Меню Закрити

Відбулося чергове засідання вченої ради ЧОІППО імені К. Д. Ушинського

15 лютого 2024 року відбулося чергове засідання вченої ради ЧОІППО імені К. Д. Ушинського.

Було розглянуто актуальне питання національно-патріотичного виховання в навчальній діяльності кафедри педагогіки, корекційної освіти та менеджменту. Доповідачка Оксана Сагач, доцент кафедри педагогіки, корекційної освіти та менеджменту, доктор педагогічних наук, доцент, у своєму виступі наголосила на необхідності подальшої реалізації Концепції  національно-патріотичного виховання в системі освіти України у
2022-2025 рр., яка діє відповідно до Наказу Міністерства науки і освіти України  № 527 від 06.06.2022 р., та здійсненні підвищення кваліфікації педагогів шляхом читання лекцій із зазначеної проблематики, проведенні семінарських та практичних занять, методичних заходів (семінарів, вебінарів, науково-методичних конференцій, консультацій тощо).

Питання штучного інтелекту в освіті презентував Дмитро Покришень, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та ІКТ в освіті ЧОІППО імені К. Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук, доцент, змістовно висвітливши один із напрямів роботи кафедри природничо-математичних дисциплін та ІКТ в освіті щодо популяризації та просвітництва педагогічних працівників області з питань штучного інтелекту, дав відповіді на питання, чи несе ШІ в освіті загрозу для людства, чи є помічником. Усі члени вченої ради взяли активну участь в обговоренні цих питань.

Відповідно до порядку денного вченою радою було схвалено та затверджено низку документів щодо основної освітньої діяльності Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського:

  • Концепцію освітньої діяльності підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» у галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, кваліфікація магістр психології за освітньою програмою «Психологія в педагогічній освіті» (обсяг програми – 90 кредитів ЄКТС, нормативний термін навчання –1 рік і 4 міс.);
  • Порядок і умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад (у разі його проведення);
  • Положення про Приймальну комісію Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського у 2024 році;
  • Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти в Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені  К.Д. Ушинського в 2024 році;
  • Кодекс академічної доброчесності.

А також освітню програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗЗСО, ЗДО, ЗФПО, ЗПО, працівників освіти ЦПР «Правові аспекти захисту педагогічних працівників в умовах сьогодення» (Укладач – О. А. Мірошниченко, доцент кафедри суспільних дисциплін та методики її викладання ЧОІППО імені К.Д.Ушинського, кандидат юридичних наук, доцент).