовну державну політику, спрямовану на пошук, навчання, виховання і розвиток обдарованих дітей та молоді, на адекватне стимулювання творчої праці серед фахівців, на захист таланту.

Перспективний педагогічний досвід Сліпак С.М. вивчала методист відділу роботи з обдарованою учнівською молоддю Ахмедова Л.В.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кукобко Олена Володимирівна

1Дата народження: 12 листопада 1971 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, 1997 року

Посада: учитель фізичного виховання

Стаж роботи (педагогічний): 14 років

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої категорії, старший учитель

Нагороди, відзнаки: грамота управління освіти Чернігівської міської ради, 2009 р.

Адреса досвіду: Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21 Чернігівської міської ради

Тема досвіду: «Формування здорового способу життя та розвиток основних фізичних якостей учнів»

Актуальність досвіду:

Уроки Олени Володимирівни мають освітню, виховну, оздоровчу та інструктивну спрямованість. На уроках фізичної культури використовуються   міжпредметні зв’язки з анатомією і фізіологією людини, гігієною, фізикою, географією, теорією і методикою фізичного виховання, історією культури і спорту та іншими предметами. Учитель створює умови для розвитку творчих здібностей учнів, вимагає послідовності і наступності навчальних дій та операцій, забезпечує суб’єктивізацію й оптимізацію навчального процесу.

До роботи залучаються всі учні: підготовча частина уроку включає теоретичні знання. Значна увага приділяється формуванню психологічного клімату в класі, стимулювання учнів за активну роботу: використання бонусних балів за правильне виконання рухових дій, що вивчаються на уроці, усне підбадьорювання учнів, застосування лічилок, підтримка позитивного емоційного клімату. Продуктивною є робота в малих групах; кожен має бути почутий: вивчення рухових дій у парах, трійках, тактичних прийомів у групах, взаємодопомога, залучення до роботи на уроці учнів спеціальної медичної та підготовчої групи. Усі матеріали для групової роботи готуються заздалегідь: чітко подається команда для виконання кожної вправи, використовується диференційований підхід при поділі на групи.

Позакласною роботою фізкультурно-оздоровчого напрямку охоплено 78 учнів навчального закладу. Це спортивні гуртки: волейбол, баскетбол, акробатика, футбол. Велику увагу вчитель приділяє спортивним іграм, особливість яких полягає у тому, що вони вимагають ретельного регулювання швидкості рухів, від якого залежить дальність польоту м’яча.

Учні беруть активну участь у спортивних змаганнях школи, міста.

Кукобко Олена Володимирівна переможець обласного туру конкурсу «Учитель року-2012», лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2012». Активний учасник підготовки та проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури і спорту, а також військово-спортивної гри «Зірниця». Проводить майстер-клас для учителів фізичної культури на курсах підвищення кваліфікації, учасниця обласних семінарів.

Перспективний педагогічний досвід Кукобко О.В. вивчав методист відділу виховної роботи і здорового способу життя Компанець С.Г.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Штупун Лариса Володимирівна

2Дата народження: 17 грудня 1971 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Прилуцьке педагогічне училище імені І.Я. Франка, 1991р.; Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, 1996 р.

Посада: учитель початкових класів

Стаж роботи (педагогічний): 22 роки

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

Нагороди, відзнаки: Диплом Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (лауреат обласного конкурсу «Учитель року – 1998»), Почесна грамота Міністерства освіти України (2000 р.), Диплом управління освіти Чернігівської міської ради (переможець міського етапу конкурсу «Учитель року-2011» у номінації «Початкові класи»), Диплом Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (переможець ІІ туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011»), грамоти управління освіти Чернігівської міської ради, 2009р., 2010р., 2011р., Диплом центрального оргкомітету Всеукраїнського конкурсу «Учитель року − 2011» (домінант).

Адреса досвіду: Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 Чернігівської міської ради

Тема досвіду: «Виховання конкурентоспроможної особистості школяра шляхом формування комунікативної компетентності»

Актуальність досвіду: У державній Національній доктрині освіти висовуються вимоги докорінного поліпшення навчально-виховної роботи школи, а саме: забезпечення всебічного розвитку дитини як особистості та найвищої цінності суспільства, виявлення її талантів, розумових і фізичних здібностей. Для досягнення цієї мети система освіти в новій якості передбачає відмову від традиційних форм і методів навчання і виховання, дозволяє обирати нестандартні технології, які сприяють активізації педагогічного пошуку, підвищенню майстерності, впровадженню інноваційних технологій.

Досвід роботи відповідає сучасним вимогам навчання та виховання, сприяє розвитку особистості учнів, реалізації мети та завдань Національної доктрини освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти.

