Передовий педагогічний досвід

червня 12, 2015

Перспективний педагогічний досвід вчителів Чернігівської області
2014-2015 н.р.

Ровенчин Катерина Віталіївна

РовенчикДата народження: 7 січня 1965 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Ніжинський державний педагогічний інститут імені М. Гоголя, 1986 рік

Посада: вчитель музики

Стаж роботи (педагогічний): 28 років

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист

Нагороди, відзнаки: грамота управління освіти Ніжинської міської ради (2009, 2012 рр.), диплом за 2 місце у Світовому конкурсі поезії Марії Конопницької у Польщі (2012 р.), дипломи спілки поляків «Астер» (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 рр.), дипломи «Поліське коло» на Міжнародному фестивалі національних культур (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 рр.), Почесна грамота Департаменту культури і туризму Чернігівської обласної державної адміністрації (2014 р.).

Адреса досвіду: гімназія 16 м. Ніжина

Тема досвіду: Нетрадиційні форми і методи музичного виховання молодших школярів

Анотація досвіду:

Основне завдання сучасного вчителя – залучити учнів до активної та самостійної діяльності, перетворити їх у суб’єктів цієї діяльності. Зацікавленість, викликана педагогом на уроці, за певних умов може перерости в стійкий інтерес до знань.

Головне в досвіді Ровенчин К.В. – наполеглива повсякденна праця, поєднана з високим інтелектом, творчістю, гуманністю, оперативністю, розумінням психології школяра і вмінням відвідати рівню його музичної творчості.

Сутність досвіду:

  • введення учнів у світ добра і краси озвучений у музичній літературі, засвоєння ними музичних знань про особливості художньо образної мови музичного мистецтва;
  • залучення учнів до життєдайного джерела людських почуттів, втілених у музиці;
  • формування універсальних (духовних, моральних, громадських, естетичних) якостей творчої особистості;
  • виховання особистісно-ціннісного ставлення до музичного мистецтва, формування музичних потреб.

Перспективний педагогічний досвід Ровенчин К.В. вивчала методист відділу виховної роботи і здорового способу життя Капліна Т.Г.

Іващенко Людмила Іванівна

ІващенкоДата народження: 6 вересня 1967 року

Навчальний заклад: Київський державний інститут культури імені О.Є. Корнійчука

Посада: методист із бібліотечної роботи

Стаж роботи (педагогічний): 24 роки (11 років)

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої кваліфікаційної категорії

Нагороди, відзнаки: грамоти управління освіти Ніжинської міської ради (2005, 2011 рр.), виконавчого комітету Ніжинської міської ради (2009 р.), Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (2014 р.).

Адреса досвіду: методичний кабінет управління освіти Ніжинської міської ради

Тема досвіду: Методичний супровід творчої реалізації основних завдань шкільної бібліотеки

Анотація досвіду:

Сучасний бібліотекар повинен володіти вміннями не лише працювати з джерелами на друкованій основі та на електронних носіях, а й створювати відповідну інформаційну базу та навчати користуватися нею своїх читачів.

У цих умовах важливого значення набуває проведення методичної роботи зі шкільними бібліотекарями, яка є складовою частиною підвищення їх кваліфікації. Цілі й завдання цієї роботи полягають у тому, щоб забезпечити:

  • безперервність у підвищенні кваліфікації бібліотекарів, систематичному ознайомленні їх у міжкурсовий період з новими досягненнями науки, техніки, культури;
  • удосконалення навиків самостійного здобуття знань;
  • розвиток у бібліотекарів пізнавального інтересу, потреби в безперервному удосконаленні своїх знань та педагогічної майстерності;
  • популяризацію перспективного досвіду шкільних бібліотекарів із напрацювання інноваційних форм роботи;
  • виявлення і підтримку творчих та активних бібліотечних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Провідна педагогічна ідея досвіду: пошук шляхів та організація діяльності методиста з бібліотечної роботи в сучасних умовах. Забезпечення співвідношення інноваційних форм і методів бібліотечної роботи з можливостями та умовами функціонування бібліотеки кожного навчального закладу. Формування творчої особистості шкільного бібліотекаря.

У результаті системної роботи з бібліотечними кадрами міста створюються всі умови для покращення роботи бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів та підвищення професійної майстерності шкільних бібліотекарів.

