Меню Закрити

Відділ виховної роботи та позашкільної освіти

Навчальні програми позашкілля

Кадровий склад відділу:

Олена Злобіна – завідувач відділу

Інна Кончиц – методист із виховної роботи

Тетяна Кравець – методист із бібліотечних фондів

Жанна Хлопіна – методист із позашкільної освіти

Ірина Сорока – методист освітньої галузі «Мистецтво»

Олександр Дворніченко – методист освітньої галузі «Фізична культура»

Олександр Попков – методист предмета «Захист України»

____________________________________________________

Відділ виховної роботи та позашкільної освіти – структурний підрозділ ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, що здійснює освітню, наукову і методичну діяльність з питань організації виховної процесу, позашкільної освіти, викладання предметів освітніх галузей «Мистецтво», «Фізична культура», предмета «Захист України», організації роботи бібліотечних фондів. Діяльність відділу ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до його компетенції.

Науково-методична проблема відділу: «Наскрізний процес виховання як один із компонентів Нової української школи».

Основні напрями діяльності відділу:

  • планування, організація, здійснення навчально-методичної роботи різних видів і форм;
  • організація підвищення кваліфікації (дистанційна, денна(очна) та очно-дистанційна форми навчання) педагогів закладів загальної середньої освіти (заступники директорів з виховної роботи, педагоги-організатори, учителі освітньої галузі «Мистецтво» (образотворче, музичне, інтегрований курс «Мистецтво»), учителі освітньої галузі «Фізична культура», предмета «Захист України»), закладів позашкільної освіти (директори, методисти, керівники гуртків, акомпаніатори, культорганізатори);
  • розробка програм, анкет, тестів, проведення ділових ігор, тренінгів, майстерок, воркшопів, педагогічних практикумів, квестів, вебінарів, семінарів тощо;
  • проведення педагогічних форумів, проєктів, конкурсів, фестивалів, оглядів та інших представницьких заходів;
  • виявлення, вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду, створення відповідної картотеки, упровадження педагогічних інновацій;
  • здійснення моніторингу якості підвищення кваліфікації з метою коригування моделі професійної компетентності педагогів;
  • створення та оновлення бази даних педагогів закладів загальної середньої освіти та закладів позашкільної освіти, картотеки перспективного досвіду, матеріалів педагогічних конкурсів, відеотеки;
  • підготовка друкованих матеріалів з питань виховної роботи, позашкільної освіти, освітніх галузей «Мистецтво», «Фізична культура», предмета «Захист України», бібліотечних фондів;
  • діяльність щодо забезпечення закладів загальної середньої освіти області навчальною літературою.

Адреса відділу:

пров. Коцюбинського, 4 (каб. 218, 214),  м. Чернігів, 14000

Контактні телефони:(0462) 678483, 678450

E-mail: vichovnacn@ukr.net