Передовий педагогічний досвід

липня 17, 2018

Перспективний педагогічний досвід освітян Чернігівської області 2017-2018 н.р.

Дейкун Інна Олексіївна

Created by Readiris, Copyright IRIS 2005Дата народження: 23 січня 1968 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя, 1990 рік

Посада: учитель географії

Стаж роботи (педагогічний): 27 років

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист

Нагороди, відзнаки: Грамота Управління освіти і науки Чернігівської ОДА (2002 р., 2010 р), Диплом Управління освіти і науки Чернігівської ОДА (2016), Подяка Ніжинської міської ради (2016), Диплом  благодійного  фонду «Копиця» (2017р).

Адреса досвіду: Ніжинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 Ніжинської міської ради

Тема досвіду: Формування географічної компетності через упровадження інтерактивних технологій

Анотація досвіду:

Інна Олексіївна – кваліфікований педагог. Володіє сучасними методами і формами навчання. Характерними рисами учителя є висока професійна майстерність, глибоке знання предмету і любов до нього, бездоганне володіння методикою викладання, бажання й уміння передавати свої знання іншим. Вона постійно вдосконалює освітній процес відповідно до сучасних вимог, прагне зробити його цікавим та ефективним. Майстерно поєднуючи доступність навчання з його науковістю, учитель дає учням не лише ґрунтовні знання з географії, а й виховує культуру мислення, розуміє, що основою набуття компетентності є власна активна діяльність учня на уроці, тому відповідно підбирає форми, прийоми, засоби навчання. У своїй роботі Інна Олексіївна практикує різні форми проведення уроків: урок – подорож, урок – аукціон, урок – конференція, урок – суд, тощо. Її уроки – це уроки мислення, саме тому перевага надається проблемно-пошуковим, дослідницьким, інтерактивним методам, самостійній та самоосвітній роботі. Вивчення географії неможливе без набуття практичних умінь і навичок творчо осмислювати процеси і явища, що відбуваються в оболонках Землі, доведення існування в природі закономірних зв’язків між її складовими. Надати учням можливість активно навчатися, здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність,– головні завдання учителя, які реалізуються через застосування інтерактивних прийомів: «Бліцопитування», «Гронування», «Займи позицію», «Репортер», «Підсумкова рефлексія», «Ти – мені, я – тобі», «Географічний лабіринт», «Динамічна карта», «Шерлок Холмс», виконання творчих практичних завдань: проектів, написання есе, рефератів, підготовку повідомлень. Дані технології дають можливість перейти від репродуктивного до продуктивного навчання, поєднати на уроці інтелектуальну і практичну діяльність. Таке навчання є цікавим, активним, творчим, дозволяє успішно формувати в школярів географічну картину світу, дає можливість для особистісного зростання школяра, сприяє формуванню компетентної, творчої, активної особистості.

На уроках Інни Олексіївни панує атмосфера продуктивного пізнання, співтворчості, співпраці, а взаємостосунки вчитель-учень, учень-учень побудовані на гуманістичній основі. Учитель виступає в ролі організатора освітнього процесу, уміло керує та коригує діяльність учнів. Обов’язково на кожному уроці Дейкун І.О. акцентує увагу учнів на прикладному, практичному значенні засвоєння навчального матеріалу.

Дейкун І. О. поширює досвід роботи на засіданнях клубу «Проблема» (яким керує 20 років), міських методичних об’єднаннях (голова ММО вчителів географії та економіки 2014-2017 рр.), показових уроках для учителів школи, міста, виступах на семінарах, конференціях та у статтях фахових видань.

Перспективний педагогічний досвід Дейкун І.О. вивчала Шульга І.В. методист відділу природничо-математичних дисциплін ЧОІППО ім. К.Д.Ушинського

Хакімова Зоя Петрівна


ХакімоваДата народження: 07 травня 1966 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Київський державний інститут культури   ім. Корнійчука, бібліотечний факультет, 1987 рік

Посада: завідувачка бібліотеки

Кваліфікаційна категорія, звання: провідний бібліотекар

Нагороди, відзнаки: Почесна грамота управління освіти Чернігівської міської ради (2011, 2013 рр.). Диплом Управління  освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (2011 р.). Подяка від імені Корпусу Миру США в Україні за співпрацю з волонтерами за проектом «Викладання англійської мови як іноземної» (2016 р.).

