Меню Закрити

Відділ суспільно-філологічних дисциплін

Кадровий склад відділу:

Фарбак Тетяна Миколаївна – завідувач відділу.

Поцелуйко Юлія Іванівна – методист.

Молочко Світлана Рашитівна – методист, сумісник.

Пономаренко Антоніна Петрівна – методист.

Одінцова Лілія Петрівна – методист.

Булгакова Євгенія Костянтинівна – методист.

Основні завдання відділу

1. Створення ефективної системи методичної роботи, спрямованої на розвиток педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення кваліфікації у міжатестаційний період.

2. Координація діяльності та надання методичних консультацій районним (міським) методичним службам, сприяння методичному забезпеченню навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів.

3. Створення картотек, банків даних педагогічних працівників області з предметів української мови та літератури, світової літератури та російської мови, іноземної мови (англійської, німецької, французької), історії, правознавства, етики.

4. Інформаційно-методичний супровід навчальних  предметів освітніх галузей «Суспільствознавство» та «Мови і літератури», консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу.

5. З метою підвищення теоретичного, науково-методичного рівня і професійної компетентності вчителів області (проведення семінарів, науково-практичних конференцій, виставок, творчих звітів, конкурсів тощо).

6. Планування, організація навчання вчителів української мови та літератури, світової літератури та російської мови, іноземної мови (англійської, німецької, французької), історії, правознавства, етики на курсах підвищення кваліфікації, семінарах на диференційованій основі.

7. Вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду, досягнень сучасної психолого-педагогічної науки та новітніх освітніх технологій у практику роботи педагогічних працівників.

8. Організація та проведення предметних олімпіад, турнірів тощо.

9. Підготовка в установленому порядку друкованої продукції з питань методики навчання і виховання, використання перспективного педагогічного досвіду в загальноосвітніх навчальних закладах області.

Проблема, над якою працює відділ

“Компетентнісний підхід у викладанні суспільних та філологічних дисциплін як складова модернізації освіти”.

Адреса відділу:

м.Чернігів, пров. Коцюбинського,4.

Контактний телефон (о462) 677-944

E-mail: v_211@ukr.net