Перспективний педагогічний досвід Іващенко Л.І. вивчали методисти відділу виховної роботи і здорового способу життя Бурцева Л.П., Кравець Т.Б.

Кирієнко Тамара Володимирівна

КирієнкоДата народження: 8 січня 1958 року

Освіта: вища

Посада: практичний психолог

Педагогічний стаж: 39 років (25 років – педагогічного стажу, 14 років – стаж роботи практичним психологом).

Адреса досвіду: Чернігівський дошкільний навчальний заклад № 23 для дітей з вадами зору

Тема досвіду: Психологічні аспекти створення комфортного навчально-виховного середовища для дітей з вадами зору дошкільного віку.

Анотація досвіду:

Складно переоцінити психологічну складову у системі медико-психолого-педагогічних впливів на організацію процесу навчання та виховання дітей з вадами зору. Ефективність психологічного супроводу розвитку дошкільників означеної категорії залежить від рівня професійної майстерності психолога та його особистісних якостей. Тамара Володимирівна Кирієнко гармонійно поєднує високий рівень психолого-педагогічної обізнаності та професіоналізму з особистісними якостями, такими як ініціативність, комунікативність, чуйність та емпатія. Вона знає як знайти шляхи для розвитку самопізнання дитини, надати можливість дошкільнику впевнитися у власних силах і розкрити всі потенційні можливості його особистості. Вагомим внеском у професійному становленні Тамари Володимирівни як психолога став її попередній педагогічний досвід – 25 років на посаді вихователя. Наразі вона має вищу освіту за спеціальністю «Психологія», є практичним психологом з 14-річним досвідом роботи і вищою кваліфікаційною категорією.

Досвід роботи практичного психолога Чернігівського дошкільного навчального закладу № 23 з вадами зору може бути використаний у діяльності практичних психологів і вихователів дошкільних навчальних закладів як спеціалізованого так і загального профілю для забезпечення гармонійного розвитку та подальшої соціалізації дітей з вадами зору.

Перспективний педагогічний досвід Кирієнко Т.В. вивчила методист обласного центру практичної психології та соціальної роботи Антоненко О.М.

Могильна Наталія Михайлівна

МогильнаДата народження: 5 березня 1976 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 1998 рік

Кваліфікаційна категорія (звання): спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «старший учитель»

Посада: учитель інформатики, заступник директора з навчально-виховної роботи

Педагогічний стаж: 15 років

Адреса досвіду: Ріпкинська гімназія Ріпкинської районної ради

Тема досвіду: Формування ІКТ-компетентності та ключових компетентностей учнів на уроках інформатики

Анотація досвіду:

На уроках інформатики Наталія Михайлівна надає перевагу формуванню інформаційно-комунікаційної компетентності в учнів, яка включає в себе систему знань: технологічну (усвідомлення комп’ютера як універсального автоматизованого робочого місця для будь-якої професії); алгоритмічну (усвідомлення комп’ютера як універсального виконавця алгоритмів і універсального засобу конструювання алгоритмів); модельну (усвідомлення комп’ютера як універсального засобу інформаційного моделювання); дослідницьку (усвідомлення комп’ютера як універсального технічного засобу автоматизації навчальних досліджень); методологічну (усвідомлення комп’ютера як основи інтелектуального технологічного середовища). Підпорядковує навчальний процес формуванню ключових компетентностей учнів, а саме: загальнокультурної, соціально-трудової, здоров’єзбережувальної, інформаційної.

Учитель реалізовує перспективну мету: виявити творчий потенціал учнів, створити умови для розвитку творчої особистості, яка вміє формувати власну думку, розв’язувати проблеми, здатна самостійно займатися власною освітою.

Перспективний педагогічний досвід Могильної Н.М. вивчила методист відділу інформаційних технологій Смірнова О.М.

Хоменко Ірина Миколаївна

ХоменкоДата народження: 5 квітня 1963 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, 1990 рік

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист»

Нагороди, відзнаки: Почесна грамота управління освіти Чернігівської міської ради (2002, 2003, 2007 р.р.), Подяка Чернігівського міського голови (2013 р.), Подяка Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (2011 р.)