Штупун Л.В. досконало володіє формами і методами активізації розумової діяльності учнів на уроках. У своїй роботі вчителька використовує досвід І.Т. Федоренка, В.М. Зайцева − розвиток навичок оптимального читання. Її уроки відрізняються чіткістю поставлених завдань, продуманою логікою побудови та вдалим вибором інтерактивних форм і методів роботи на них. На уроках проводиться вирішення поставлених і проблемних ситуацій. Цей вид роботи формує соціально-творчу, соціально-активну особистість учня. Учителька вважає, що оволодіти навчальним предметом − означає навчитися розв’язувати не лише передбачені Державним освітнім стандартом завдання, а й такі, що потребують певної незалежності мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості.

У 1-х класах використовує авторські методичні рекомендації «Книга для читання» до уроків роботи з дитячою книгою та «Зошит до книги для читання», що містить систему вправ з розвитку комунікативної компетентності молодших школярів.

На уроках у початкових класах учитель надає перевагу завданням і вправам проблемно-пошукового характеру, які розвивають аналітичні вміння учнів. Навчає учнів складати й працювати з опорними схемами, алгоритмами, що дає можливість переходити від спостережень і досліджень до висновків і узагальнень.

Дієвість і результативність роботи педагога підтверджують досягнення учнів: позакінченню курсу початкової школи у них сформовано належний рівень умінь та навичок. Учні Лариси Володимировни щороку беруть участь у предметних олімпіадах, шкільних і міських конкурсах, у яких займають призові місця. Творчі роботи учнів друкуються у дитячих пізнавально-розвивальних журналах.

Застосування даних стратегій викликає інтерес до навчання, в учнів розвивається самостійність та творчість, постійно зростає бажання поширити та поглибити знання, на уроках інформація засвоюється невимушено, відбувається «розкріпачення» особистості ‑ дитина почувається вільно, спокійно, впевнено.

Перспективний педагогічний досвід Штупун Л.В. вивчала методист відділу дошкільного виховання та початкового навчання Красногор Т.Ф.

_________________________________________________________________________________________

Бобруйко Надія Володимирівна

BobruykoNV1

Дата народження: 28 січня 1962 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Посада: директор

Стаж роботи (педагогічний): 31 рік

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої категорії; учитель-методист

Нагороди, відзнаки: «Відмінник освіти України», Дипломант Міжнародного Академічного рейтингу популярності “Золота фортуна”; лауреат обласної Премії імені Софії Русової.

Адреа досвіду: Козелецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Козелецької районної ради

Тема досвіду: «Роль управлінської діяльності по забезпеченню самореалізації педагогічного колективу у формуванні творчої особистості»

Анотація досвіду:

На сучасному етапі розвитку освіти актуальним є питання удосконалення системи управління навчальним закладом і переведенням школи у новий стан, який забезпечить надання населенню широкого спектру якісних освітніх послуг залежно від потреб людини, суспільства та ринку праці.

Досвід базується на творчому використанні елементів перспективного педагогічного досвіду науковців та педагогів – практиків України, таких як І. Жерносек, Б.Тевлін.

Здібності та задатки дитини розвиваються та реалізуються при умові сприятливого зовнішнього середовища і сукупності внутрішніх потенцій.

Аналіз ситуації в мікрорайоні школи та психолого-педагогічного мікроклімату, переміщення акцентів з жорстко дозованої суми знань, що вкладалась у дитину, на уміння мислити, самостійно здобувати знання, самореалізовуватись примусили педагогічний колектив шукати оптимальні шляхи для формування іміджу школи через здійснення соціально орієнтованого підходу до процесу навчання і виховання. Це, по-перше, згуртований колектив однодумців, людей із високою культурою, бажаючих працювати по-новому, орієнтуючись на дитину, на її особистий розвиток. По-друге, це – адміністрація, яка є каталізатором усього нового, перспективного, вміє адаптувати всі нововведення для потреб школи, вмотивовувати колектив на плідну роботу. В основі всіх перетворень у закладі – позитивна мотивація на досягнення успіху. Проблему виявлення, розвитку й педагогічної підтримки здібних та обдарованих учнів, розкриття їхнього потенціалу директор вважає одним із найважливіших завдань педагогічного колективу.

Результат пошуку – програма розвитку творчих здібностей дітей «Не вчити деревце рости, краще створити умови для його розвитку».

Для досягнення поставленої мети у школі створена і постійно розвивається система роботи з обдарованою молоддю, що є сукупністю змісту, методів, форм, прийомів та засобів, які ставлять дитину в умови суб‘єкта творчої діяльності.

