Меню Закрити

Інформація про обласний науково-методичний вебінар

14 квітня 2021 року в рамках підвищення кваліфікації вчителів початкових класів кафедрою педагогіки, корекційної освіти та менеджменту  в Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського було проведено обласний науково-методичний вебінар на тему «Нова українська школа: формуємо природничу компетентність».

З темою «Оновлений методичний і методологічний інструментарій вчителя початкової ланки в контексті концепції Нової української школи» до присутніх звернувся C. Б. Пономаревський, завідувач кафедри педагогіки, корекційної освіти та менеджменту ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, який акцентував увагу на концептуальних змінах, що передбачають формування вчителя, який цілком орієнтований на розвиток особистості дитини, окреслив специфіку діяльнісного, особистісно орієнтованого, інтеграційного, компетентнісного підходів, наголосив, що основна педагогічна увага в умовах освітніх реформ спрямована на розвиток і саморозвиток компетенцій, а не на опанування й запам’ятовування школярами готових пізнавальних фактів; на завданнях вчителів створити школу, де «буде приємно й цікаво навчатися», котра «буде виховувати відповідальних, активних, підприємливих громадян»; на готовності вчителів працювати в модерних умовах, що передбачають формування нового освітнього середовища, орієнтованого на зацікавлення та можливостях дитини; окреслив також можливості організації та планування уроків нового методичного типу тощо.

У виступі Т.Г. Гільберг, завідувачки кафедри теорії і методик природничо-математичних дисциплін і технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата географічних наук акцентовано увагу на комплекті методичного забезпечення при викладанні курсу «Я досліджую світ». Особливу увагу звернено на концепцію підручника за Типовими програмами, розробленими під керівництвом Р. Шияна та О.Я. Савченко. Виокремлено сучасні підходи, методи, технології організації освітнього процесу навчання освітньої галузі «Природознавство» в умовах НУШ. Учасникам вебінару було презентовано календарно-тематичне планування, технологічні карти уроку, робочий зошит, які покликані значно покращити освітній процес у початковій школі.

На використанні сучасних засобів навчання на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ», зокрема використанні електронних додатків до підручників, йшлося у виступі завідувачки редакції початкової освіти видавництва «Генеза» М.М. Москаленко та начальника відділу маркетингу М. Кветенадзе.

Учитель інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у Stream school Краснопольська Л.С. звернула увагу учасників вебінару на значимість пошуково-дослідницької та проєктної діяльності при викладанні предмету «Я досліджую світ». Виступаюча презентувала низку природоохоронних, дослідницьких проєктів, які виконують учні на уроках і в позаурочний час.

На різнобічний розвиток, виховання і соціалізацію особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою й сучасні вимоги щодо формування природничої компетентності молодших школярів при вивченні інтегрованого курсу «Я досліджую світ» був зорієнтований виступ доцента кафедри педагогіки та психології, кандидата історичних наук Лавріненко Л І. Також доповідач акцентувала увагу на значимості екскурсії як одного з методів формування природничої компетентності молодших та презентувала власний науково-методичний посібник «Екскурсії в природу в початковій школі», що стане у нагоді вчителям при проведенні уроків у природному довкіллі.

Завідувач відділу методичного КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» Велігорська С. В. познайомила учасників вебінару з історією закладу. Виокремлено діяльність закладу позашкільної освіти щодо формування природничої компетентності: гурткову роботу вихованців, особливості роботи учнів в куточку живої природи та на навчально-дослідних земельних ділянках, кімнаті-музею бережного та економного ставлення до хліба, роботі в гуртках еколого-натуралістичного профілю. У виступі йшлося про форми й методи екологічного виховання школярів, їх дослідницьку діяльність та участь у масових еколого-натуралістичних заходах і конкурсах різного рівня.

Для роботи в закладах освіти в умовах Нової української школи педагоги отримали навчальну та науково-методичну літературу видавництва «Генеза» та іменні сертифікати учасників вебінару.

 Л. І. Лавріненко, кафедра педагогіки,

корекційної освіти та менеджменту