Меню Закрити

Відбулося чергове засідання вченої ради інституту

22 вересня 2022 року відбулося чергове засідання вченої ради ЧОІППО імені К. Д. Ушинського.

На початку засідання було внесено зміни до складу вченої ради та розглянуто актуальне питання науково-методичного супроводу реалізації Концепції «Нова українська школа»: ефективності функціонування освітнього простору та підготовки педагогічних працівників. Доповідачі: Станіслав Пономаревський, завідувач кафедри педагогіки, корекційної освіти та менеджменту, та Віктор Бурнос, завідувач відділу  дошкільної та початкової освіти,  у своєму виступі зазначили, що, незважаючи на те, що реформа триває, викладачі та методисти активно працюють над її втіленням в освітнє життя, поширюють серед педагогічних працівників області інновації й ефективний досвід реалізації Концепції «Нова українська школа» в наукових і навчально-методичних збірниках інституту, на засіданнях творчих учительських спілок, освітніх експериментальних майданчиках, в організації та проведенні фахових педагогічних конкурсів, змагань тощо.

З наступним важливим питанням для розгляду виступила Олена Антоненко, директор Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області, яка змістовно розкрила теоретичні та практичні складові проблеми надання психологічної допомоги та емоційної підтримки, яку потребують учасники освітнього процесу в результаті військової інтервенції російської федерації до України. Олена Михайлівна акцентувала на необхідності розробити та включити до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників лекції з першої психологічної допомоги та формування стресостійкості.

Завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Світлана Молочко у своєму виступі висвітлила членам вченої ради інформацію щодо роботи кафедри в підготуванні методичних рекомендацій із досвіду роботи вчителів-словесників. Доповідач розкрила сучасні підходи до поширення передового педагогічного досвіду й принципи роботи викладачів кафедри під час надання науко-методичної допомоги вчителям, які укладають методичні рекомендації та інші навчальні матеріали; наголосила на доцільності розміщення інноваційних матеріалів учителів у навчально-методичному збірнику «Українська мова і література в школі» (у рубриках: «Учитель учителеві», «Рецензії. Методичні поради»), журналі «Педагогічні обрії».

Іншим питанням порядку денного постали проблеми здійснення освітнього процесу з природничо-математичних дисциплін (STEM-освіти) в сучасних умовах. Доповідач Андрій Давиденко, професор кафедри природничо-математичних дисциплін та ІКТ в освіті,  у своєму виступі наголосив на необхідності продовження модернізації системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до державної політики в галузі освіти, з урахуванням вимог Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), схваленої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 960-р., та оприлюднення в науково-методичному збірнику інституту «Філософія освіти і педагогіка» та інших фахових часописах методичних матеріалів щодо розв’язання проблем вивчення природничо-математичних дисциплін шляхом використання інноваційних освітніх технологій (зокрема, STEM-освіти), методів, прийомів, видів і форм навчальної діяльності.

На засіданні було розглянуто, схвалено та затверджено  Інструкцію з планування й обліку навчального навантаження педагогічних і науково-педагогічних працівників Інституту з урахуванням умов проведення освітнього процесу під час воєнного стану.

Вчена рада схвалила 3 навчальні програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників, авторами яких є педагогічні й науково-педагогічні працівники Чернігівського обласного інституту післядипломної  педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського.

Також на засіданні були розглянуті, схвалені та рекомендовані до друку навчально-методичні матеріали працівників Інституту.