Передовий педагогічний досвід

березня 23, 2017

Перспективний педагогічний досвід вчителів Чернігівської області
2015-2016 н.р.

Волощук Валентина Володимирівна

ВолощукДата народження: 07 липня 1970 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Ніжинський державний педагогічний інститут імені М. Гоголя, 1994 рік

Посада: учитель біології

Стаж роботи (педагогічний): 27 (24) років

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист

Нагороди, відзнаки: грамоти відділу освіти Городнянської РДА (2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013 рр.), Почесна грамота обласного Управління освіти і науки Чернігівської ОДА (2004, 2008 рр.), Почесна грамота Городнянської РДА (2009 р.), Почесна грамота Городнянської районної ради (2013 р.), Грамота Міністерства освіти і науки, НЕНЦ (2008, 2009рр.)

Адреса досвіду: Городнянська районна гімназія

Тема досвіду: Упровадження інноваційних технологій навчання на уроках біології

Анотація досвіду:

Валентина Володимирівна – досвідчений учитель, має ґрунтовну науково-теоретичну і методичну підготовку за фахом,творчо підходить до розв’язання завдань навчально-виховного процесу. Використовує широкий арсенал форм, методів і прийомів навчання з метою активізації пізнавальної діяльності учнів, навчає їх виділяти головне, суттєве в матеріалі, що вивчається, самостійно здобувати знання, досягає міцного засвоєння основних біологічних понять.

Учитель дуже добре розуміє, що динамічні зміни життя, оновлення інформації та колосальні темпи її нагромадження зумовлюють потребу таких членів суспільства, які здатні гнучко й оперативно адаптуватися до нових вимог, адекватно реагувати на нові виклики, навчатися впродовж життя, розвиватися та творити.

Працюючи над проблемою «Упровадження інноваційних технологій навчання на уроках біології», Валентина Володимирівна активізує пізнавальну діяльності учнів, створює комфортні умови для творчості, розвиває творчі здібності учнів.

Провідна ідея діяльності вчителя полягає в розкритті потенціалу учня. Вона вважає, що це можливо лише за умови емоційного й душевного добробуту, коли внутрішньо учень готовий робити відкриття, за відсутності страху, невпевненості, відчуття неповноцінності. На заняттях Валентини Володимирівни завжди панує атмосфера довіри, доброзичливості, взаємодопомоги.

Застосування інноваційних технологій вчителем сприяє засвоєнню знань учнями. При цьому навчальний процес характеризується високою інтенсивністю, ефективністю, результативністю, супроводжується підвищенним інтересом, одержані знання відрізняються глибиною і міцністю.

Використання інноваційних технологій навчання проводить в дію основний закон засвоєння знань – сприйняття – осмислення – запам’ятовування – практичне застосування.

При викладання біології вчитель використовуєелементи технологій: інтенсифікації навчання на основі схем і знакових моделей навчального процесу (В. Шаталов, О. Шевченко), розвиваюче навчання (Л. Занков, В. Давидов), розвиток творчої уяви (А. Падалко), комп’ютерні технології (Є. Пасічник), нетрадиційні форми проведення уроків (Г. Зацаринна).

Як учитель-методист вона бере участь у методичній роботі як гімназійного, районного,так і обласного рівнів.

Її вихованці є переможцями районних, обласний олімпіад, обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Чернігівського територіального відділення МАН України, переможцями Всеукраїнського конкурсу експериментально-дослідницьких робіт із природознавства та біології «Юний дослідник» (м. Київ), переможцями Міжнародного інтерактивного природничого конкурсу «Колосок», багато її учнів-випускників пов’язали своє життя з біологією, навчаючись у педагогічних, медичних, сільськогосподарських, ветеринарних вузах.

Волощук В.В. є лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012» у номінації «Біологія», лауреат щорічної обласної премії імені Софії Русової (2014 рік), переможець ІІІ та ІV обласних конкурсів «Використання інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі» у номінації «Біологія» (диплом ІІ ст. – 2014 рік, диплом І ст. – 2015 рік).

