Меню Закрити

Нова Українська Школа

Нова українська школа – ключова освітня реформа в Україні, яка в 2022-2023 навчальному році буде активно впроваджуватись у базовій школі. На учасників освітнього процесу чекають суттєві зміни: розпочнеться реалізація нового Державного стандарту базової середньої освіти та Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.

Головна мета  НУШ – формування ключових компетентності та наскрізних умінь як основи для успішної самореалізації і соціалізації здобувачів освіти.  

В 2021/2022 н.р. реалізація нового змісту навчання відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» розпочалася на рівні базової середньої освіти в 5 класах пілотних закладів-учасників всеукраїнського інноваційного освітнього проєкту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» (далі Проєкту) (наказ МОН України від 02 квітня 2021 року № 406).

 В Чернігівській області учасниками Проєкту є 4 пілотні освітні заклади: Ніжинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10 Ніжинської міської ради Чернігівської області, Прилуцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради Чернігівської області, Ріпкинський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ріпкинської селищної ради та гімназія № 31 гуманітарно-естетичного профілю Чернігівської міської ради як наступниця загальноосвітньої школи І ступеня № 25 Чернігівської міської ради.

На виконання завдань Проєкту розроблено план заходів Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського та місцевих органів управління освітою щодо реалізації інноваційного освітнього Проєкту на базі закладів загальної середньої освіти області на 2021-2027 роки (наказ Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 22.10.2021 р. № 242).

З метою підготовки педагогічних працівників базової середньої школи до роботи в умовах Нової української школи та на виконання наказу МОН України від 02.04.2021 № 406 «Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» відбулось онлайн навчання науково-педагогічних і педагогічних працівників Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського та шкільних команд пілотних шкіл-учасниць Проєкту за програмою «Нова українська школа: перехід на наступний рівень». Під час навчання (квітень-жовтень 2021 року), що проводилося під патронатом МОН України, за участі Інституту модернізації змісту освіти, Українського інституту розвитку освіти, Національної академії педагогічних наук, Команди підтримки реформ МОН України, Європейського фонду освіти, Європейського центру імені Верґеланда, фонду «The LEGO Foundation», Британської Ради, ГО «Освіторія», EdCamp Ukraine, Проєкту «Навчаємось разом», що фінансується Міністерством закордонних справ Фінляндії та ЄС, було підготовлено 11 регіональних координаторів-тренерів із освітніх галузей та 3 регіональні координатори з управлінської діяльності ЗЗСО. Регіональні координатори підготували 97 тренерів-педагогів (перелік затверджено наказом Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 10.11.2021 року № 309) за регіональною програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженою Вченою радою Інституту (протокол від 23 вересня 2021 року № 3).

Відповідно до затвердженого плану заходів від 15 листопада до 19 грудня 2021 року було організовано навчання за дистанційною формою 4 008 вчителів закладів загальної середньої освіти, які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти в 5-х класах у 2022/2023 навчальному році.

Мета навчання:

– ознайомлення педагогічних працівників із вимогами Концепції НУШ на рівні базової середньої освіти; новим Державним стандартом базової середньої освіти;

 – формування розуміння сутності понять «Державний стандарт базової середньої освіти», «Типова освітня програма», «Освітня програма закладу», «Типовий навчальний план», «Навчальний план», «Модельна навчальна програма», «Навчальна програма», «Ключові компетентності», «Наскрізні вміння», «Формувальне оцінювання», «Результати навчання» тощо;

 – удосконалення здатності педагогічних працівників планувати освітній процес згідно вимог нового Державного стандарту базової середньої освіти;

 – формування здатності педагогічних працівників організовувати освітній процес на засадах компетентнісного, діяльнісного, особистісно-орієнтованого та інтегрованого підходів;

 – вдосконалення готовності педагогів до організації партнерства з усіма учасниками освітнього процесу задля забезпечення якості освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти тощо.

Усі учителі, які пройшли навчання, отримали сертифікати про підвищення кваліфікації (30 годин) із описом досягнутих результатів – переліком компетентностей відповідно до Професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)».

У Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського від 23 травня до 15 липня 2022 року було організовано онлайн-навчання «НУШ: перехід на наступний рівень» для керівників закладів ЗЗСО, учителів навчальних предметів та інтегрованих курсів усіх освітніх галузей. За скороченою (15 годинною) програмою проведено навчання для педагогів із другої (третьої) освітньої галузі.