Адреса досвіду: Чернігівська загальноосвітня середня школи І-ІІІ ступенів № 35 Чернігівської міської ради

Тема досвіду: Роль шкільної бібліотеки як інформаційного центру у підвищенні якості освітнього процесу

Анотація досвіду:

Зоя Петрівна – досвідчений бібліотекар, має ґрунтовну науково-теоретичну і методичну підготовку за фахом, творчо підходить до розв’язання завдань які стоять перед бібліотекою як інформаційним центром школи. Фахова бібліотечна освіта стала надійним підґрунтям для опанування всіх особливостей роботи бібліотеки закладу освіти. Запорукою успіху виконань усіх завдань є тісна співпраця з педагогічним колективом школи. Саме завдяки цій співпраці був розроблений і втілений у життя проект «Комп`ютеризована шкільна бібліотека – центр виховання інформаційної культури підростаючого покоління, інформаційно-методичний центр».

Реалізація цього проекту стала важливим потужним поштовхом до змін у роботі бібліотеки відповідно до сучасних вимог нової української школи. Завдяки підключенню бібліотеки до комп’ютерних мереж для дітей та вчителів відкрився доступ до необмеженої кількості інформаційних джерел – як традиційних (книг, газет, журналів, довідкових видань), так і нетрадиційних для бібліотек (відеоматеріалів, комп’ютерних програм, баз даних).

Основне завдання шкільної бібліотеки – бути завжди на вістрі подій, намагатися всебічно сприяти формуванню інформаційної культури та культури читання школярів, підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом пропаганди методичної літератури та інформації про неї, інформувати батьків про нові надходження художньої літератури, періодичних видань, підручників і навчальних посібників та їх збереження.

Така діяльність бібліотеки сприяє становленню її як інформаційного центру закладу освіти.

За рік бібліотека обслуговує близько 1300 користувачів, книговидача складає близько 10000 видань. Робота бібліотеки здійснюється за такими напрямками:

 • інформаційно-методичне забезпечення освітнього процесу;
 • виховання інформаційної та медійної культури користувачів як складової частини загальної та фахової культури всебічно розвиненої, успішної особистості;
 • інформативність, оперативність, доступність до джерел інформації для різних вікових категорій читачів.

Для якісного виконання цих завдань проводиться систематична робота зі збереження, розширення, формування бібліотечного фонду, основою якого залишається українська книга.

Зоя Петрівна проводить різнопланові заходи:

-        моніторингові дослідження відвідування учнями шкільної бібліотеки;

-        вікторини, бесіди, акції, квести;

-        віртуальні подорожі в міста, де є пам’ятники літературним героям;

-        круглі столи на актуальні теми;

-        книжкові виставки, фото виставки, виставки-бесіди, тощо.

В умовах реалізації концепції Нової української школи змінюється ставлення й до професії бібліотекаря, який сьогодні – і педагог, і вихователь, і психолог. Для учнів бібліотека – це простір, де можна разом читати, навчатися, спілкуватися, дружити. А для педагогів – це кабінет духовного розвантаження, у якому можна отримати не тільки потрібну інформацію, а й зарядитися позитивною енергією на весь день.

Мета бібліотекаря – створити такі умови, за яких кожен відвідувач погодився б зі словами О. Герцена: «Бібліотека – це відкритий стіл ідей, за який запрошений кожний».

Хакімова З.П. – керівник методичного об`єднання шкільних бібліотекарів міста Чернігова. Була переможцем міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека» у номінації «Компетентний читач» та обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека».

Перспективний педагогічний досвід Хакімової З.П. вивчала методист відділу виховної роботи і здорового способу життя Бурцева Л.П.

Коваленко Оксана Іванівна


КоваленкоДата народження: 24 березня 1969 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка, 1990 р.

Посада: учитель математики та інформатики

Стаж роботи (педагогічний): 27 років

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист

Нагороди, відзнаки: Почесна грамота управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (наказ №316 від 20.08.2008р.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (протокол № 9(3-5) від 26.08.2009р.), Подяка Чернігівського міського голови (травень 2015р.), Подяка голови Чернігівської обласної держаної адміністрації (2016р.).

Адреса досвіду: спеціалізована загальноосвітня школа № 2 І-III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов Чернігівської міської ради

Тема досвіду: Використання завдань для розвитку логічного мислення на уроках інформатики як засіб активізації творчого потенціалу учнів

Анотація досвіду:

Сучасна школа повинна не лише дати учням обсяг знань і вмінь, а й сформувати людину, яка логічно і творчо мислить, приймає рішення, адаптується до умов життя.

Життя доводить, що в складних умовах, що постійно змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, креативна, здатна до використання нових ідей, задумів, нових підходів та рішень. За словами В.О.Сухомлинського «Завдання вчителя – допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене там природою. Щоб не перетворити дитину в склад знань, комору правил та істин, треба вчити її мислити».

