Меню Закрити

Нова Українська Школа

Нова українська школа – ключова освітня реформа в Україні, яка в 2022-2023 навчальному році буде активно впроваджуватись у базовій школі. На учасників освітнього процесу чекають суттєві зміни: розпочнеться реалізація нового Державного стандарту базової середньої освіти та Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти.

Головна мета  НУШ – формування ключових компетентності та наскрізних умінь як основи для успішної самореалізації і соціалізації здобувачів освіти.  

В 2021/2022 н.р. реалізація нового змісту навчання відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» розпочалася на рівні базової середньої освіти в 5 класах пілотних закладів-учасників всеукраїнського інноваційного освітнього проєкту за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» (далі Проєкту) (наказ МОН України від 02 квітня 2021 року № 406).

В Чернігівській області учасниками Проєкту є 4 школи: Ніжинська гімназія № 10 Ніжинської міської ради Чернігівської області, Прилуцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради Чернігівської області, Ріпкинський ліцей Ріпкинської селищної ради та гімназія № 31 гуманітарно-естетичного профілю Чернігівської міської ради як наступниця загальноосвітньої школи І ступеня № 25 Чернігівської міської ради.

На виконання завдань Проєкту розроблено план заходів Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського та місцевих органів управління освітою щодо реалізації інноваційного освітнього Проєкту на базі закладів загальної середньої освіти області на 2021-2027 роки (наказ Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 22.10.2021 р. № 242).

З метою підготовки педагогічних працівників базової середньої школи до роботи в умовах Нової української школи та на виконання наказу МОН України від 02.04.2021 № 406 «Про реалізацію інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського рівня за темою «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти» відбулось онлайн навчання науково-педагогічних і педагогічних працівників Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського та шкільних команд пілотних шкіл-учасниць Проєкту за програмою «Нова українська школа: перехід на наступний рівень». Під час навчання (квітень-жовтень 2021 року), що проводилося під патронатом МОН України, за участі Інституту модернізації змісту освіти, Українського інституту розвитку освіти, Національної академії педагогічних наук, Команди підтримки реформ МОН України, Європейського фонду освіти, Європейського центру імені Верґеланда, фонду «The LEGO Foundation», Британської Ради, ГО «Освіторія», EdCamp Ukraine, Проєкту «Навчаємось разом», що фінансується Міністерством закордонних справ Фінляндії та ЄС, було підготовлено 11 регіональних координаторів-тренерів із освітніх галузей та 3 регіональні координатори з управлінської діяльності ЗЗСО. Регіональні координатори підготували 97 тренерів-педагогів (перелік затверджено наказом Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 10.11.2021 року № 309) за регіональною програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних працівників в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженою Вченою радою Інституту (протокол від 23 вересня 2021 року № 3).

Відповідно до затвердженого плану заходів від 15 листопада до 19 грудня 2021 року було організовано навчання за дистанційною формою 4 008 вчителів закладів загальної середньої освіти, які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти в 5-х класах у 2022/2023 навчальному році.

Мета навчання:

– ознайомлення педагогічних працівників із вимогами Концепції НУШ на рівні базової середньої освіти; новим Державним стандартом базової середньої освіти;

 – формування розуміння сутності понять «Державний стандарт базової середньої освіти», «Типова освітня програма», «Освітня програма закладу», «Типовий навчальний план», «Навчальний план», «Модельна навчальна програма», «Навчальна програма», «Ключові компетентності», «Наскрізні вміння», «Формувальне оцінювання», «Результати навчання» тощо;

 – удосконалення здатності педагогічних працівників планувати освітній процес згідно вимог нового Державного стандарту базової середньої освіти;

 – формування здатності педагогічних працівників організовувати освітній процес на засадах компетентнісного, діяльнісного, особистісно-орієнтованого та інтегрованого підходів;

 – вдосконалення готовності педагогів до організації партнерства з усіма учасниками освітнього процесу задля забезпечення якості освітньої діяльності закладів загальної середньої освіти тощо.

Усі учителі, які пройшли навчання, отримали сертифікати про підвищення кваліфікації (30 годин) із описом досягнутих результатів – переліком компетентностей відповідно до Професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)».

У Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського від 23 травня до 15 липня 2022 року було організовано онлайн-навчання «НУШ: перехід на наступний рівень» для керівників закладів ЗЗСО, учителів навчальних предметів та інтегрованих курсів усіх освітніх галузей. За скороченою (15 годинною) програмою проведено навчання для педагогів із другої (третьої) освітньої галузі.

На серпень-вересень  2022 року заплановано додаткове навчання для вчителів і керівників ЗЗСО. Відповідна інформація буде розміщена на сайті Інституту https://choippo.edu.ua/.

Розпорядження Кабінету Міністрів України №988-р від 14.12.2016 року «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»;

Закон України №2145-VIII від 05.09.2017 року «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text;

Закон України № 463-IX від 16.01.2020 р. «Про повну загальну середню освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text ;

Державний стандарт початкової освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02. 2018 року № 87. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text;

Державний стандарт базової середньої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 року № 898. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/898-2020-%D0%BF#Text;

Наказ МОН України від 19.02.2021 року № 235 «Про затвердження типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0235729-21#Text;

Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року № 800 із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 1133 від 27.12.2019 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text;

Лист МОН України №1/9-141 від 04.03.2020 року «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti;

Наказ МОЗ України від 25.09.2020 року № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1111-20#Text;

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 23.12.2020 року № 2736-20 «Про затвердження професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v2736915-20#Text;

Наказ Мінекономіки України від 17.09.2021 року № 568-21 «Про затвердження професійного стандарту за професіями «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти» https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2021/09/22/Nakaz-568-zatverdzh.standartu.keriv.22.09.pdf;

Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів ЗЗСО. Наказ МОН України від 13.07.2021 року № 813;

Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти. Наказ МОН України від 01.04.2022 року № 289.

Лисенко Ірина Василівна, координатор відповідальний за реалізацію НУШ  в регіоні, проректор з науково-методичної роботи Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
імені К. Д. Ушинського, канд. пед. наук, доцент;
Баришовець Наталія Петрівна, координатор відповідальний за роботу з управлінськими кадрами ЗЗСО, методист відділу інформаційної та видавничої діяльності Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;
Булгакова Євгенія Костянтинівна, координатор іншомовної освітньої галузі, методист відділу суспільно-філологічних  дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;
Колотило Оксана Миколаївна, координатор мистецької освітньої галузі, ст. викладач кафедри педагогіки, корекційної освіти та менеджменту Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, канд. пед. наук;
Кончиц Інна Петрівна, координатор освітньої галузі «Физична культура», методист відділу виховної роботи та позашкільної освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
імені К. Д. Ушинського;
Кузьменко Тетяна Михайлівна, координатор соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі, методист відділу природничо- математичних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;
Мокрогуз Олександр Петрович, координатор громадянської та історичної освітньої галузі, завідувач кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, канд. пед. наук, доцент;
Молочко Світлана Рашитівна, координатор мовно-літературної освітньої галузі, завідувач кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;
Пригодій Тетяна Миколаївна, координатор відповідальний за роботу з управлінськими кадрами ЗЗСО, методист відділу координації методичної роботи та професійного розвитку керівних кадрів Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;
Тур Ганна Іванівна, координатор математичної освітньої галузі, методист відділу природничо-математичних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, канд. пед. наук;
Шульга Інна Вячеславівна, координатор відповідальний за роботу з управлінськими кадрами ЗЗСО, завідувач відділу координації методичної роботи та професійного розвитку керівних кадрів Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д.
Ушинського;
Ячний Геннадій Миколайович, координатор природничої освітньої галузі, заступник директора з навчально-виховної роботи ліцею № 15 м. Чернігова.
Тренери-педагогів
Мовно-літературна (іншомовна) галузь
Антоненко Олена Михайлівна, директор навчально-методичного центру психологічної служби в системі освіти Чернігівської області Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;
Британ Юлія Володимирівна, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, канд.
пед. наук;
Гальонка Олексій Анатолійович, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, канд.
пед. наук, доцент;
Грищенко Ірина Володимирівна, методист навчально-методичного центру психологічної служби в системі освіти Чернігівської області Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;
Грона Наталія Вікторівна, викладач-методист Комунального закладу «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка» Чернігівської обласної ради, доктор пед. наук, доцент;
Дубініна Альона Сергіївна, учитель української мови і літератури гімназії №31 гуманітарно-естетичного профілю;
 Зленко Людмила Олександрівна, завідувач відділу інклюзивного навчання та закладів освіти інтернатного типу Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;
Коткова Людмила Іванівна, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, канд.
філол. наук;
Лазаренко Тетяна Леонідівна, учений секретар Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;
Матюшкін Максим Володимирович, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, канд. тех. наук;
Матюшкіна Тетяна Павлівна, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, канд.
пед. наук, доцент;
Нікітченко Олена Василівна, методист відділу планування в системі підвищення кваліфікації Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;
Одінцова Лілія Петрівна, методист відділу суспільно-філологічних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;
Пономаревський Станіслав Борисович, завідувач кафедри педагогіки, корекційної освіти та менеджменту Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, доктор пед. наук;
Скиба Наталія Василівна, учитель української мови Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 (ліцею №7), учитель-методист;
Скорко Олена Анатоліївна, директор Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 Чернігівської міської ради Чернігівської області;
Третиннікова Людмила Андріївна, методист навчально-методичного центру психологічної служби в системі освіти Чернігівської області Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського.
Математична галузь
Газука Ірина Іванівна, методист відділу координації методичної роботи та професійного розвитку керівних кадрів Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;
Гончарова Зоя Вікторівна, вчитель математики Чернігівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 Чернігівської міської ради Чернігівської області;
Євтушенко Наталія Василівна, доцент кафедри природничо- математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, доктор пед. наук;