На серпень-вересень  2022 року заплановано додаткове навчання для вчителів і керівників ЗЗСО. Відповідна інформація буде розміщена на сайті Інституту https://choippo.edu.ua/.

Розпорядження Кабінету Міністрів України №988-р від 14.12.2016 року «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»;

Закон України №2145-VIII від 05.09.2017 року «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text;

Закон України № 463-IX від 16.01.2020 р. «Про повну загальну середню освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text ;

Державний стандарт початкової освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02. 2018 року № 87. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text;

Державний стандарт базової середньої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 року № 898. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text;

Наказ МОН України від 19.02.2021 року № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0235729-21#Text;

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 800 із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 1133 від 27.12.2019 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text;

Лист МОН України №1/9-141 від 04.03.2020 року «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti;

Наказ МОЗ України від 25.09.2020 року № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text;

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 23.12.2020 року № 2736-20 «Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text;

Наказ Мінекономіки України від 17.09.2021 року № 568-21 «Про затвердження професійного стандарту за професіями «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти» https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2021/09/22/Nakaz-568-zatverdzh.standartu.keriv.22.09.pdf;

Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів ЗЗСО. Наказ МОН України від 13.07.2021 року № 813;

Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти. Наказ МОН України від 01.04.2022 року № 289.

Лисенко Ірина Василівна, координатор відповідальний за реалізацію НУШ в регіоні, проректор з науково-методичної роботи Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, к.п.н., доцент;

Баранова Олена Єгорівна, координатор інформатичної освітньої галузі, методист відділу природничо-математичних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Баришовець Наталія Петрівна, координатор відповідальний за роботу з управлінськими кадрами ЗЗСО, методист відділу інформаційної та видавничої діяльності Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Булгакова Євгенія Костянтинівна, координатор іншомовної освітньої галузі, методист відділу суспільно-філологічних  дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Колотило Оксана Миколаївна, координатор мистецької освітньої галузі, ст. викладач кафедри педагогіки, корекційної освіти та менеджменту Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, к.п.н.;

Кончиц Інна Петрівна, координатор освітньої галузі «Физична культура», методист відділу виховної роботи та позашкільної освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Кузьменко Тетяна Михайлівна, координатор соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі, методист відділу природничо-математичних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Мокрогуз Олександр Петрович, координатор громадянської та історичної освітньої галузі, завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, к.п.н., доцент;

Молочко Світлана Рашитівна, координатор мовно-літературної освітньої галузі, завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Пригодій Тетяна Миколаївна, координатор відповідальний за роботу з управлінськими кадрами ЗЗСО, методист відділу координації методичної роботи та професійного розвитку керівних кадрів Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Ровник Ірина Анатоліївна, координатор технологічної освітньої галузі, методист відділу природничо-математичних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

Тур Ганна Іванівна, координатор математичної освітньої галузі, методист відділу природничо-математичних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, к.п.н.

Шульга Інна Вячеславівна, координатор відповідальний за роботу з управлінськими кадрами ЗЗСО, завідувач відділу координації методичної роботи та професійного розвитку керівних кадрів Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Ячний Геннадій Миколайович, координатор природничої освітньої галузі, заступник директора з навчально-виховної роботи ліцею № 15 м. Чернігова.

Тренери-педагогів

Мовно-літературна (іншомовна) галузь

Антоненко Олена Михайлівна, директор навчально-методичного центру психологічної служби в системі освіти Чернігівської області Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Башева Інна Миколаївна, старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

 Бойко Марина Іванівна, старший викладач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

 Британ Юлія Володимирівна, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук;

 Гальонка Олексій Анатолійович, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук, доцент;

Грищенко Ірина Володимирівна, методист навчально-методичного центру психологічної служби в системі освіти Чернігівської області Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Грона Наталія Вікторівна, викладач-методист Комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради, доктор педагогічних наук, доцент;

Дубініна Альона Сергіївна, учитель української мови і літератури гімназії №31 гуманітарно-естетичного профілю;

 Зленко Людмила Олександрівна, завідувач відділу інклюзивного навчання та закладів освіти інтернатного типу Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