Без вивчення інформатики неможливе формування сучасного світогляду, розуміння ролі інформаційних процесів у природі, суспільстві, техніці.

Коваленко О.І. працює учителем інформатики у спеціалізованій загальноосвітній школі № 2 І – ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов, має вищу кваліфікаційну категорію, педагогічне звання «вчитель-методист», стаж роботи 26 років.

Оксана Іванівна має високу теоретичну й методичну підготовку, досконало володіє ефективними формами й методами проведення сучасних уроків, яким притаманне вдале поєднання науковості та доступності викладання, достатня емоційність. Її головне педагогічне кредо – навчати учнів так, щоб у них було відчуття особистої значущості, формувати в них сучасне сприйняття світу через удосконалення навичок роботи з комп’ютером і сучасним програмним забезпеченням. У своїй роботі використовує елементи проблемного, розвивального, інтерактивного, інноваційного навчання. Учитель перебуває в постійному творчому пошуку власних оригінальних сучасних методів організації освітнього процесу.

З метою посилення мотивації навчання, зацікавлення учнів учитель створює проблемні ситуації, застосовує асоціативні методи навчання, використовує авторські презентації, інтерактивні вправи, ігрові моменти. Оксана Іванівна систематично й успішно використовує інтегрування знань інформатики з іншими науками, що й визначило провідну методичну тему досвіду її роботи «Використання завдань для розвитку логічного мислення на уроках інформатики як засіб активізації творчого потенціалу учнів».

Для розвитку логічного мислення вчитель перебудовує та удосконалює методи й форми організації освітнього процесу: комплексні уроки, конференції, конкурси, олімпіади, підготовка учнями виступів міжпредметного характеру, використання в освітньому процесі пошукових методів навчання, проблемно-пізнавальних завдань, елементів дослідження, створення комп’ютерних програм – тестерів, випуск газет і буклетів, створення навчальних сайтів і електронних підручників, навчальних відеороликів.

Велику увагу Коваленко О.І. приділяє індивідуальній роботі з учнями. Такий підхід веде до результативності: у бібліотеці учнівських напрацювань є десятки робіт переможців міських і обласних конкурсів комп’ютерної творчості в усіх номінаціях, конкурсів навчальних веб-сайтів. З 2009 року її учні щорічно стають переможцями ІІ та ІІІ етапів олімпіад з інформаційних технологій та інформатики. Протягом останніх п’яти років учитель підготувала учнів, які отримали дипломи І, ІІ та ІІІ ступенів на IV (Всеукраїнському) етапі олімпіад з інформаційних технологій та Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді.

Оксана Іванівна бере активну участь у роботі шкільного та міського методичних об’єднань учителів інформатики, щедро ділиться своїми напрацюваннями з колегами, проводить відкриті уроки для слухачів курсів підвищення кваліфікації ЧОІППО, активний учасник науково-практичних семінарів, конференцій різних рівнів, що проводяться на створених навчальних сайтах «Історична мозаїка в математиці» та «Інформатика», у власному блозі. Вона є постійним членом журі ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських предметних олімпіад з інформатики та інформаційних технологій, автором задач і членом журі Всеукраїнської Інтернет-олімпіади з ІТ, тьютором обласної Інтернет-школи для обдарованих дітей «Юний програміст», переможцем міського етапу конкурсу «Класний керівник-2015», переможцем ІІ фінального етапу «Учитель року -2018», увійшла у 20-ку Global Teacher Prize Ukraine.

Має високий рівень комунікації, дотримується педагогічної етики, користується авторитетом серед колег, учнів та їх батьків, педагогічної громади міста та області.

Перспективний педагогічний досвід Коваленко О.І. вивчала методист відділу природничо-математичних дисциплін Баранова О. Є.

Порубай Наталія Григорівна

ПорубайДата народження: 10 березня 1963 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Прилуцьке педагогічне училище імені І.Я. Франка (1982 р.), Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя (1992 р.)

Посада: директор школи

Стаж роботи (педагогічний): 35 років, на посаді директора школи – 20 років

Кваліфікаційна категорія, звання:спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель

Нагороди, відзнаки: почесні грамоти відділу освіти Борзнянської районної державної адміністрації (2004р.), Борзнянської районної державної адміністрації (2004р., 2011р.), управління освіти Чернігівської обласної державної адміністрації (2004р., 2005р., 2008р., 2012р., 2014р.); Подяка Чернігівської обласної ради (2002р.)