Зуб Ольга Василівна, учитель математики Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради Чернігівської області;
Іваненко Людмила Василівна, доцент кафедри педагогіки, корекційної освіти та менеджменту Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, канд.
пед. наук;
Лебедко Ірина Федорівна, учитель математики Ріпкинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ріпкинської селищної ради;
Лось Валерій Миколайович, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, доктор фізико-математичних наук, доцент;
Нагорнюк Надія Василівна, учитель математики Чернігівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 19 Чернігівської міської ради Чернігівської області;
Полевик Ірина Петрівна, учитель математики Чернігівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 20 Чернігівської міської ради Чернігівської області;
Раднянко Тетяна Володимирівна, учитель математики Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Ніжинської міської ради Чернігівської області;
Ракута Валерій Михайлович, старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського.
Природнича галузь
Алісеєнко Андрій Іванович, учитель хімії Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Чернігівської міської ради Чернігівської області;
Грідчин Юрій Миколайович, методист відділу природничо-математичних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;

 Давиденко Андрій Андрійович, професор кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, доктор пед. наук, професор;
Давиденко Павло Андрійович, старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;
Дрозд Олена Миколаївна, методист навчально-методичного центру психологічної служби в системі освіти Чернігівської області Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
імені К. Д. Ушинського;
Землянська Алла Сергіївна, учитель біології, основ здоров’я Ріпкинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ріпкинської селищної ради;
Кравченко Тетяна Георгіївна, учитель біології гімназії № 31 гуманітарно-естетичного профілю;
Літош Юрій Миколайович, завідувач відділу природничо-математичних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;
Нікитенко Наталія Вікторівна, методист відділу природничо-математичних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;
Тригубенко Ольга Олександрівна, учитель географії Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської міської ради Чернігівської області;
Турпітько Олександра Олексіївна, вчитель фізики Чернігівського ліцею № 32 Чернігівської міської ради Чернігівської області.
Технологічна галузь
 Василевська Тамара Миколаївна, учитель трудового навчання Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Ніжинської міської ради Чернігівської області;
Джевага Григорій Васильович, доцент кафедри педагогіки, психології і методики технологічної освіти Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, канд. пед. наук;

Лаврентьєва Ірина Вікторівна, учителька трудового навчання гімназії № 31 гуманітарно-естетичного профілю;
Мазур Тамара Василівна, доцент кафедри психології Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, канд. психол. наук, доцент;
Олексієнко Сергій Олександрович, доцент кафедри природничо- математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, канд. тех. наук, доцент;
Плуток Олена Вікторівна, доцент кафедри професійної освіти та безпеки життєдіяльності Національного університету «Чернігівський колегіум»
імені Т. Г. Шевченка, канд. пед. наук;
Сук Андрій Петрович, старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;
Тукун Іван Іванович, учитель трудового навчання Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 Чернігівської міської ради Чернігівської області.
Інформатична галузь
Бондаренко Сергій Михайлович, учитель інформатики Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради Чернігівської області;
Данькевич Світлана Володимирівна, учитель інформатики Чернігівської загальноосвітньої школи І-III ступенів № 29 Чернігівської міської ради Чернігівської області;
Закревська Євгенія Сергіївна, старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д.  Ушинського;
Йовенко Наталія Миколаївна, учитель інформатики гімназії № 31 гуманітарно-естетичного профілю;