Посада: заступник директора школи з виховної роботи, учитель трудового навчання

Педагогічний стаж: 28 років

Адреса досвіду: Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 Чернігівської міської ради

Тема досвіду: Розвиток творчих здібностей учнів шляхом використання технік декоративно-ужиткового мистецтва на уроках трудового навчання та в позаурочний час

Анотація досвіду:

Залучення учнів до декоративно-ужиткового мистецтва впливає на їхнє естетичне виховання, формує потребу творчої діяльності.

Досвід роботи відповідає сучасним вимогам навчання та виховання, сприяє розвитку творчої особистості учня, реалізації мети та завдань сучасної школи.

Працюючи над проблемою «Розвиток творчих здібностей учнів шляхом використання технік декоративно-ужиткового мистецтва на уроках трудового навчання та в позаурочний час», Хоменко І.М. формує в учнів потребу в навчанні, уміння планувати свою діяльність, прогнозувати результат.

На заняттях Ірини Миколаївни панує атмосфера довіри, доброзичливості, взаємодопомоги. У процесі виконання практичних робіт педагог кваліфіковано надає поради та допомогу, ураховуючи індивідуальні можливості, уміння і навички кожної дитини.

Хоменко І.М. активно впроваджує техніки декоративно-ужиткового мистецтва: аплікація, бісероплетіння, в’язання гачком та спицями, паперове лозоплетіння, нитяна графіка, виготовлення одягу з урахуванням народних традицій, виготовлення ляльки-мотанки та м’якої іграшки, писанкарство, вишивання нитками, бісером, шовковими стрічками та багато інших технік.

Починаючи вивчати декоративно-ужиткове мистецтво з учнями 5 класу Хоменко І.М. поступово залучає дітей до творчого процесу. Ірина Миколаївна формує в учнів любов та повагу до рідного народу, його звичаїв, знання про історичні витоки народного мистецтва, розкриває багату художню спадщину народного мистецтва. Долучаючись до народних традицій, учні формують поняття про цінність народних традицій, національну самобутність, творчо ставляться до реалій життя.

Перспективний педагогічний досвід Хоменко І.М. вивчила методист відділу безпеки життєдіяльності та трудового навчання Ровник І.А.

Шукай Людмила Павлівна

ШукайДата народження: 29 травня 1953 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Красноярський державний університет, 1975 р.

Посада: учитель хімії

Педагогічний стаж: 33 роки

Адреса досвіду: Чернігівська гімназія № 31 гуманітарно-естетичного профілю

Тема досвіду: «Використання опорних конспектів і схем при розв’язуванні розрахункових задач з хімії як засіб розвитку інтелектуальних умінь учнів»

Анотація досвіду:

Орієнтування хімічної освіти на формування особистості, яка здатна до саморозвитку та самореалізації, потребує особистісно зорієнтованої моделі навчального процесу. Сучасні підходи до проблем навчання, покращення якості хімічної освіти вимагають суттєвих змін у побудові навчального процесу, які були б тісно пов’язані з проблемами активізації розумової діяльності школярів та розвитку їхніх інтелектуальних умінь.

Головна мета роботи Шукай Л.П. – створити оптимальні умови для розвитку та самовираження кожного учня як особистості. Виходячи з його здібностей, інтересів, ціннісних орієнтацій і суб′єктивного досвіду надати можливість реалізувати себе в навчальній діяльності, виявити пізнавальну самостійність, творчу активність та ініціативу. Навчальний процес будує на засадах особистісно орієнтованого навчання, що сприяє формуванню в учнів компетентностей, необхідних для життєвого та професійного самовизначення.

Працюючи над проблемою «Використання опорних конспектів і схем при розв’язуванні розрахункових задач з хімії як засіб розвитку інтелектуальних умінь учнів», Шукай Л.П. у навчальному процесі поряд із традиційними широко використовує інноваційні технології, дослідно-експериментальні та творчі види діяльності учнів.

Людмила Павлівна розробила просту та оригінальну схему, що дозволяє учням зрозуміти основні етапи розв’язування задач та прослідкувати взаємозв’язок між основними фізико-хімічними поняттями, якими користуються під час розв’язування розрахункових задач. У багатьох випадках використання логічних схем та опорних конспектів при розв’язуванні задач дозволяє учням побачити, зрозуміти і запам’ятати ланцюг логічних міркувань та розрахунків.