Суть системи роботи з обдарованими дітьми полягає в тому, що в конкретних умовах масової школи за допомогою конкретних матеріалів (програм, ознак пізнавальної діяльності учнів, прийомів, методик навчання) виявляються елементи інтелектуальної, академічної і творчої обдарованості в шкільному навчальному процесі повсякденної педагогічної діяльності.

Педагогічний колектив усвідомлено працює над створенням освітнього простору школи як сукупності умов для розвитку особистості.

Перспективний педагогічний досвід Бобруйко Н.В. вивчала методист відділу координації діяльності методичних кабінетів (центрів) та закладів освіти нового типу Яркова Л.М.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Харченко Антоніна Геннадіївна

фото1Дата народження: 8 березня 1960 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, 1983 р.

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи

Стаж роботи (педагогічний): 30 років

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

Нагороди, відзнаки: нагрудний знак «Відмінник освіти України», 2004 р., нагрудний знак «В. Сухомлинський» 2007 р., Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України 2001р., 2005р., Почесна грамота Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації 2012 р., Диплом Міністерства освіти і науки України, Малої академії наук України за участь у Всеукраїнському відкритому конкурсі на кращу модель наукового товариства учнів Малої академії наук України; Диплом І ступеня Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації за перемогу в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу моделей підготовки компетентного випускника загальноосвітнього навчального закладу 2008 р.

Адреса досвіду: ліцей №15 Чернігівської міської ради

Тема досвіду: «Від інноваційного змісту й технологій освіти через педагогічну майстерність вчителя до формування компетентного випускника ліцею»

Анотація досвіду:

Одним із пріоритетних напрямків у системі освіти є актуальні проблеми навчання й виховання обдарованих дітей та молоді.

Як показує практика, якщо для розвитку здібностей обдарованої дитини не створити спеціальних умов, обдарованість її в більшості випадків втрачається.

Найголовнішим пріоритетом в організації навчально-виховного процесу ліцею є науковий підхід до управлінських, навчальних та виховних аспектів. Педагогічний колектив давно відмовився від заформалізованих управлінських структур. Згідно з посадовими обов’язками за роботу з обдарованою учнівською молоддю відповідає заступник директора з навчально-виховної роботи Харченко Антоніна Геннадіївна. У роботі з обдарованими учнями вона намагається досягти успіху через діагностичний підхід, шляхом згуртування колективу однодумців, через раціональне поєднання адміністративного управління та самоврядування, через колективне прийняття управлінського рішення.

Робота з обдарованими учнями планується на тиждень, місяць, семестр, рік. Щорічно складається циклограма, алгоритм на навчальний рік.

Освітня система ліцею має багаторічні традиції, творчі підходи до роботи з обдарованими і здібними учнями. Учні 3-х, 4-х класів отримують навички дослідницької роботи на уроках природознавства, математики, української літератури. Вони проводять міні-дослідження, пишуть міні-реферати, захищають їх перед однокласниками, беруть участь у всеукраїнських і регіональних конкурсах.

Для подальшого розвитку обдарованої особистості в ліцеї створюються відповідні умови.

Інноваційний структурований зміст навчання, упровадження сучасних інформаційних технологій, які зумовлюють формування пізнавальних  інтересів учнів, глибше сприйняття і розуміння теоретичного матеріалу, широка мережа курсів за вибором, факультативів, консультацій, систематичне, цілеспрямоване впровадження на уроках завдань творчого характеру, організація індивідуальних і додаткових занять з профільних предметів (фізики, математики, хімії, біології, економіки, інформатики), – усе це є важливим підґрунтям для розвитку здібностей і формування практичних  навичок ліцеїстів.

З метою поглиблення, узагальнення і закріплення знань, якісної  підготовки до наукової діяльності в ліцеї працює наукове товариство ліцеїстів «Країна знаку ∑», а в початковій школі – його філія «Юніор» (керівник Харченко А.Г). У науковому товаристві діють фізико-математичне, економічне, екологічне, хіміко-біологічне, комп’ютерне відділення. У закладі працює філія Чернігівського територіального відділення МАН за 2 напрямами: фізика і астрономія, географія, які обєднують 8 секцій.

Перспективний педагогічний досвід Харченко А.Г. вивчала методист відділу роботи з обдарованою учнівською молоддю Кропта Н.В.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Усік Ірина Анатоліївна

Ирина АнатольевнаДата народження: 23 листопада 1973 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, 1996 р.