Коваленко Оксана Іванівна, учитель інформатики Чернігівської спеціалізованої загальноосвітньої школи № 2  І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов;
Смірнова Олена Миколаївна, методист відділу природничо-математичних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;
Покришень Дмитро Анатолійович, завідувач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, канд. пед. наук, доцент;
Хрол Наталія Петрівна, учитель інформатики Чернігівської загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова;
Шолом Ганна Іванівна, учитель інформатики Чернігівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 Чернігівської міської ради Чернігівської області, кандидат педагогічних наук.
Соціальна і здоров’язбережувальна галузь
Борисенко Людмила Іванівна, методист відділу природничо-математичних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;
Гуменюк Олена Олегівна, учитель основ здоров’я Ніжинської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 10 Ніжинської міської ради Чернігівської області;
Жара Ганна Іванівна, доцент кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров’я і спорту Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, канд. пед. наук, доцент;
Калайда Світлана Миколаївна, учитель основ здоров’я Ріпкинської гімназії імені Софії Русової Ріпкинської селищної ради;
Лавріненко Лідія Іванівна, доцент кафедри педагогіки, корекційної освіти та менеджменту Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, канд. істор. наук, доцент;

Миколенко Олена Михайлівна, учитель основ здоров’я Прилуцького закладу загальної середньої освіти I-III ступенів № 7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради Чернігівської області;
Пронікова Ірина Вікторівна, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, канд. пед. наук;
Шулик Оксана Анатоліївна, учитель основ здоров’я Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської міської ради Чернігівської області.
Громадянська та історична галузь
Бієнко Наталія Андріївна, старший викладач кафедри психології Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;
Довбня Віктор Миколайович, професор кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, доктор філософ. наук, доцент;
Волинець Андрій Андрійович, старший викладач кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, канд. філософ. наук;
Заліський Анатолій Андрійович, професор кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, канд.
філософ. наук, доцент;
Нестеренко Лідія Олександрівна, доцент кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, канд. істор. наук, доцент;
Поцелуйко Юлія Іванівна, методист відділу суспільно-філологічних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;
Сусло Ольга Іванівна, вчитель історії Ріпкинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ріпкинської селищної ради;

Фарбак Тетяна Миколаївна, завідувач відділу суспільно-філологічних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського.
Мистецька галузь
Буланенко Людмила Віталіївна, учитель музичного мистецтва Вознесенського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» Киселівської
сільської ради Чернігівського району Чернігівської області;
Бурнос Віктор Володимирович, завідувач відділу дошкільної та початкової освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;
Бусло Алла Іванівна, учитель музичного мистецтва гімназії № 31 художньо-естетичного профілю;
Злобіна Олена Олексіївна, завідувач відділу виховної роботи і позашкільної освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;
Рощіна Оксана Петрівна, учитель образотворчого мистецтва Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Чернігівської міської ради Чернігівської області;
Сорока Ірина Миколаївна, методист відділу виховної роботи і позашкільної освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;
Шкіря Яніна Станіславівна, консультант Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Чернігівської міської ради».
Фізична культура
Боярова Наталя Олександрівна, учитель фізичної культури Прилуцького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 7 (ліцей № 7) Прилуцької міської ради Чернігівської області;
Буковська Ольга Олександрівна, завідувач кафедри психології Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, канд. психол. наук, доцент;

Дворніченко Олександр Володимирович, методист відділу виховної роботи та позашкільної освіти Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;
Желізний Максим Миколайович, доцент кафедри спорту Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, канд. пед. наук;
Немець Андрій Петрович, учитель фізичної культури гімназії № 31 гуманітарно-естетичного профілю;
Никонець Сергій Віталійович, в.о. директора, учитель фізичної культури Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Ніжинської міської ради Чернігівської області;
Олександренко Марина Олександрівна, методист відділу інклюзивного навчання та закладів освіти інтернатного типу Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського;
Павленко Юлія Валеріївна, учитель фізичної культури Чернігівського колегіуму № 11 Чернігівської міської ради Чернігівської області;
Уланович Тетяна Дмитрівна, учитель фізичної культури Ріпкинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ріпкинської селищної ради Чернігівської області.

