Меню Закрити

Відділ виховної роботи та позашкільної освіти

Кадровий склад відділу:

Олена Злобіна – завідувач відділу

Інна Кончиц – методист із виховної роботи

Лідія Бурцева – методист із бібліотечної роботи

Тетяна Кравець – методист із бібліотечних фондів

Жанна Хлопіна – методист із позашкільної освіти

Відділ виховної роботи і здорового способу життя – структурний підрозділ ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, що здійснює освітню, наукову і методичну діяльність з питань виховної роботи, позашкільної освіти, викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво», предметів «Фізична культура», «Захист України», організації роботи шкільних бібліотек та бібліотечних фондів.

Робота відділу ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до його компетенції.

 Науково-методична проблема відділу: «Загальнолюдські цінності як невід’ємна складова Нової української школи».

Основні напрями діяльності відділу:

  • планування, організація, здійснення навчально-методичної роботи різних видів і форм;
  • участь у організації підвищення кваліфікації (денна(очна) та очно-дистанційна форми навчання) педагогів закладів загальної середньої освіти (заступники директорів з виховної роботи, педагоги-організатори, учителі освітньої галузі «Мистецтво» (образотворче, музичне, інтегрований курс «Мистецтво»), учителі предметів «Фізична культура»,  «Захист України», шкільні бібліотекарі) та закладів позашкільної освіти (директори, методисти, керівники гуртків, акомпаніатори, культорганізатори);  забезпечення проведення освітнього процесу (розробка програм, анкет, тестів, ділових ігор, тренінгів, майстер-класів, педагогічних практикумів, квестів, вебінарів, семінарів тощо);
  • розвиток творчого потенціалу учасників підвищення кваліфікації, виявлення, вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду, створення відповідної картотеки, упровадження педагогічних інновацій;
  • здійснення моніторингу якості підвищення кваліфікації з метою коригування моделі професійної компетентності педагога;
  • створення та оновлення бази даних педагогів закладів загальної середньої освіти (заступники директорів з виховної роботи, педагоги-організатори, учителі освітньої галузі «Мистецтво» (образотворче, музичне, інтегрований курс «Мистецтво»), учителі предметів «Фізична культура», «Захист України», шкільні бібліотекарі) та закладів позашкільної освіти (директори, методисти, керівники гуртків, акомпаніатори, культорганізатори); картотеки перспективного досвіду, матеріалів педагогічних конкурсів, відеотеки;
  • підготовка друкованих матеріали з питань виховної роботи, позашкільної освіти, викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво», предметів «Фізична культура», «Захист України», організації роботи шкільних бібліотек та бібліотечних фондів;
  • участь у підготовці та проведенні педагогічних конкурсів, фестивалів, оглядів та інших представницьких заходів;
  • робота щодо забезпечення закладів освіти області навчальною літературою.

  Адреса відділу:

пров. Коцюбинського, 4 (каб. 218, 214),  м. Чернігів, 14000

Контактні телефони: (0462) 678483, 678450

 E-mail: vichovnacn@ukr.net