Факультет підвищення кваліфікації

листопада 3, 2016

Факультет підвищення кваліфікації Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти – основний організаційний і навчальний структурний підрозділ, який забезпечує і реалізує освітні програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників з метою збагачення їх професійних знань, подолання розриву між раніше отриманою ними фаховою підготовкою й новими вимогами до освіти держави й конкретного регіону.

Основні завдання факультету підвищення кваліфікації :

 • забезпечення необхідних науково-методичних, організаційних, кадрових, інформаційних та інших умов для розвитку системи підвищення кваліфікації;

 • створення умов для опанування нового змісту, нових педагогічних технологій;

 • підготовка педагогічних працівників до реалізації ідеї освітньої реформи, формування нового педагогічного мислення;

 • прогнозування розвитку освіти в регіоні;

 • науково-методичний супровід реформування освіти на регіональному рівні;

 • гнучкість і оперативність освіти дорослих, швидке реагування на динамічну соціально-економічну і освітню ситуацію;

 • впровадження інтерактивних методів навчання дорослих;

 • забезпечення розвитку професіоналізму вчителя;

 • актуалізація творчого потенціалу педагогічних працівників;

 • технологічне оновлення підвищення кваліфікації педагогічних працівників , зокрема, адаптація, розробка та впровадження перспективних інформаційних технологій, створення та актуалізація відповідних банків та баз даних.

 • проведення навчального процесу на основі сучасних освітніх технологій та впровадження активних методів і технічних засобів навчання, контролю та рівня задоволення потреб педагогічних працівників у підвищенні власної педагогічної майстерності;

 • виконання комплексу робіт щодо профілактики захворювань і зміцнення здоров’я слухачів курсів;

 • створення належних умов для навчання й відпочинку педагогічних працівників.

Система підвищення кваліфікації педагогічних працівників області включає:

 • базові курси – спрямовані на підвищення педагогічної культури, оновлення знань з предметів, проблем педагогіки і психології, освоєння нових підходів до організації навчально-пізнавальної діяльності учнів;

 • передатестаційні курси – на допомогу педагогам, які претендують на підвищення категорії;

 • проблемні курси – адресують керівникам м/о, творчих груп і семінарів, ШПД у поглибленні теоретичних знань, методики навчання і виховання;

 • цільові курси – для педагогів, які починають працювати за новими програмами, підручниками;

 • проективні курси – курси по створенню власних проектів розвитку району, навчального закладу з наступним впровадженням розробок в практику роботи;

 • інтегровані курси – це форма навчання педагогів різних спеціальностей.
Коментувати не дозволено.