1.Забезпечення збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу закладом освіти під час очного навчання навіть за умови наявності у ньому протирадіаційного укриття або найпростіших укриттів.

2.Форма навчання з 01 вересня 2022 року.

3. Нормативно-інструктивне забезпечення змішаної форми навчання.

4. Вибір формату навчання. Наявність умов для онлайн-навчання в області. Трудові відносини в умовах воєнного стану.

5. Організація змішаного навчання, організація освітнього процесу в умовах воєнного стану.

Керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність керівника закладу освіти визначаються Законом України «Про освіту» (стаття 26) та установчими документами закладу освіти. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

Освітній процес організовується в безпечному освітньому середовищі. Організація освітнього процесу може здійснюватись в очному і дистанційному режимах, або за змішаною формою, що поєднує очний і дистанційний режими. Таке поєднання можливе, зокрема, для різного виду занять (практичні, лабораторні заняття проводяться в очному режимі, лекційні – в дистанційному). Або для різних груп одного класу: частина учнів класу навчаються очно, інша – дистанційно в асинхронному режимі, з можливістю надання учням підтримки шляхом проведення консультацій в синхронному режимі. При цьому для учнів визначається черговість очного та дистанційного навчання з метою забезпечення рівних умов для здобуття освіти. Заклад освіти може організовувати освітній процес із використанням технологій дистанційного навчання за допомогою технічних засобів комунікації, доступних для учасників освітнього процесу. При цьому обсяг навчального часу, що забезпечується в синхронному режимі, визначається педагогічним працівником і може бути менше обсягу, зазначеного в пункті 7 розділу I Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти. Також, в очному режимі, у разі нестачі в шкільних укриттях місць для всіх учасників освітнього процесу, можлива організація навчання по змінах або переведення навчання з окремих предметів на дистанційну форму. За потреби заклад освіти може організувати індивідуальні форми здобуття освіти (зокрема екстернатну, сімейну (домашню), реалізовувати індивідуальну освітню траєкторію учня. Форма організації освітнього процесу залежить від безпекової ситуації в кожному населеному пункті і визначається рішенням військово-цивільних адміністрацій. Рішення приймається за участю батьків. Якщо батьки не погоджуються з очною формою навчання, вони можуть обрати дистанційну форму або індивідуальний графік навчання, або перевести дитину на екстернатну форму навчання. Для учнів, батьки яких оберуть онлайн-навчання, у закладі освіти можуть організовуватись  окремі класи з дистанційною формою організації освітнього процесу. Також, за умови обладнання класних приміщень відеокамерами, може бути створена можливість для дистанційного спостереження за уроком або відеозапису уроків. Форма організації освітнього процесу може змінюватися впродовж навчального року в залежності від безпекової ситуації у населеному пункті. Запровадження та організація освітнього процесу в певному режимі, у тому числі у разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших сигналів оповіщення, здійснюється відповідно до листа МОН від 30.06.2022 № 1/7322-22 «Про організацію 2022/2023 навчального року». Організація освітнього процесу не повинна призводити до перевантаження учнів та має забезпечувати безпечні, нешкідливі та здорові умови здобуття освіти. Розклад навчальних занять, розподіл навчального навантаження протягом тижня, тривалість навчальних занять і перерв між ними здійснюється відповідно до вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти (затверджений наказом МОЗ України 25.09.2020 № 2205, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.11.2020 за № 1111/35394). Під час організації дистанційного та змішаного навчання слід виважено обирати електронні освітні ресурси, ураховуючи їх дидактичну доцільність, фактологічну коректність змісту, відповідність навчальній програмі. Вибір цифрової платформи для використання в освітньому процесі заклад загальної середньої освіти здійснює самостійно з урахуванням технічних можливостей учителів та учнів. Організовуючи дистанційне навчання, вчителі можуть скористатися методичними рекомендаціям «Організація дистанційного навчання в школі» (Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.09.2020  № 1115).