Посада: директор

Стаж роботи (педагогічний): 18 років

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

Нагороди, відзнаки: грамоти Управління освіти і науки Чернігівської ОДА (2004р., 2008 р.), грамоти Чернігівської обласної державної адміністрації (2006 р., 2012 р.), грамота Міністерства освіти і науки України (2007 р.), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2008 р.)

Адреса досвіду: Добрянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Ріпкинської районної ради

Тема досвіду: «Допрофільна підготовка та профільне навчання як чинник формування ключових компетентностей учня»

Анотація досвіду:

Одним із шляхів оновлення змісту освіти та узгодження його з потребами сучасності Усік І.А. вбачає в орієнтації навчально-виховного процесу на набуття ключових компетентностей випускником та створення ефективних механізмів їх вироблення на основі особистісно-орієнтованого підходу.

За 8 років профілізації у навчальному закладі випрацьовано цілісну систему організації навчально-виховного процесу, винайдено власні технології формування творчої особистості в умовах багатопрофільної школи.

Актуальність досвіду полягає у створенні та ефективному функціонуванні в навчальному закладі системи організації багатопрофільного навчання та допрофільної підготовки, яка  найбільшою мірою враховує інтереси, нахили і здібності кожного учня. Такий підхід до організації освіти старшокласників не лише найповніше реалізує принцип особистісно орієнтованого навчання, а й дає змогу створити найоптимальніші умови для їх професійного самовизначення.

Система ж допрофільної підготовки полягає у створенні умов для набуття учнями фундаментальних базових знань щодо професійної спрямованості при усвідомленні ними власних здібностей, інтересів, які пов’язані з вибором професії.

Новизна досвіду у відкритті та творчому упровадженні нових форм, методів, способів розвитку творчої особистості, здібностей  учнів шляхом організації профільного навчання, спрямованого на набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Такий підхід до організації освіти старшокласників не лише найповніше реалізує принцип особистісно орієнтованого навчання, а й дає змогу створити найоптимальніші умови для їхнього професійного самовизначення та подальшої самореалізації. З цією метою детально продумано організацію не лише профільного навчання, але і систему допрофільної підготовки, яка включає  питання інформаційного супроводу допрофільної підготовки учнів, розроблено методичні рекомендації «На замітку старшокласникові», звертається увага школярів на типові помилки і труднощі під час вибору професії та інше.

Будь-який допрофільний чи профільний напрям реалізується не лише через поглиблене вивчення окремих предметів, а й через організацію системи спецкурсів і факультативів.

Практика останніх років свідчить, що понад 80% випускників школи для здобуття майбутньої професії обирають факультети ВНЗ, так чи інакше пов’язані з обраним раніше профілем навчання в школі. Значним результатом роботи колективу є і високі досягнення вихованців навчального закладу на олімпіадах з базових дисциплін, всеукраїнських конкурсах та в МАН.

Перспективний педагогічний досвід Усік І.А. вивчала методист відділу керівних кадрів та розвитку освіти Глузд С.П.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Гальонко Людмила Петрівна

3Дата народження: 7 травня 1962 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка, 1985 р.

Посада: учитель початкових класів

Стаж роботи (педагогічний): 29 років

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої категорії, учитель-методист

Нагороди, відзнаки: Почесна грамота Чернігівського облвиконкому (1991 р.), Почесна грамота відділу освіти Менської районної державної адміністрації (2004 р.), грамота Міністерства освіти і науки (2010 р.), грамота ЧОІППО імені К.Д. Ушинського                (2010 р.), Диплом ІІ ступеня Чернігівської обласної державної адміністрації (2013р.).

Адреса досвіду: Березнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Менської районної ради

Тема досвіду: «Сучасні підходи до формування здорового способу життя молодших школярів засобами інтерактивних технологій навчання»

Анотація досвіду:

Гальонко Л.П. досконало володіє формами і методами активізації розумової діяльності учнів на уроках. У своїй роботі вчителька використовує досвід І.Т. Федоренка, В.М. Зайцева − розвиток навичок оптимального читання. Її уроки відрізняються чіткістю поставлених завдань, продуманою логікою побудови та вдалим вибором інтерактивних форм і методів роботи. Практикує вирішення проблем і проблемних ситуацій. Цей вид роботи формує соціально-творчу, соціально-активну особистість учня. Вчителька вважає, що оволодіти навчальним предметом − означає навчитися розв’язувати не лише передбачені Державним освітнім стандартом завдання, а й такі, що потребують певного незалежного мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості.

На уроках у початкових класах учитель надає перевагу завданням і вправам проблемно-пошукового характеру, які розвивають аналітичні вміння учнів. Навчає учнів складати й працювати з опорними схемами, алгоритмами, що дає можливість переходити від спостережень і досліджень до висновків і узагальнень.