Перспективний педагогічний досвід Волощук В.В. вивчала методист відділу природничо-математичних дисциплін Нікітенко Н.В.

Сорока Світлана Миколаївна

СорокаДата народження: 06 травня 1971 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г. Шевченка, 1993 рік

Посада: заступник директора школи з навчально-виховної роботи, учитель образотворчого мистецтва і художньої культури

Стаж роботи (педагогічний): 24 роки

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель

Адреса досвіду: Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 27 Чернігівської міської ради

Тема досвіду: Використання інноваційних технологій навчання на уроках предметів естетичного циклу

Анотація досвіду:

Головна мета роботи вчителя – створити оптимальні умови для розвитку та самовираження кожного учня як особистості, надати, виходячи з їх здібностей, інтересів, ціннісних орієнтирів і суб’єктивного досвіду, можливість реалізувати себе в навчальній діяльності, виявляти пізнавальну самостійність, творчу активність та ініціативу.

Працюючи над проблемою «Використання інноваційних технологій навчання на уроках предметів естетичного циклу», Сорока С.М. формує в учнів творчий підхід до будь-якої діяльності, креативне мислення, розвиває чуттєво-емоційну сферу, вміння співчувати, переживати, мати і вміти висловлювати власну думку. У своїй роботі вчитель практикує різні види уроків, звертаючи головну увагу на формування в учнів пізнавального інтересу до вивчення образотворчого мистецтва та художньої культури, який є основою для розвитку їх творчих здібностей. Учитель гармонійно поєднує на уроках теоретичні знання з діяльнісним підходом, систематично використовує практичні завдання, проводить рольові ігри, що активізують пізнавальну діяльність учнів.

У процесі навчання Світлана Миколаївна створює проблемні ситуації, які змушують учнів виявляти свою індивідуальну позицію, висловлювати власні судження, розвивати інтуїцію. Під час роботи перевага надається створенню сприятливої емоційної атмосфери та використанню інтеграційних зв’язків між предметами. Розвитку творчої активності сприяє робота учнів за творчими завданнями, які подаються в декількох варіантах відповідно до можливостей різних учнів. На уроках Світлани Миколаївни панує атмосфера співтворчості, співпраці; на гуманістичній основі побудовані взаємостосунки «вчитель-учень», «учень-учень». Учитель виступає у ролі організатора навчально-виховного процесу. Під час спілкування обговорюються різні точки зору відповідей учнів, високо оцінюється вчителем творчий підхід та оригінальність як суджень, так і створених робіт. Учитель вміє підтримувати творчу атмосферу впродовж усього уроку.

Уміння та навички формуються в учнів під час виконання творчих робіт та сприйняття мистецьких творів. Ігрові елементи уроку, наочність, музику, засоби ТЗН вчитель застосовує як засіб активізації інтересу до вивчення предмета. Для підтримки невимушеної творчої атмосфери на уроках Світлана Миколаївна вміло застосовує знання вікової дитячої психології. Велику увагу вона приділяє роботі з обдарованими дітьми. Її вихованці щороку стають переможцями міських та обласних конкурсів дитячого малюнку.

Перспективний педагогічний досвід Сороки С.М. вивчав методист відділу виховної роботи і здорового способу життя Барбаш С.О.

Сурков Василь Миколайович

Сурков

Дата народження: 26 квітня 1967 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Ніжинський Державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя, 1989 рік

Посада: керівник клубу

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст Х розряду, керівник гуртка-методист

Нагороди, відзнаки: Почесна грамота Управління освіти і науки Чернігівської ОДА (2009 р.); Подяка голови Чернігівської ОДА (2010 р.); Диплом Управління освіти і науки Чернігівської ОДА (2011 р.); Грамота виконавчого комітету Ніжинської міської ради (2011 р.); Диплом лауреата обласної премії імені Софії Русової (2012 р.); Подяка голови Чернігівської обласної державної адміністрації ОДА (2012 р.); Почесна грамота голови Чернігівської ОДА (2013 р.); Подяка виконавчого комітету Ніжинської міської ради (2013 р.); Сертифікат доповідача Міжнародної науково-практичної конференції «Формування базових компетентностей у вихованців позашкільних навчальних закладів» (2013 р.); Грамота виконавчого комітету Ніжинської міської ради (2015 р.); Сертифікат доповідача VІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти − 2015» (2015 р.).