 Коткова Людмила Іванівна, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, кандидат філологічних наук;

Лазаренко Тетяна Леонідівна, учений секретар Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Матюшкін Максим Володимирович, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, кандидат технічних наук;

Матюшкіна Тетяна Павлівна, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук, доцент;

Нікітченко Олена Василівна, методист відділу планування в системі підвищення кваліфікації Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

 Одінцова Лілія Петрівна, методист відділу суспільно-філологічних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Пономаревський Станіслав Борисович, завідувач кафедри педагогіки, корекційної освіти та менеджменту Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, доцент;

Скиба Наталія Василівна, учитель української мови Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 (ліцею №7), учитель-методист;

 Скорко Олена Анатоліївна, директор Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 Чернігівської міської ради Чернігівської області;

Третиннікова Людмила Андріївна, методист навчально-методичного центру психологічної служби в системі освіти Чернігівської області Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського.

Математична галузь

Газука Ірина Іванівна, методист відділу координації методичної роботи та професійного розвитку керівних кадрів Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Гончарова Зоя Вікторівна, вчитель математики Чернігівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 Чернігівської міської ради Чернігівської області;

 Євтушенко Наталія Василівна, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, доктор педагогічних наук;

Зуб Ольга Василівна, учитель математики Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради Чернігівської області;

Іваненко Людмила Василівна, доцент кафедри педагогіки, корекційної освіти та менеджменту Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук;

Лебедко Ірина Федорівна, учитель математики Ріпкинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ріпкинської селищної ради;

 Лось Валерій Миколайович, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, доктор фізико-математичних наук, доцент;

Нагорнюк Надія Василівна, учитель математики Чернігівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 19 Чернігівської міської ради Чернігівської області;

Полевик Ірина Петрівна, учитель математики Чернігівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 20 Чернігівської міської ради Чернігівської області;

Раднянко Тетяна Володимирівна, учитель математики Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Ніжинської міської ради Чернігівської області;

Ракута Валерій Михайлович, старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського.

Природнича галузь

Алісеєнко Андрій Іванович, учитель хімії Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Чернігівської міської ради Чернігівської області;

Грідчин Юрій Миколайович, методист відділу природничо-математичних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

 Давиденко Андрій Андрійович, професор кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, доктор педагогічних наук, професор;

Давиденко Павло Андрійович, старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Дрозд Олена Миколаївна, методист навчально-методичного центру психологічної служби в системі освіти Чернігівської області Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Землянська Алла Сергіївна, учитель біології, основ здоров’я Ріпкинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ріпкинської селищної ради;

Кравченко Тетяна Георгіївна, учитель біології гімназії № 31 гуманітарно-естетичного профілю;

Літош Юрій Миколайович, завідувач відділу природничо-математичних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Нікитенко Наталія Вікторівна, методист відділу природничо-математичних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Тригубенко Ольга Олександрівна, учитель географії Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської міської ради Чернігівської області;

Турпітько Олександра Олексіївна, вчитель фізики Чернігівського ліцею № 32 Чернігівської міської ради Чернігівської області.

Технологічна галузь

 Василевська Тамара Миколаївна, учитель трудового навчання Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Ніжинської міської ради Чернігівської області;

Джевага Григорій Васильович, доцент кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук;

Корнієць Олександр Миколайович, старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Лаврентьєва Ірина Вікторівна, учителька трудового навчання гімназії № 31 гуманітарно-естетичного профілю;

Мазур Тамара Василівна, доцент кафедри психології Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, кандидат психологічних наук, доцент;

Олексієнко Сергій Олександрович, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, кандидат технічних наук, доцент;

Плуток Олена Вікторівна, доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук;

Сук Андрій Петрович, старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Тукун Іван Іванович, учитель трудового навчання Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 Чернігівської міської ради Чернігівської області.

