Меню Закрити

Презентація монографії «Охорона здоров’я на Чернігівщині (1960-1980-ті роки)»

Здоров’я – не все, але все без здоров’я – ніщо

Сократ

11На початку ХХІ століття за умов глобалізації, нових цивілізаційних викликів рівень здоров’я українства визначає майбутній розвиток України, спроможність духовного й культурного вдосконалення. Найбільшою соціальною цінністю, вирішальним чинником соціально-економічного розвитку, конкурентоспроможності, росту добробуту є здоров’я людини. Адже ефективно організована система охорони здоров’я не лише споживає матеріальні ресурси, а й забезпечує їх відтворення, інвестуючи розвиток людського капіталу. Саме цій проблемі було приділено увагу на недавній презентації монографії “Охорона здоров’я на Чернігівщині (1960 – 1980-ті роки)”доцента кафедри педагогіки та психології Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського Лавріненко Лідії Іванівни. Захід відбувся в межах літературного конкурсу “Книга року – 2018” у Чернігівській міській центральній бібліотеці ім. М.М. Коцюбинського.

Монографію присвячено історії розвитку системи охорони здоров’я й надання медичних послуг в окремо взятому регіоні України – на Чернігівщині. На основі вивчення широкої джерельної бази (фондів центрального та місцевого архівів, нормативних документів, ділової документації державних установ та органів місцевого самоврядування, статистичних зведень, матеріалів періодичних видань) Лідія Іванівна у своєму виступі зосередила увагу на питаннях, що висвітлені в книзі: формах і методах державного регулювання медичної галузі, організації лікувально-санітарної допомоги населенню, спеціалізації медичних послуг та їхній результативності, науковому супроводі діяльності медичних установ, проблемах здоров’я населення регіону. До наукового обігу автором уведено нові відомості про розвиток медичного краєзнавства, біографістики, бібліотечної справи; досліджено життєвий шлях, напрями діяльності, наукову спадщину відомого в Україні й за її межами вченого-краєзнавця, популяризатора медичних знань Матвія Дулі.

Книга видана коштом обласного бюджету Чернігівщини в межах Програми підтримки розвитку інформаційної та видавничої сфер на 2016-2020 роки за результатами конкурсу рукописів місцевих авторів 2018 року. З нагоди випуску доробку в обговоренні взяли участь завідувачка науково-методичної бібліотеки Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського Проскура С.А.; проректор з науково-педагогічної роботи інституту, доктор філософських наук Довбня В. М.; перший проректор Національного університету “Чернігівський колегіум” ім. Т. Г. Шевченка, доктор історичних наук, професор Дятлов В. О.; завідувач кафедри педагогіки та психології інституту, доктор педагогічних наук Пономаревський С. Б.; кандидат історичних наук, доцент, заступник начальника управління освіти Чернігівської міської ради Гаврилов В. М.; кандидат медичних наук, заслужений лікар України Зуб В. С. та директор Чернігівської обласної наукової медичної бібліотеки Яременко Н.Д. Усі, хто виступав, відмітили, що монографія збагатить наукові знання широким фактичним матеріалом, надасть можливість неупередженого висвітлення подій, забезпечить широку реконструкцію процесів і більш чітке відображення об’єктивних закономірностей, властивих загалом соціальній сфері Чернігівщини. Лідія Іванівна підкреслила, що положення й висновки, а також уведені до наукового обігу документи та матеріали можуть застосовуватися науковцями в подальшому розробленні теми й спектру проблем, пов’язаних із історією охорони здоров’я в Україні та на Чернігівщині.

Реліз кафедри педагогіки та психології

17

223

16

18

222

15