Перспективний педагогічний досвід Шукай Л.П. вивчила методист відділу природничо-математичних дисциплін Большун О.І.

Біла Світлана Валентинівна

БілаДата народження: 28 лютого 1968 року

Навчальний заклад: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка

Посада: начальник відділу освіти Новгород-Сіверської районної державної адміністрації

Педагогічний стаж: 22 роки

Адреса досвіду: районний методичний кабінет дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти відділу освіти Новгород-Сіверської районної державної адміністрації

Тема досвіду: Діяльність районного методичного кабінету як складова підвищення рівня професійної компетентності педагогічних кадрів

Анотація досвіду:

Методичним службам належить провідна роль у створенні ефективної системи неперервного навчання всіх категорій педагогічних працівників. Відповідно уся система районної методичної служби спрямована на формування професійної компетентності, розвиток творчої активності педагогів шляхом упровадження новітніх освітніх технологій, перспективного педагогічного досвіду, досвіду вчителів-новаторів, надбань сучасної педагогічної та психологічної науки.

Районний методичний кабінет відділу освіти Новгород-Сіверської районної державної адміністрації, який донедавна очолювала Біла С.В., спрямовує свою діяльність на стимулювання творчого потенціалу, професійного розвитку педагогічних та керівних кадрів району, на одержання нових педагогічних знань, інноваційну та науково-дослідницьку діяльність колективів навчальних закладів.

Центральне місце в методичній роботі належить реалізації науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» (2012-2017 рр).

У районі склалася певна структура методичної діяльності. Функціонує 7 опорних навчальних закладів. Слід відмітити колективні форми методичної роботи: семінари-практикуми для керівників ЗНЗ та вчителів, управлінська майстерня для директорів ЗНЗ «Інноваційні підходи до управління навчальним закладом», творча лабораторія «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості», для керівників навчальних закладів проводяться психолого-педагогічні семінари та правові всеобучі. Систематично проводяться засідання школи молодого керівника та школи резерву керівних кадрів. З метою підвищення професійного рівня педагогічних працівників працюють 17 районних предметних методичних об’єднань, 6 районних проблемних творчих груп. Функціонує районна школа молодого вчителя для вчителів-філологів, учителів початкових класів, англійської мови, трудового навчання (технологій), інформатики, предметів природничо-математичного циклу. Для вихователів дошкільних навчальних закладів організована робота районної педагогічної гостини молодого вихователя з проблеми «Підвищення рівня педагогічної майстерності молодих вихователів відповідно до програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», для шкільних бібліотекарів − школа молодого бібліотекаря.

За сприяння Світлани Володимирівни налагоджена співпраця з періодичними Всеукраїнськими виданнями «Все для вчителя», «Шкільний світ», «Виховна робота в школі». Педагоги району друкуються в науково-методичних виданнях ЧОІППО імені К.Д.Ушинського.

Останні 3 роки за рейтингом участі РМК у методичних заходах район утримує 4-5 місце.

Перспективний педагогічний досвід Білої С.В. вивчила методист відділу керівних кадрів та координації діяльності методичних кабінетів (центрів) Бойко Л.М.

Ольчедаєвська Валентина Михайлівна

ОльчедаєвськаДата народження: 18 січня 1959 р.

Навчальний заклад, рік закінчення: Чернівецький Національний університет імені Ю.Федьковича, 1981 р.

Посада: вчитель основ здоров’я, методистом навчально-методичного центру управління освіти Чернігівської міської ради з основ здоров’я, хімії, біології, екології, природознавства

Педагогічний стаж: 34 роки

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист»

Адреса досвіду: Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 Чернігівської міської ради

Тема досвіду: Розвиток життєвих компетентностей учнів шляхом використання інтерактивних технологій при викладанні основ здоров’я

Анотація досвіду:

Складно переоцінити роль особистості й потенціалу педагога у створенні здоров’язберігального освітнього середовища, що сприяє формуванню і розвитку життєвих компетентностей учнів. Підготовка до сучасного уроку основ здоров’я з компетентнісним підходом потребує від учителя відповідного фахового рівня. Валентина Михайлівна чітко усвідомлює мету компетентнісного навчання, планує уроки із використанням усього розмаїття форм і методів навчальної діяльності й насамперед різних видів самостійної роботи, діалогічних, евристичних і проблемних методів,·пов’язує навчальний матеріал із повсякденним життям та інтересами учнів,·оцінює навчальні досягнення школярів, беручи до уваги не тільки продемонстровані знання і вміння, а й передусім уміння застосовувати їх у навчальних і життєвих ситуаціях.