Інформатична галузь

Бондаренко Сергій Михайлович, учитель інформатики Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради Чернігівської області;

Данькевич Світлана Володимирівна, учитель інформатики Чернігівської загальноосвітньої школи І-III ступенів № 29 Чернігівської міської ради Чернігівської області;

Закревська Євгенія Сергіївна, старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д.  Ушинського;

Йовенко Наталія Миколаївна, учитель інформатики гімназії № 31 гуманітарно-естетичного профілю;

Коваленко Оксана Іванівна, учитель інформатики Чернігівської спеціалізованої загальноосвітньої школи № 2  І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов;

Смірнова Олена Миколаївна, методист відділу природничо-математичних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Покришень Дмитро Анатолійович, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук, доцент;

Хрол Наталія Петрівна, учитель інформатики Чернігівської загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова;

Чала Тетяна Іванівна, старший викладач кафедри психології Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

 Шолом Ганна Іванівна, учитель інформатики Чернігівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 Чернігівської міської ради Чернігівської області, кандидат педагогічних наук.

Соціальна і здоров’язбережувальна галузь

Борисенко Людмила Іванівна, методист відділу природничо-математичних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Гуменюк Олена Олегівна, учитель основ здоров’я Ніжинської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 10 Ніжинської міської ради Чернігівської області;

Жара Ганна Іванівна, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент;

Калайда Світлана Миколаївна, учитель основ здоров’я Ріпкинської гімназії імені Софії Русової Ріпкинської селищної ради;

Лавріненко Лідія Іванівна, доцент кафедри педагогіки, корекційної освіти та менеджменту Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, кандидат історичних наук, доцент;

Миколенко Олена Михайлівна, учитель основ здоров’я Прилуцького закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради Чернігівської області;

Пронікова Ірина Вікторівна, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, кандидат педагогічних наук;

Рябчун Ольга Василівна, завідувач відділу планування в системі підвищення кваліфікації Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Травкіна Людмила Петрівна, методист відділу дошкільної  та початкової освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Шулик Оксана Анатоліївна, учитель основ здоров’я Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської міської ради Чернігівської області.

Громадянська та історична галузь

Бієнко Наталія Андріївна, старший викладач кафедри психології Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Довбня Віктор Миколайович, професор кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, доктор філософських наук, доцент;

Донець Тетяна Павлівна, старший викладач кафедри педагогіки, корекційної освіти та менеджменту Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Волинець Андрій Андрійович, старший викладач кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, кандидат філософських наук;

Заліський Анатолій Андрійович, професор кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, кандидат філософських наук, доцент;

Нестеренко Лідія Олександрівна, доцент кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, кандидат історичних наук, доцент;

Поцелуйко Юлія Іванівна, методист відділу суспільно-філологічних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Сусло Ольга Іванівна, вчитель історії Ріпкинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ріпкинської селищної ради;

Фарбак Тетяна Миколаївна, завідувач відділу суспільно-філологічних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського.

Мистецька галузь

Буланенко Людмила Віталіївна, учитель музичного мистецтва Вознесенського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Киселівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області;

Бурнос Віктор Володимирович, завідувач відділу дошкільної та початкової освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Бусло Алла Іванівна, учитель музичного мистецтва гімназії № 31 художньо-естетичного профілю;

Злобіна Олена Олексіївна, завідувач відділу виховної роботи і позашкільної освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Рощіна Оксана Петрівна, учитель образотворчого мистецтва Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Чернігівської міської ради Чернігівської області;

Сорока Ірина Миколаївна, методист відділу виховної роботи і позашкільної освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Шкіря Яніна Станіславівна, консультант Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Чернігівської міської ради».

Фізична культура

Анищенко Ліна Олександрівна, старша викладачка кафедри психології Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Боярова Наталя Олександрівна, учитель фізичної культури Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради Чернігівської області;

Буковська Ольга Олександрівна, завідувач кафедри психології Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, кандидат психологічних наук, доцент;

Дворніченко Олександр Володимирович, методист відділу виховної роботи та позашкільної освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Желізний Максим Миколайович, доцент кафедри спорту Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, кандидат педагогічних наук;

Немець Андрій Петрович, учитель фізичної культури гімназії № 31 гуманітарно-естетичного профілю;

Никонець Сергій Віталійович, в.о. директора, учитель фізичної культури Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Ніжинської міської ради Чернігівської області;

Олександренко Марина Олександрівна, методист відділу інклюзивного навчання та закладів освіти інтернатного типу Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

Павленко Юлія Валеріївна, учитель фізичної культури Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської міської ради Чернігівської області;

Уланович Тетяна Дмитрівна, учитель фізичної культури Ріпкинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ріпкинської селищної ради Чернігівської області.