Адреса досвіду: Комарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Комарівської сільської ради Борзнянського району

Тема досвіду: Організаційно-педагогічні засади управління розвитком закладу освіти сільського регіону

Анотація досвіду:

В умовах євроінтеграції помітно зростають потреби здобувачів освіти в отриманні якісних освітніх послуг.

Створення організаційно-педагогічних умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів Комарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – це, перш за все, цілеспрямована, ефективна система управління в закладі освіти, що включає впровадження стратегічного управління, стратегічного планування, моніторингу якості освіти, дослідно-експериментальної роботи, інновацій з підвищення професійної компетентності педагогів, а також оновлення матеріально-технічної бази тощо. Основою управлінського процесу є використання результатів SWOT-аналізу, реалізація Концепції розвитку Комарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та цільових проектів.

Важлива роль в забезпеченні рівного доступу до якісної освіти належить психологічному супроводу управління освітнім процесом, впровадженню особистісно-орієнтованих технологій.

Розуміючи, що рівень професійної майстерності вчителя визначає якість освітнього процесу, у закладі освіти підтримується творчий пошук педагогів. Успішно реалізується мережевий підхід в організації методичної роботи, що передбачає планування горизонтальних, інформаційних, коопераційних зв’язків, роботу оригінальних моделей, груп, клубів, асоціацій учителів тощо. Творчу атмосферу в колективі підтримує творча група з проблеми «Модульно-мережева система організації методичної роботи на дистантній основі». Набули поширення інноваційні форми підвищення професійної компетентності – декади педагогічної майстерності, педагогічні виставки, естафети відкритих уроків, вернісажі методичних заходів, предметні тижні, ділові ігри тощо.

Досвід роботи учителів постійно висвітлюється в учительському он-лайн журналі, на персональних сайтах.

Творчий підхід в роботі педагогічного колективу підтримується завдяки розвитку партнерства з закладами загальної середньої освіти міста Києва та закладами вищої освіти.

Найвищим рівнем творчої діяльності в закладі освіти є дослідно-експериментальна робота всеукраїнського та регіонального рівнів. Упродовж 2012-2019 років педагогічний колектив буде проводити дослідження всеукраїнського рівня на тему «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів».

Вагоме місце у створенні розвивального середовища в закладі освіти відведене інформаційно-комунікаційним технологіям. У 2012 році створено шкільний сайт (http://komarivka-zosh.edukit.cn.ua), обладнано кабінет інформатики − один із кращих в області. Учні та учителі досконало володіють інформаційно-комунікаційними технологіями й активно долучаються до обласних та всеукраїнських конкурсів.

Розвиток творчих здібностей здобувачів освіти здійснюється шляхом реалізації проекту «Обдарована дитина», організації допрофільної підготовки та профільного навчання за профілями − інформаційно-технологічним та української філології, залучення їх до роботи в науковому товаристві «Ерудит», 10 гуртках за інтересами та 6 шкільних клубах.

Освітньо-виховне середовище школи наповнюють традиції: «Мамин сад», «Криниця Мудрості і Доброти», виступи учнів на концертах в українських сорочках, вишитих своїми руками, впровадження музейної педагогіки тощо. Підтвердженням високого рівня національно-патріотичного виховання в школі є участь у захисті незалежності та територіальної цілісності нашої країни восьми випускників і вчителя фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни».

Важливою умовою для створення сучасного освітнього простору в закладі є матеріально-технічна база. У школі обладнано методичний та навчальні кабінети – творчі лабораторії вчителів. Комфортні умови створено  для збереження здоров’я учнів як важливого чинника для отримання якісної освіти − стадіон, спортивну та тренажерну зали, волейбольний та баскетбольний майданчики.

Досвід роботи Комарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів презентовано у виданні «Скарбничка інноваційно-педагогічної діяльності освітян Чернігівщини».

Цілеспрямована діяльність педагогічного колективу під керівництвом Порубай Н.Г., директора Комарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, є вагомим внеском до загальної справи підготовки успішного покоління нашої держави.

Перспективний педагогічний досвід Порубай Н.Г. вивчала методист відділу керівних кадрів та координації діяльності методичних кабінетів (центрів) Єрмак Н.В.

Кириленко Наталія Миколаївна

КириленкоДата народження: 08 вересня 1969 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, 1991 рік

Посада: директор Чернігівської ЗОШ І ступеня № 25

Стаж роботи (педагогічний): 26 років

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист

Нагороди, відзнаки: Диплом Управління освіти Чернігівської міської ради (2006 р.), Грамота Управління освіти Чернігівської міської ради (2009 р.), Грамота міжнародного клубу лідерів природознавства (2011 р.), Грамота Управління освіти та науки Чернігівської обласної державної адміністрації, (2012 р.), Грамота Чернігівської міської ради (2016 р.)

