Меню Закрити

Відбувся ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із хімії, інформаційних технологій, екології та економіки

10 лютого 2024 року – було проведено Всеукраїнські учнівські олімпіади з хімії та інформаційних технологій.

Учасниками олімпіади з хімії стали 60 здобувачів освіти 8-11 класів від 26 територіальних громад та двох закладів освіти обласного підпорядкування, які увійшли до складу 21 команди. Олімпіадні завдання  були спрямовані на розрахункові задачі або ланцюги перетворень. Здобувачі освіти демонстрували вміння моделювати хімічний експеримент, здійснювати розрахунки за рівняннями хімічних реакцій.

У олімпіаді з інформаційних технологій взяли участь 67 учнів 9-11 класів від 25 територіальних громад та двох закладів освіти обласного підпорядкування, які утворили 24 команди. Олімпіада була проведена  за єдиними авторськими завданнями, які були надіслані в день проведення олімпіади від Міністерства освіти і науки України. Зміст завдань відповідав навчальній програмі предмета «Інформатика» профільного та поглибленого рівнів. Кожну із задач було розв’язано програмними засобами з пакету офісного додатка Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Access.

11 лютого – відбулися Всеукраїнські учнівські олімпіади з екології та економіки.

Учасниками олімпіади з екології стали 19 учнів 10, 11 класів від 8 територіальних громад та Чернігівського обласного наукового ліцею Чернігівської обласної ради у складі 9 команд.

Комплект завдань містив у собі тести різного рівня складності та питання з розгорнутою відповіддю. Протягом однієї астрономічної години учасники олімпіади виконували теоретичні завдання з екології. Захист науково-дослідницьких екологічних проєктів проходив у формі онлайн-конференції. Тематика проєктів переважно стосувалася екологічних проблем області. Під час оцінювання екологічних проєктів члени журі звертали увагу на актуальність обраної теми дослідження, науковість викладеного матеріалу, дослідницький характер роботи, практичне значення дослідження, наявність пропозицій із вирішення екологічної проблеми.

У Всеукраїнській учнівській олімпіаді з економіки взяли участь 12 учнів  9-11 класів від 6-ти територіальних громад та Чернігівського обласного наукового ліцею Чернігівської обласної ради в складі 5 команд. Комплекс запропонованих завдань містив у собі тести різного рівня складності, творчі завдання та задачі. Розв’язання творчих завдань передбачав алгоритм можливої відповіді. Завдання враховували тематику матеріалу, вивченого учнями відповідного класу та забезпечували можливість розкриття здібностей школярів.

Завдання олімпіад з хімії, екології та економіки були укладені предметно-методичними комісіями відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України та з урахуванням рівня складності завдань ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. Олімпіади відбувалися протягом 4 годин.

Бажаємо учасникам успіхів, творчого й інтелектуального зростання, натхнення на нові звершення!

Ваші здобутки наближають Україну до Перемоги!