Меню Закрити

Програма “Intel® Навчання для майбутнього”

Програма Intel® Навчання для майбутнього заснована на інформації, отриманій в результаті глибоких досліджень за участю вчителів Вона не просто навчає користуватись комп’ютером, а і вчить ефективно використовувати його у класі. Програма курсу побудована на методиці навчальних проектів, організації дослідницько-пошуковій діяльності учнів, розвитку у них навичок мислення високого рівня. Програма надає вчителю знання закону Про авторське право, навчає новітнім підходам щодо оцінювання робіт виконаних за допомогою комп’ютера. В рамках реалізації програми за перший рік в країні створено навчальні центри в 13 регіонах України. Пройшовши навчання, вчителі, які навчають дітей в школі, отримують статус вчителів-наставників і самі можуть навчати колег в своїх школах і регіонах. Дякуючи розвинутій мережі центрів програми прийняти участь в ній зможуть і вчителя з віддалених районів.
Вся інформація про програму розташована на сайті програми www.iteach.com.ua.
Там також є інформація про конкурси, експертна оцінка, статистика, анкетування вчителів, фото архіви, контакти тощо. Звіти також заповнюються на сайті.
Про ініціативи Intel® Innovation in Education (Intel® Інновації в освіті).
Програма Intel® Навчання для майбутнього є частиною інших освітянських ініціатив Intel® Innovation in Education , які реалізуються Intel. В основі цих ініціатив лежить взаємодія робітників сфери освіти в цілях підвищення якості викладання інженерних предметів, математики, природничих і науково-технічних дисциплін для розвитку в учнів навичок мислення більш високого рівня, необхідних їм для досягнення успіху в сучасних умовах економіки. Більш достатню інформацію можна отримати по адресу www.intel.com/education, www.intel.ru/education, www.iteach.ru, www.iteach.com.ua.

Матеріали до тренінгу

Анкета реєстрації учасників

Вимоги до комп’ютерного класу для проведення тренінгів за програмою

Замовлення матеріалів, необхідних для проведення тренінгів за програмою

Листок перевірки готовності до проведення тренінгу за програмою

Список учасників семінару-тренінгу

Анкета учасника (початкова)

Вимоги до тренерів-методистів

Захист проекту

Сприяння розвитку навичок мислення

Інструкція по заповненню початкової та вихідної анкет під час проведення тренінгів за програмою

Структура Портфоліо навчального проекту

Методичні рекомендації до проведення тренінгів

Інформація для координаторів

Складові Портфоліо

Наказ про продовження експерименту за програмою

Список базових (опорних) шкіл Чернігівської області для проведення тренінгів за програмою

Список відповідальних за програму у районах Чернігівської області

Графік проведення навчання вчителів області за програмою на базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Перспектива програми

Основні відмінності програми від існуючих програм, щодо навчання вчителів навичкам ІКТ

Перспектива проведення експерименту за програмою на 2010-2011 роки по Чернігівській області

Актуальні аспекти проведення тренінгів за програмою

Літературна сторінка

Фотогалерея