Саме для розвитку творчого мислення учнів Людмила Петрівна застосовує різні типи нестандартних завдань, вправи на розвиток уміння висловлювати припущення, збагачення навчального матеріалу завданнями з логічним навантаженням, використання цікавинок на уроках (завдання інтелектуального самовдосконалення, головоломки, задачі − жарти, ігрові вправи, тематичні загадки, ребуси, кросворди).

Свою навчально-виховну діяльність Гальонко Л.П. спрямовує на пошук наукових новинок, на створення власних методичних рекомендацій, модернізацію форм, методів та засобів навчання й виховання учнів.

Педагог активно впроваджує в навчально-виховний процес здоров’єзберігальні педагогічні технології, методику О.Д. Дубогай «Навчання в русі».

Дієвість і результативність роботи педагога підтверджують досягнення учнів. На кінець курсу початкової школи у них сформовано належний рівень умінь та навичок. Учні Людмили Петрівни щороку беруть участь у предметних олімпіадах, шкільних і міських конкурсах, в яких займають призові місця.

Перспективний педагогічний досвід Гальонко Л.П. вивчав завідувач відділу дошкільного виховання та початкового навчання Бурнос В.В.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кудлай Лідія Петрівна

Дата народження: 5 грудня 1969 року

Навчальний заклад: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

Посада: учитель іcтopiї та правознавства

Стаж роботи (педагогічний): 19 років

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії

Адреса досвіду: колегіум № 11 Чернігівської міської ради

Тема досвіду: «Використання джерел інформації для активізації пізнавальної діяльності учнів»

Анотація досвіду:

Сучасні вимоги до шкільного навчального процесу полягають не тільки в тому, щоб учні отримали систему наукових знань, готових істин і штампів. Навчання повинно формувати у школярів здатність творчо мислити, вміння аналізувати і зіставляти факти, аргументовано захищати свою точку зору, критично ставитись до джерел інформації, тому проблема над якою працює Кудлай Лідія Петрівна – «Використання джерел інформації для активізації пізнавальної діяльності учнів» є дуже актуальною. Велику увагу вчитель приділяє відбору навчального матеріалу для використання на уроці.

Учитель використовує такі типи уроків як комбінований, вивчення нового матеріалу, формування вмінь і навичок, перевірки знань, вмінь і навичок, узагальнення та систематизації знань, умінь і навичок. На уроках учні працюють з документальними джерелами інформації – офіційними які є результатом діяльності тих чи інших владних органів.

Технологія опорно-схемо-знакових моделей дає змогу структурувати інформацію, встановлювати причинно-наслідкові та логічні зв’язки, швидкими темпами засвоювати матеріал, будувати процес навчання дітей від простого до складного, за принципами гласності, творчої перспективи у навчанні. Учні доповнюють чи самостійно створюють базову схему, або отримують алгоритм, за яким вивчається тема. Застосування схемо-знакових моделей допомагає поєднати вивчення змісту теми відповідно до програмових вимог із використанням самостійної роботи учнів. Також ефективною формою роботи є динамічна побудова схеми під час викладу матеріалу. Схема не подається у готовому вигляді, а формується поступово.

Однією з форм роботи на уроках Кудлай Л.П. є використання мультимедійних презентацій. Вчитель не тільки демонструє змістовний матеріал, що вивчається, а й формує в учнів певну логіку мислення.

Важливе значення мають форми організації навчальної діяльності, такі як прес-конференція, рольова гра, дебати, дискусія, усний журнал, та розв’язання юридичних ситуацій. Інтерактивні методи «мікрофон», «мозковий штурм», «акваріум», «ажурна пилка», «займи позицію» стимулюють пошукову та творчу діяльність учнів. Метод «прес» є основним при обґрунтуванні відповіді на уроці. На уроках школярі набувають навичок співпраці, учаться обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору, аналізувати різні джерела інформації, робити висновки. Метод позитивного стимулювання навчання складається із створення у навчальному процесі ситуації зацікавленості.

Важливим чинником активізації пізнавальної діяльності виступає особистість учителя. Його зацікавленість, емоційність викладу, ораторська майстерність, уміння організувати диференційоване навчання та обрати адекватну рівню розвитку учнів модель є важливими умовами розвитку пізнавального інтересу. Кудлай Лідія Петрівна не тільки створює умови для засвоєння учнями системи знань, а й навчає пошуку та систематизації необхідної інформації.

Перспективний педагогічний досвід Кудлай Л.П. вивчала методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін Поцелуйко Ю.І.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Коментувати не дозволено.