Педагог щорічно демонструє низку відкритих уроків для вчителів міста, області, виступає на семінарах, ділиться досвідом на сторінках професійних видань, є національним експертом рукописів з «Основ здоров’я».

Ольчедаєвська В.М. у своїй практичній діяльності спирається на теоретичні аспекти проблеми, детально вивчає наукові джерела, та вже існуючий досвід роботи по забезпеченню активного розвитку життєвих компетентностей учнів на уроках основ здоров’я.

Ольчедаєвська Валентина Михайлівна взяла активну участь у обласному конкурсі-огляді «Знати. Передбачати. Діяти. Вчимося жити на Землі», Всеукраїнському конкурсі з безпеки життєдіяльності «Безпека в нашому житті» − як учасник та як член журі, конкурсі кабінетів основ здоров’я, який проходив у 2011 році. Валентина Михайлівна Ольчедаєвська нагороджена за участь у Всеукраїнському розгляді моделей превентивної освіти у навчальному закладі: Чернігівська ЗНЗ І-ІІІ ст. №24 отримала сучасний кабінет основ здоров’я.

Перспективний педагогічний досвід Ольчедаєвської В.М. вивчила методист відділу безпеки життєдіяльності та трудового навчання Симонова К.М.

Блоха Олена Миколаївна

БлохаДата народження: 19 грудня 1971 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, 1995 р.

Посада: керівник гуртка початкового технічного моделювання

Педагогічний стаж: 20 років

Кваліфікаційна категорія, звання: вища кваліфікаційна категорія, звання «керівник гуртка-методист»

Адреса досвіду: Обласний Центр науково-технічної творчості учнівської молоді

Тема досвіду: Формування морально-етичних цінностей дітей під час занять гуртка початкового технічного моделювання

Анотація досвіду:

Олена Миколаївна – творчий, ініціативний педагог за покликанням. Досконало володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та поширює у професійному середовищі, вміє продукувати оригінальні, інноваційні технології. Має оптимістичне світосприймання, наполеглива, діяльна, креативна. Їй притаманне відчуття сучасності у педагогічній діяльності.

Головним завданням Блохи О.М. на занятті є створення творчої атмосфери, формування основ наукового мислення, виховання взаємоповаги, взаємодопомоги, організації спільної творчої пошукової діяльності, спрямованої на розвиток особистості, створення мотивації до самовдосконалення кожного учня через групове та індивідуальне навчання.

У своїй роботі керівник гуртка використовує інтерактивні технології. Її заняття відрізняються чіткістю поставлених завдань, продуманою логікою побудови та вдалим вибором інтерактивних форм і методів роботи.

У гуртку вивчається родинно-побутова культура сім’ї, діти знайомляться з кращими родинними традиціями і зразками родинного виховання, родинних свят. Вихованці спільно з керівником гуртка ведуть пошукову роботу, вивчають родинні звичаї, традиції, побутову культуру. І на основі вивченого по-іншому сприймають сувеніри до свят, вироби, іграшки, виготовлені своїми руками.

Свою навчально-виховну діяльність Блоха О.М.. спрямовує на пошук наукових новинок, на створення власних методичних рекомендацій, модернізацію форм, методів та засобів навчання й виховання учнів.

Гуртківці Олени Миколаївни щороку беруть участь у обласних та всеукраїнських конкурсах,  займають призові місця.

З досвідом роботи Блохи О.М., формами і методами навчання постійно знайомляться як керівники гуртків, так і учителі початкових класів області. Вона бере активну участь у Всеукраїнських конференціях та науково-практичних семінарах, змаганнях, виставках, у засіданнях обласної творчої групи педагогів позашкільної освіти, проводить відкриті заняття  для слухачів  курсів підвищення кваліфікації  та обласних семінарів.

Перспективний педагогічний досвід Блохи О.М. вивчила методист відділу виховної роботи і здорового способу життя Хлопіна Ж.Ф.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Коментувати не дозволено.