Навчально-методичний центр психологічної служби у системі освіти Чернігівської області (НМЦ ПС СО ЧО)

січня 11, 2019

Навчально-методичний центр психологічної служби у системі освіти Чернігівської області (НМЦ ПС СО ЧО)

–  структурний підрозділ Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського.

Наша адреса:

14021, вул. Слобідська, 83, м.Чернігів

Тел.: (0462) 69-11-80, 60-55-53

E-mail: nmcpsiholog@gmail.com

Блог Чернігівського обласного центру практичної психології і соціальної роботи

Кадровий склад

Нормативно-правова база

Методичні розробки

Всеукраїнські та обласні семінари

Психологічна просвіта

Психологічна бібліотека

Обласний центр практичної психології і соціальної роботи функціонує з 2000 року  відповідно до Положення про Чернігівський обласний центр практичної психології і соціальної роботи (наказ управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 20.09.2000 № 242 «Про створення обласного центру практичної психології»).Основною метою діяльності ОЦППіСР є методичний супровід психологічного та соціально-педагогічного забезпечення процесу реформування системи освіти на всіх її рівнях.Пріоритетними завданнями визначено:

-         виконання Плану дій Концепції розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року та реалізація Програми розвитку психологічної служби системи освіти Чернігівської області на період до 2012 року;

-         підвищення якості навчально-методичного забезпечення діяльності практичних психологів і соціальних педагогів;

-         диференціація курсів підвищення кваліфікації працівників психологічної служби;

-         експертиза психологічного та соціально-педагогічного інструментарію;

-         вивчення стану науково-методичного забезпечення районних психологічних служб;

-         прогнозування змін освітньої ситуації в регіоні, визначення основних її тенденцій у ракурсі психологізації навчально-виховного процесу;

-         організація заходів з підвищення психологічної культури педагогічних працівників;

-         впровадження моделей психологічного та соціально-педагогічного супроводу обдарованої учнівської молоді;

-         удосконалення форм і методів превентивної роботи;

-         розвиток зовнішньої та внутрішньої комунікації Центру.

Враховуючи сучасний стан розвитку психологічної служби системи освіти області та стратегічні завдання, поставлені в Концепції розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року, працівники ОЦППіСР здійснюють свою діяльність за напрямками:

1. Розвиток мережі та підвищення ефективності управління психологічною службою.

2. Психологічне та соціально-педагогічне забезпечення сільських шкіл і шкіл з малою наповнюваністю.

3. Покращення методичного забезпечення діяльності працівників психологічної служби.

4. Супровід реформування освітньої галузі.

5. Розбудова психологічної служби у вищих навчальних закладах.

6. Розбудова психологічної служби у професійно-технічних навчальних закладах.

7.  Розвиток психологічної служби у дошкільних, позашкільних, спеціальних навчальних закладах та закладах освіти нового типу.

8. Підготовка і підвищення кваліфікації працівників психологічної служби.

9. Координація впровадження Програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя».


Коментувати не дозволено.