Адреса досвіду: Чернігівська ЗОШ І ступеня № 25 Чернігівської міської ради

Тема досвіду: Формування позитивної мотивації учнів в освітньому процесі початкової школи

Анотація досвіду:

Наталія Миколаївна – досвідчений педагог, який має ґрунтовну науково-теоретичну і методичну підготовку за фахом, творчо підходить до розв’язання завдань освітнього процесу. Надає методичні рекомендації педагогічному колективу щодо використання широкого арсеналу форм, методів і прийомів навчання з метою підвищення мотивації учнів.

Наталія Миколаївна та педагогічний колектив ЗОШ І ступеня № 25 добре розуміють, що головна мета школи на сучасному етапі – створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися упродовж життя. Тому своє завдання бачить у тому, щоб у початковій школі здійснювалась підготовка дітей до систематичного та цілеспрямованого навчання у старших вікових періодах, формування позитивної мотивації навчання, забезпечення морально-духовної зрілості особистості.

Вивчення досвіду підтвердило, що в перші півроку відвідування дитиною школи формується особливе новоутворення цього віку – мотивація навчальної діяльності, і в цей період дуже важливо, щоб вона була позитивною, спрямованою на досягнення, що здебільшого залежить від вчителя.

Працюючи над проблемою «Формування позитивної мотивації учнів в освітньому процесі початкової школи», Наталія Миколаївна та педагогічний колектив ЗОШ І ступеня № 25 активізують, мотивацію учнів до навчання, створюють комфортні умови для творчості, розвивають творчі здібності учнів.

Досвід роботи над проблемою дозволяє зробити висновки, що збудженню й розвитку інтересу учнів молодших класів до навчання сприяють такі фактори:

 • створення проблемних ситуацій під час вивчення теоретичних питань та розв’язування практичних завдань; варіативність у навчанні;
 • самостійне розв’язування учнями пошукових задач та завдань, що передбачають застосування засвоєних знань на практиці, в тому числі в зміненій ситуації;
 • індивідуалізація навчання в двох напрямках: робота з усунення прогалин у знаннях учнів; робота з розвитку розумової діяльності дітей, їх інтересів, з покращення якості знань учнів, розширення їх кругозору та поглиблення знань;
 • одночасне вивчення пов’язаних між собою питань, зокрема взаємообернених дій, розв’язування взаємообернених вправ, порівняння ефективності старих і нових способів виконання навчальних завдань, які грунтуються на високій теоретичній основі, застосування певного правила до різних вправ, коли це раціоналізує обчислення і коли ускладнює їх, тощо;
 • варіювання задачі, схеми до неї, аналіз того, як від зміни одного якогось елемента задачі змінюється її розв’язування; усе це дає змогу розглядати не окрему задачу, а залежність між величинами;
 • розв’язування цікавих задач, зокрема логічних, головоломок, задач-жартів і задач-загадок;
 • організація змагань на краще виконання завдань з використанням елементів гри та із застосуванням електричних контролюючих приладів для усних вправ; оцінювання вищим балом оригінальних розв’язань вправ та інші заохочення;
 • оцінювання оригінальності самостійних творчих робіт;
 • використання елементів народознавства на уроках;
 • перспективне висвітлення окремих питань з програми;
 • позакласна робота із широким використанням предметних розваг: інсценівок, казок, віршів тощо.

Таким чином мотивація є могутнім засобом успішного навчання і виховання, необхідною умовою досягнення високих результатів у навчанні. Формування інтересу до предметів, залежить від умов формування в учнів повноцінної мотивації. Виконання цих умов сприяє розвитку в учнів стійкого інтересу до навчання, формує в них позитивне ставлення до освітнього процесу, виховує вольові якості, спонукає їх до творчої самостійності, веде до успішного вирішення проблемно-пошукових ситуацій.

Чернігівська ЗОШ І ступеня № 25, яку очолює Кириленко Наталія Миколаївна, увійшла у 100 пілотних шкіл, які опробовують Новий державний стандарт початкової загальної освіти.

Учні школи є переможцями районних, обласних конкурсів, переможцями Всеукраїнських конкурсів «Колосок», «Кенгуру», «Пазл», «Грінвіч», «Бебрас». Кириленко Н.М. є лауреатом міського конкурсу «Учитель року – 2006».

Перспективний педагогічний досвід Кириленко Н.М. вивчала методист відділу дошкільної та початкової освіти ЧОІППО  імені К.Д. Ушинського Красногор Т.Ф.

Коментувати не дозволено.