Меню Закрити

Новий навчальний рік почнеться з новим посібником з медіаосвіти

22 червня 2022 року Академія української преси презентувала новий посібник «Медіаосвіта в Державному стандарті базової середньої освіти (5-6 класи)», основна частина якого створена безпосередньо Мокрогузом Олександром, завідувачем кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського ОІППО імені К. Д. Ушинського, доцентом, кандидатом педагогічних наук.

Посібник, який був презентований, пропонує аналіз методичного потенціалу модельних навчальних програм і підручників для 5-6 класу з усіх освітніх галузей, детальніше автори зупинилися на особливостях інтеграції медіаосвіти в мовно-літературній, громадянській, історичній та природничій освітній галузях. Державний стандарт базової повної загальної середньої освіти 2020 року містить більше 500 разів слово «медіа» і більше 200 разів словосполучення «джерела інформації», що засвідчує зростаючу роль медіаосвіти у Новій українській школі.

Медіаосвіта в Державному стандарті базової середньої освіти (5–6 класи) : Навч.-метод. посіб. / О. П. Мокрогуз (розділи 1, 2, 3, підрозділ 4.2), О. В. Волошенюк (розділ 1, підрозділи 4.1, 4.3), Г. А. Дегтярьова (підрозділ 4.1), І. П. Старагіна (розділ 4.1), Р. В. Шаламов (підрозділ 4.2.); за заг. ред. В. Ф. Іванова., О. В. Волошенюк., Р. І. Євтушенко. Київ : Академія української преси, Центр вільної преси, 2022. 63 с.

У презентації посібника взяли участь:

Раїса Євтушенко, головний спеціаліст відділу змісту освіти, мовної політики та освіти національних меншин Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН України, відповідальна за упровадження медіаосвіти у загальну середню освіту, науковий редактор посібника, відзначила: «Термін «медіаосвіта» з 2014 року дуже активно почав завойовувати саме освітній простір. В старому стандарті, який поки що діє для 5 класу, не було таких метрімінів як «медіаосвіта» та «медіаграмотність»».

Олександр Мокрогуз, завідувач кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського ОІППО імені К. Д. Ушинського, доцент, кандидат педагогічних наук. Співавтор шкільних програм, підручників, навчально-методичних посібників із громадянської освіти, історії, медіаосвіти, рекомендованих МОН України для загальноосвітніх шкіл та педагогічних ВНЗ України, поділився: «Я сподіваюся, що цей посібник «Медіаосвіта в Державному стандарті базової середньої освіти (5-6 класи)», який є продовженням посібника медіаосвіти в початковій школі, цей посібник займе відповідне місце, як дуже визначний».

Ірина Старагіна, розробниця програм, навчальних матеріалів для молодших школярів із вивчення української мови на основі інтегрованого підходу; багато років досліджує умови мовленнєвого розвитку дітей; кандидатка психологічних наук, розповіла: «Медіаграмотність інтегрована в Стандарт в усі галузі. Усі автори, розробляючи модульну програму, не могли не інтегрувати цю освітню складову в свої навчальні програми. Але тепер, коли ми вже доходимо до рівня вчителя, коли вчитель розробляє завдання на урок, або бере його з певного підручника, або розробляє самостійно, то вчитель має подбати про те, щоб цей медіаосвітній компонент також був представлений і безпосередньо на уроці, бажано на кожному уроці».

Галина Дегтярьова, завідувачка катедри методики навчання мов і літератури КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», доктор педагогічних наук авторка численних посібників та навчальних програм з медіаосвіти та медіаграмотності для різних вікових категорій, рекомендованих МОН України, регіональна координаторка впровадження медіаосвіти в навчальних закладах Харківської області, прокоментувала: «Як би я зараз викладала в школі, то я би обрала інтегрований мовно-літературний курс, бо це можливість для вчителя розкритися як фахівцю і занурити дитину в світ мови і літератури, не тільки української, а й світової. Сьогодні існує така проблема – наші діти не вміють говорити, вони з легкістю пишуть СМС, спілкуються онлайн, а коли потрібно висловити свої думки, їм це дуже важко. Саме тому уроки, спрямовані на мовленнєвий розвиток, є дуже важливі».

Оксана Волошенюк, менеджерка медіаосвітніх програм АУП, поділилися: «Я надзвичайно задоволена цією роботою з авторським колективом, тому мрію про те, щоб ми скоріше розпочали роботу над наступним циклом – 7-8 класом, і хай Міністерство освіти і науки України нас благословить».

Переглянути запис презентації посібника можна тут.

Завантажити посібник можна за посиланням.