Меню Закрити

Права та обов’язки громадського спостерігача

У своїй діяльності громадські спостерігачі керуються чинним законодавством України, у тому числі нормативними актами з питань проведення ЗНО. Свою діяльність громадські спостерігачі здійснюють на громадських засадах.

Громадський спостерігач МАЄ ПРАВО:

 1. Ознайомлюватися з нормативними документами, що регламентують проведення ЗНО.
 2. Отримувати інформацію від посадових осіб Міністерства освіти і науки України, Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти про стан проведення ЗНО, за винятком тієї, що передбачена в пункті 2.2 ПОЛОЖЕННЯ.
 3. Бути присутніми в пунктах реєстрації учасників ЗНО, в пунктах тестування, аудиторіях, центрах обробки, пунктах перевірки на засіданнях апеляційної та регламентних комісій, на засіданнях приймальних комісій вищих навчальних закладів.
 4. Вести фото- та відеозйомку, аудіозапис на всіх етапах проведення ЗНО, крім періоду безпосереднього виконання учасниками ЗНО завдань в аудиторіях.
 5. Підписувати протокол про завершення процедури тестування, форма якого наведена у додатку 2 ПОЛОЖЕННЯ, у разі необхідності вносити до нього свої зауваження та пропозиції.

Громадський спостерігач ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

 1. Після прибуття до пункту тестування, центру обробки, пункту перевірки, до приміщення, де відбувається засідання апеляційної чи регламентних комісій, подати посадовій чи службовій особі, відповідальній за проведення відповідної процедури, посвідчення громадського спостерігача та документ, що посвідчує особу.
 2. У журналі реєстрації громадських спостерігачів, форма якого наведена у додатку 3 ПОЛОЖЕННЯ, засвідчити особистим підписом наявність чи відсутність родинних чи інших зв’язків із будь-якою особою з числа учасників ЗНО чи тих, які його проводять, а також факт ознайомлення з правами та обов’язками громадського спостерігача.
 3. НЕ втручатися будь-яким чином у проведення ЗНО, НЕ перешкоджати його проведенню.
 4. Про виявлені порушення та недоліки під час проведення ЗНО повідомляти членів Наглядової ради, уповноваженого Українського або регіонального центру оцінювання якості освіти, інших посадових осіб, відповідальних за проведення ЗНО.
 5. Після початку виконання завдань учасниками ЗНО НЕ заходити та НЕ виходити з аудиторій (крім виникнення позаштатних ситуацій), НЕ чинити дій, що відволікають увагу учасників ЗНО під час виконання тестових завдань (фото- та відеозйомка, аудіозапис тощо).
 6. НЕ допомагати в будь-якій формі учасникам ЗНО та НЕ відволікати їх під час заповнення ними бланків відповідей.
 7. НЕ проносити до пунктів тестування та аудиторій та НЕ користуватися в них мобільними телефонами, підручниками, посібниками, іншими засобами, що можуть бути використані для приймання та передавання інформації.