Адреса досвіду: Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя

Тема досвіду: Формування в учнів пізнавальної активності, креативного мислення шляхом залучення до участі в інтелектуальних іграх

Анотація досвіду:

У кінці минулого століття почав розвиватися інтелектуальний рух, сформувалась нова ігрова субкультура, яка включає людей різного віку та соціального стану. У навчально-виховному процесі шкіл все ширше почали використовувати ігрові технології. В Україні набули розвитку клуби  інтелектуальних ігор. Особливо цінними на наш погляд є набір ігрових методик, які вже добре зарекомендували себе в системі виховної роботи навчального закладу, серед яких на особливому місці стоять інтелектуальні ігри. Вирізнення інтелектуальних ігор в окрему категоріальну групу створює позитивні передумови для використання їх у навчально-виховному процесі. Адже ігрові методики тримають інтерес учасників інтерактивної дії до предмету вивчення, розвивають логіку дитини, навчають розв’язувати проблемні завдання. Інтелектуальні ігри дозволяють учням самостійно одержувати більш глибокі знання з окремих, цікавих для них, предметів, демонструвати їх в інтелектуальних змаганнях, давати поштовх до творчого розвитку особистості учня, формувати задатки для майбутніх професійних компетентностей.

Визначення виду досвіду за характером новизни раціоналізаторський.

Провідна педагогічна ідея досвіду Використання інтелектуальних ігрових технологій у навчально-виховному процесі – ефективний засіб формування соціально компетентної особистості  випускника.

Сутність досвіду Напрями та форми роботи клубу інтелектуальних ігор «Гра», реалізація проектів «Найрозумніший», «Віват, інтелект», «Своя гра», «Що? Де? Коли?» тощо, які організовує керівник, впровадження інтерактивних технологій забезпечує створення системи виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу.

В результаті систематичної роботи з учнівським та педагогічним колективами створюються всі умови для сприяння розвитку їхніх можливостей, задоволенню їх інтелектуальних, емоційних та соціальних потреб. В центрі уваги школи − здорова, творча особистість дитини, забезпечення відповідної підготовки педагогів, здатних успішно втілювати в життя надбання сучасної особистісно-зорієнтованої педагогіки та виконувати завдання розвитку, спрямованого на реалізацію особистості.

Перспективний педагогічний досвід Суркова В.М. вивчала завідувач відділу виховної роботи і здорового способу життя Злобіна О.О.

Іщенко Галина Петрівна

Іщенко

Рік народження: 1967

Навчальний заклад, рік закінчення: Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1990 р.

Посада: учитель іноземної мови

Стаж роботи (педагогічний): 25 років

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель

Адреса досвіду: Прилуцька гімназія №5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради Чернігівської області

Тема досвіду: Використання комп’ютерних технологій під час викладання іноземної мови

Анотація досвіду:

Основними напрямками в роботі вчителя з використання комп’ютерних технологій у навчанні іноземної мови є формування системи знань, умінь та навичок із предмету, вплив на мотиваційну сферу учнів з метою самовдосконалення, економне використання часу на уроці, застосування комп’ютера на різних етапах підготовки до уроку та в процесі навчання:

-         при поясненні/уведенні нового матеріалу;

-         при закріпленні знань, умінь та навичок;

-         при узагальненні та систематизації;

-         при контролі знань, умінь та навичок.

У своїй роботі Іщенко Г.П. дотримується дидактичних принципів комунікативної спрямованість навчання, ситуативності, доступності та індивідуалізації, наочності, свідомості та активності, урахування психлолого-вікових особливостей учнів, особливостей рідної та іноземної мови.

