Меню Закрити

Другі Ушинські читання – добра нагода для фахового спілкування учителів та науковців

УшинськийВ останні травневі цьогорічні дні Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського зібрав гостей – учасників міжнародного науково-практичного форуму «Другі Ушинські читання: українська освіта і культура в історичному розвитку та в умовах викликів інформаційного суспільства». Про доцільність таких читань саме на чернігівських теренах годі й говорити – Костянтин Дмитрович Ушинський, великий вітчизняний дидакт і теоретик, сформувався як педагог саме тут, на Чернігівщині. Про це говорили у вітальному слові, відкриваючи захід, ректор інституту, заслужений працівник освіти України А.А. Заліський і голова українських національно-культурних організацій у Татарстані, заслужений діяч культури України Є.В. Савенко.

До закладу для роботи в науково-практичній конференції з’їхалися освітяни з більшості районів Чернігівської області, а також представники з Київщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини, Сумщини, Полтавщини, Херсонщини та кількох іноземних країн – Німеччини, Білорусі, Росії. Крім того, «стендові» доповіді були заявлені з боку науково-педагогічних кіл Канади, Башкортостану, Болгарії, багатьох закладів освіти України. Таке широке фахове представництво в черговий раз засвідчило про унікальність постаті К.Д. Ушинського як фундатора класичної педагогічної думки, про цікавість до ідей та переконань великого дидакта і в епоху здійснення сучасної освітньої реформи в Україні. Загалом у роботі конференції взяло участь більше сотні учасників, запрошених ініціаторами читань – кафедрами педагогіки, дошкільної та початкової освіти, а також суспільних дисциплін та методики їх викладання ЧОІППО. Основу доповідачів та слухачів конференції склали педагоги-практики зі шкільних, позашкільних, дошкільних закладів освіти, викладачі вишів, методисти, теоретики-науковці. Порядок організації заходу передбачив пленарне засідання і роботу в 4-х секціях за окремими тематичними напрямами.

Так, на пленарному засіданні з доповідями, присвяченими знаковій постаті Костянтина Ушинського, виступили ректор Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат філософських наук, доцент А.А. Заліський (К. Ушинський і розбудова Нової української школи на Чернігівщині), доктор педагогічних наук, професор Ніжинського державного університету імені М. Гоголя М.Г. Криловець (Редкін – учитель видатного педагога К. Ушинського); проблему гендерного підходу в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського окреслила кандидат педагогічних наук, доцент Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка Л.А. Юда. Академік УВАН, президент Німецько-Українського наукового об’єднання ім. Юрія Бойка-Блохина з Мюнхена Дарина Блохин у доповіді «Концепція української національної освіти та виховання Софії Русової» висвітлила джерела педагогічних впливів у творчості С. Русової у тому числі й той, що здійснювався з боку наукового доробку К. Ушинського. Гості з Республіки Білорусь І.М. Яковцов, О.В. Сетко (Гомель, Іолча) розповіли про можливості впровадження сучасних освітніх проектів на білоруській землі для дітей із сільської місцевості, а Л.С. Скакун (Мінськ) – про дієвий міжнародний проект «Білоруський зелений хрест».

Розмаїтою, однак надзвичайно цікавою виявилася робота секційних засідань конференції.

Так, на секції з суспільствознавства, мистецтвознавства та історії педагогіки «Визначні постаті та установи в українській освіті та культурі» аналізувалися внесок М. Пирогова в розвиток освіти (доцент І.В. Лисенко), розвиток медіаосвіти на Чернігівщині (доцент О.П. Мокрогуз), традиції української культури в діаспорі (доцент О.А. Барило), аксіологічні аспекти спадщини К.Д. Ушинського (к.п.н. Іваненко Л.В.), творчість Леоніда Тереховича (доцент Л.О. Нестеренко), інтелектуальний портрет Софії Русової (академік Дарина Блохин), українознавчі засади формування світогляду підростаючого покоління (доцент С.М. Бойко), діяльність Христини Алчевської в контексті поглядів К. Ушинського (доцент О.В. Оніщенко), діяльність ніжинського антикознавчого гуртка (І. Левченко), формування здоров’язбережувальної, культурно-мистецької компетентностей учнів (к.ф.н. М.В. Каранда, к.п.н. О.М. Тур), українсько-болгарські фольклорні зв’язки (с.н.с. С.Б. Пономаревський та с.н.с. Емілія Петкова, Болгарія), розробки краєзнавчих маршрутів (Л.П. Артюшенко, К.В. Семашко, Білорусь), а також багато іншого. Чимало з цих доповідей викликали жваві дискусії, численні запитання слухачів, фахові коментарі та оцінки.