Учитель диверсифікує типи уроків в процесі навчання з комп’ютерною підтримкою: урок-свято, урок-подорож, урок-вечірка, урок-конференція, урок-презентація, бінарний урок, урок-екскурсія, комбінований урок, урок контролю та корекції знань, урок удосконалення знань та вмінь. Форми практичної роботи вчителя сприяють підвищенню мотивації навчання та пізнавальної активності учнів за рахунок різноманітності видів роботи. Методи та прийоми навчання, які використовує Іщенко Г.П. націлені на формування навичок самостійної діяльності, самоконтролю та самокорекції учнів, пошуку інформації у всесвітній мережі Інтернет та розвитку творчого мислення школярів. Педагог спонукає учнів до створення та захисту проектів за різними напрямками із застосуванням презентацій та мультимедійного проектору. Для виконання проектних робіт учні використовують програми Microsoft Office Word, Microsoft Office Publisher та MS Office Power Point. Отже, створення стіннівок, буклетів та презентації за допомогою комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій не складало жодних труднощів у реалізації творчих задумів учнів учителя. За допомогою мережі Інтернет учні вчаться проводити дослідження, систематично і чітко висловлювати свої думки у письмовому вигляді, надсилати й отримувати велику кількість текстової, цифрової і графічної інформації, аналізувати інформацію, яка надходить, представляти нові ідеї. Завдання на основі Інтернет-ресурсів та проектна діяльність сприяють навчанню в співпраці, формуванню навичок взаємодопомоги, умінню здійснювати спільну діяльність.

Активна участь учнів у філологічних конкурсах, предметних олімпіадах з іноземних мов, відкритих виховних заходах. Учні вчителя є членами Малої академії наук України, активно та творчо працюють у партнерстві не тільки з однокласниками, але й з учителями, досягають значних успіхів в оволодінні міцними знаннями з предмету.

Перспективний педагогічний досвід Іщенко Г.П. вивчала методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін Булгакова Є.К.

Ланько Олена Володимирівна

Ланько

Дата народження: 05 серпня 1963 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Воронезький державний педагогічний інститут, 1985,

Посада: учитель німецької мови

Стаж роботи (педагогічний): 30 років

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист

Нагороди, відзнаки: Грамота управління освіти та науки Чернігівської міської державної адміністрації, 2005,

Грамота Управління освіти та науки Чернігівської  обласної державної адміністрації, 2013

Адреса досвіду: Гімназія  № 31 гуманітарно-естетичного профілю м. Чернігова

Тема досвіду: Використання інноваційних технологій навчання під час викладання німецької мови як другої іноземної

Анотація досвіду:

Впровадження інформаційних технологій в навчання значно різноманітить процес сприйняття і відробітку інформації. Завдяки комп’ютеру, Інтернету і мультимедійним засобам учням надається унікальна можливість опанування великого об’єму інформації з її подальшим аналізом і сортуванням. Значно розширюється і мотиваційна основа учбової діяльності. В умовах використання мультимед  учні отримують інформацію з газет, телебачення, самі беруть інтерв’ю і проводять телемости.

Форми практичної роботи вчителя сприяють підвищенню мотивації навчання та пізнавальної активності учнів за рахунок різноманітності видів роботи. Методи та прийоми навчання, які використовує Олена Володимирівна, націлені на формування навичок самостійної діяльності, самоконтролю та самокорекції учнів, пошуку інформації у всесвітній мережі Інтернет та розвитку творчого мислення школярів. Педагог спонукає учнів до створення та захисту проектів за різними напрямками із застосуванням презентацій та мультимедійного проектору. За допомогою мережі Інтернет учні вчаться проводити дослідження, систематично й чітко висловлювати свої думки у письмовому вигляді, надсилати та отримувати велику кількість текстової, цифрової і графічної  інформації, аналізувати інформацію, яка надходить, представляти нові ідеї. Завдання на основі Інтернет-ресурсів та проектна діяльність сприяють навчанню в співпраці, формуванню навичок взаємодопомоги, умінню здійснювати спільну діяльність.

Активна участь учнів у філологічних конкурсах, предметних олімпіадах з іноземних мов, відкритих виховних заходах. Учні активно та творчо працюють у партнерстві не тільки з однокласниками, але й з учителями, досягають значних успіхів в оволодінні міцними знаннями з предмету. З 2008-2009 навчального року учні Ланько О.В. приймають участь у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з німецької мови (І,ІІ, ІІІ, ІV етапи):

Перспективний педагогічний досвід  Ланько О.В. вивчала методист відділу суспільно-гуманітарних дисциплін Одінцова Л.П.

Лагошна Олена Олегівна

Лагошна

Дата народження: 16 листопада 1975 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка, 1998р.

Посада: директор школи

Стаж роботи (педагогічний): 20 років

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший вчитель

Нагороди, відзнаки: Грамота Управління освіти і науки (2005 р.); Почесна Грамота Міністерства освіти та науки України(2008 р.); Почесна Грамота Голови обласної ради (2009 р.); Почесна грамота Голови обласної державної адміністрації (2014 р.); Подяка Голови Коропської районної державної адміністрації (2015 р.); Диплом лауреату щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (2016 р.).

Адреса досвіду: КЗ «Черешенська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів» Чернігівської обласної ради

Тема досвіду: Профільне навчання як шлях соціалізації вихованців інтернатного закладу

Анотація досвіду:

Олена Олегівна – майстер педагогічної праці.

За її ініціативи було визначено і впроваджуються засади навчально-виховної діяльності школи, змодельовано інноваційні форми організації навчально-виховного процесу.

Актуальність досвіду створення оптимальних умов для соціалізації та розвитку творчої особистості, впровадження в діяльність загальноосвітнього навчального закладу системи з профільного навчання, здатної забезпечити ефективне спрямування навчально-виховного процесу з профільної підготовки школярів на свідомий вибір майбутньої професії, оволодіння необхідними початковими знаннями та уміннями.

Провідна ідея досвіду − створення цілісної системи, у межах якої здійснюється диференційований підхід до навчання, формування умінь і навичок за обраним профілем професії, що передбачає врахування освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів, відповідно до їхнього самовизначення на основі психолого-педагогічної діагностики.

Результативність досвіду:

Відповідальне ставлення до роботи, зорієнтованість у найсучасніших здобутках педагогічної науки, невтомний пошук нового завжди допомагають Олені Олегівні бути в центрі змін, постійно отримувати нові якісні результати в системі навчально-виховної роботи, давати можливість кожному вихованцю розкритися як творчій особистості та з легкістю соціалізуватися в суспільстві.

Як директор Лагошна О.О. широко презентувала педагогічний досвід на сторінках освітніх видань та семінарах: навчально-практичний семінар «Створення і розвиток громадянсько-активної школи» (2009 р.), обласні семінари «Профільне навчання як основний фактор професійного самовизначення вихованців інтернатного закладу» (2013 р.), «Управління розвитком виховної системи школи» (2014 р.), «Особливості організації виховного середовища в умовах інтернатного закладу» («Освіта Ч.- 2011 р.)

Олена Олегівна – автор чисельних методичних статей: «Впровадження інноваційної діяльності в педагогічному колективі» (2007), «Труднощі у діяльності директора школи і шляхи їх подолання» (2009), «Особливості організації виховного середовища в умовах інтернатного закладу» (2012).

Плідна робота Олени Олегівни була відзначена Почесною Грамотою Міністерства освіти та науки України у 2008 р., Подякою Голови Коропської районної ради у 2008 р., Почесною Грамотою Голови обласної ради у 2009 р., Почесною Грамотою Чернігівської обласної адміністрації 2014 р., Подякою Голови Коропської районної державної адміністрації 2015 р., Дипломом лауреата щорічної Премії Верховної Ради України педагогічним працівникам загальноосвітніх, професійно-технічних, дошкільних та позашкільних навчальних закладів 2016 рік.

Перспективний педагогічний досвід Лагошної О.О. вивчав методист відділу інтернатних закладів Гандиш А.М.

Коментувати не дозволено.