Цікавою була діяльність другої секції конференції «Освітній менеджмент. Науково-методичне забезпечення та організація навчання і виховання. Учень та учитель як суб’єкти педагогічного процесу».

Директори та заступники керівників закладів загальної середньої освіти, науково-педагогічні працівники інститутів післядипломної педагогічної освіти у своїх доповідях говорили про проблему керівника як лідера освітніх реформ (доцент І.І. Сотніченко), про самооцінку в системі демократичної освіти (Т.М. Кушнір), про управління інноваційними процесами в закладах освіти (В.П. Мокрякова), концепцію Нової української школи в контексті педагогіки С. Русової (Н.М. Корж), про культуру керівника закладу освіти (ст. викл. Т.П. Донець), про тайм-менеджмент як засіб підвищення ефективності управлінської діяльності (С.В. Рубан), про функціонування школи-родини в контексті Нової української школи (Н.О. Чмихун), систему забезпечення якості освіти засобами особистісного розвитку учнів і педагогів (к.п.н. Л.В. Тарасюк), про Workshop як засіб забезпечення якісної освіти (к.п.н. Н.А. Іваницька), також піднімалися проблемні питання сертифікації педагогічних працівників (доц. М.С. Артюх) та ін.

Надзвичайно корисним  для практичного досвіду керівників закладів освіти став зразковий майстер-клас на тему «Гімназійна служба порозуміння: «Крок назустріч ЗЛАДана», запропонований заступником директора Ладанської гімназії, що на Прилуччині, С.В. Кравченком.

Представницькою виявилася третя секція конференції, що розглядала проблеми початкової освіти: «Сучасна система початкової шкільної освіти: науково-методичний діалог. Засади реалізації змісту початкової освіти в історичних і модерних умовах. Учень та учитель як суб’єкти педагогічного процесу».

У руслі здійснення сучасних реформаційних змін у початковій освіті цікавість учасників конференції до роботи саме цієї секції зрозуміла. Серед кращих доповідей її учасників – практично-аналітичні матеріали про освітню природничу парадигму крізь призму поглядів Костянтина Ушинського (доцент Л.І. Лавріненко), авторські тези про критичне мислення в контексті освітніх реформ (вчитель Ю.О. Сиром’ятнікова), міркування про розвиток критичного мислення через можливу імплементацію моделі “філософія для дітей” в освітній процес початкової школи (вчитель С.В. Сухацька), про корекційно-відновлювальну роботу в умовах навчально-реабілітаційного центру (вчитель І.В. Скойбіда), про особливості навчання дітей з розладами аутичного спектру в початковій школі (вчитель І.О. Новікова), про хмарні технології (вчитель І.М. Майстренко), про специфіку навчання в русі (вчитель О.П. Федорченко), про застосування нетрадиційних технік малювання як методу самовираження молодших школярів (вчитель О.А. Семироз), про використання ігрових технологій як один із шляхів реалізації змісту початкової освіти в сучасних умовах (вчитель Н.М. Петренко), про Василя Сухомлинського як дитячого письменника (вчитель С.В. Чугай).

Наскрізною ідеєю роботи четвертої секції науково-практичної конференції («Дошкільне дитинство як фундамент становлення особистості. Заклади дошкільної освіти) постав грунтовний аналіз сучасної системи дошкільної освіти, що складається з урахуванням модерних умов. На секції відбувся серйозний науково-методичний діалог з багатьох проблем за участі не тільки доповідачів, але і запрошених завідувачів і методистів провідних дитячих садочків міста, науковців, які переймаються проблемами дошкільної освіти.

Так, на секції відбулося кілька презентацій, зокрема збірки поезій «Константа» (доцент О.Б. Мамчич), досвіду роботи педагогів Ріпкинської гімназії з впровадження ідей С. Русової (методист С.О. Гарус).

Про свій досвід у цьому напрямі щодо впровадження ідей С.Ф. Русової в практику педагогів сучасного ЗДО розповіла О.Г. Нестеренко, завідувачка чернігівського ЗДО №7. Зацікавив слухачів секції також досвід практичної реалізації аспектів проблеми «Етнізація дітей дошкільного віку засобами народознавства Чернігівщини», яким поділилися І.Я. Бранд, завідувачка чернігівського ЗДО №45, К.М. Постол, методист; Т.О. Коліщук, вихователь; Л.О. Шепель, вихователь; Н.А. Рапацька, музичний керівник цього садочка.

Поділилися думками щодо створення необхідних умов для здобуття дошкільної освіти, забезпечення повноцінного розвитку дітей Тетяна Богдан, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти з Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка і методист ЦРО «Унікум» (Чернігів), а також І.Ю. Субботенко, студент Національного університету «Чернігівський колегіум», Л.Г. Райська, доцент цього ж закладу, учитель О.В. Ворох, доцент ЧОІППО В.П. Антипець. Учитель О.Л. Гречушкіна презентувала на секції авторську програму «Сувенірна майстерня». А методисти Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти В.В. Бурнос, Н.М. Жеребцова, Л.М. Шоколенко запропонували на розгляд учасників конференції актуальну тему «Методичні дебати: перспективність та наступність дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи».

В ухвалі роботи пленарного і секційних засідань конференції прозвучали пропозиції щодо подальшого поглиблення тих науково-педагогічних напрямів, які були заявлені на цьогорічних читаннях, а також створення нових тематичних блоків для обговорення. Також було висловлене прохання до організаторів продовжити популяризувати «Ушинські читання» і в наступні роки.

Завершенням науково-практичної конференції «Другі Ушинські читання: українська освіта і культура в історичному розвитку та в умовах викликів інформаційного суспільства» стали екскурсійні подорожі для її учасників за маршрутом «Чернігів стародавній», до музею-садиби Михайла Коцюбинського, до Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана, організовані ініціаторами цьогорічного педагогічного форуму. Для гостей конференції був організований також цікавий концерт, підготовлений колективом Академічного народного хору Чернігівської філармонії.

Організатори науково-практичної конференції вдячні за надихаючу організаційну підтримку Центру українських канадських студій у Вінніпезі, німецько-українському науковому об’єднанню ім. Ю. Бойка-Блохина, науковому товариству імені Т. Шевченка (НТШ) у США, українським товариствам у Татарстані. Особлива вдячність – керівництву Суспільної Служби українців Канади за здійснення фінансової допомоги.

С.Б. Пономаревський,

кафедра педагогіки, дошкільної та початкової освіти

УХВАЛА

науково-практичної конференції

«ДРУГІ УШИНСЬКІ ЧИТАННЯ:

УКРАЇНСЬКА ОСВІТА І КУЛЬТУРА В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ

ТА В УМОВАХ ВИКЛИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА»

29-30 травня  2018 року

Основною метою конференції було об’єднання зусиль наукових, науково-педагогічних працівників в галузі освіти, вчителів-практиків, методистів, представників громадських організацій для пошуку способів вирішення проблем, пов’язаних з формуванням модерного феномену в українській освіті – Нової української школи. Завданням конференції також стало вивчення аспектів історії педагогічного досвіду, окремих проблем суспільствознавства, мистецтвознавства, краєзнавства, здоров’язбережувальних технологій, менеджменту в освіті, початкової школи та дошкілля. Організуючою історичною постаттю заходу став Костянтин Дмитрович Ушинський, як один із провідних вітчизняних педагогів, вихідець з Чернігівщини, а також важливим із завдань конференції – осмислення його творчого доробку.

У конференції взяло участь понад 100 учасників, серед них і закордонних, в очному, стендовому та заочному форматах.  Конференція відбулася у формі наукового діалогу, презентацій практичного досвіду, майстер-класів, доповідей і повідомлень, дискусій, що засвідчує її теоретичне та прикладне значення.

Результатом роботи науково-практичної конференції стали такі пропозиції та висновки її учасників:

  1. Прагнути продовжити практику організації «Ушинських читань» на базі Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського.
  2. Розширювати тематику пленарного і секційних засідань, зокрема передбачивши імплементацію в структурі заходів наукових напрямів з психології, українознавства, теорії педагогіки.
  3. Усіляко популяризувати творчість К.Д. Ушинського та інших педагогів, чиє становлення відбулося в Україні, особливо на Чернігівщині.

IMG_3160

_DSC3224

_DSC3299

DSC03628

IMG_3174

IMG_3183

IMG_3188

IMG_3197

IMG_3198

IMG_3219

IMG_3307

IMG_3284