Працюємо на виконання чинного законодавства (Закон України від 15.03.2022 № 2136-ІХ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Закон України від 01.07.2022 № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин». постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 № 711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні». Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205. Наказ МОН України від 28.03.2022 № 274 «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та організації освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні». Наказ МОН України від 13.05.2022 № 438 «Про деякі питання зарахування до закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні». Наказ МОН від 01.04.2022 № 290 «Оцінювання навчальних досягнень внутрішньо переміщених учнів». Наказ МОН від 08.09.2020 № 1115 «Деякі питання організації дистанційного навчання». Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 {Із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 806, від 17.07.2019 № 681} «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів». Лист МОН від 29.03.2022 № 1/3725-22 «Про організацію освітнього процесу в початковій школі в умовах воєнного часу». Лист МОН від 16.04.2022 № 1/4202-22 «Щодо зарахування до 1-го класу закладів загальної середньої освіти». Лист МОН від 17.05.2022 № 01-5226-22 «Щодо порядку забезпечення документами про базову середню освіту та повну загальну середню освіту в 2022 році». Лист МОН від 19.08.2022 № 1/9530-22 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році»).

6.Модельні навчальні програми для 5 класів Нової української школи.

Модельна навчальна програма – це документ, що визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів; зміст навчального предмета (інтегрованого курсу); види навчальної діяльності учнів, рекомендовані законодавством; кількість годин не зазначається (розробники, створюючи свій проєкт модельної навчальної програми, орієнтувалися на рекомендовану кількість годин). Із переліком модельних навчальних програм можна ознайомитися за покликаннями:https://imzo.gov.ua/model-ni-navchal-ni-prohramy , https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuyutsya-poetapno-z-2022-roku

Станом на 01.08.2022 року 95 модельних навчальних програм мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН від 12.07.2021 № 795 зі змінами, внесеними наказами МОН від 10.08.2021 № 898від 29.09.2021 № 1031від 13.12.2021 № 1358від 02.02.2022 № 96від 09.02.2022 № 143від 11.04.2022 № 324 тощо).

До освітньої програми додають перелік модельних навчальних програм із зазначенням їх авторів та/або навчальних програм. Самі навчальні програми не є частиною програми та не додаються до програми – вони зберігаються у закладі як окремі документи.

7. Дедлайн подачі на погодження Освітньої програми.

Освітня програма закладу освіти – документ, що містить комплекс освітніх компонентів, спланованих та організованих закладом освіти для досягнення учнями визначених цією програмою очікуваних результатів навчання, який розробляється і затверджується відповідно до вимог законодавства (ст. 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту). Освітня програма є основою для реалізації академічної свободи закладу освіти. Це обов’язковий документ, що визначає зміст освіти в конкретній школі. Основою для написання освітньої програми є:

 • Державний стандарт освіти (початкової, базової середньої, профільної середньої освіти);
 • Типова освітня програма;
 • освітні програми, розроблених суб’єктами освітньої діяльності, науковими установами, фізичними чи юридичними особами і затверджених центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.

Обов’язково освітня програма має бути схвалена педагогічною радою та затверджена керівником закладу. Процедура схвалення  програми нічим не відрізняється від процедури схвалення інших документів. Якщо програма складена на основі Державного стандарту освіти, вона має пройти експертизу і затвердження у Державній службі якості освіти України, а якщо на основі Типової – додаткового затвердження непотрібно.

Освітня програма розробляється на термін, обумовлений закладом самостійно. Наприклад, це може бути термін, що відповідає тривалості освоєння кожного рівня освіти (освітня програма початкової загальної освіти – на 4 роки, базової середньої – на 5 років, профільної середньої – на 2 (3) роки). За потреби, в міру необхідності можуть корегуватися розділи програми. Зміни схвалюються на засіданні педагогічної ради, затверджуються директором, але якщо нічого не змінилося в змісті освітньої діяльності закладу, чинне законодавство тощо, щорічно перезатверджувати програму не має потреби. Проте, щорічно!!! на основі визначеного в освітній програмі закладу освіти навчального плану педагогічна рада складає, а його керівник затверджує річний навчальний план (один або декілька), в якому конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема, навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень (та/або кількість годин на навчальний рік) (п 6 ст.11 Закон України «Про повну загальну середню освіту»).

8.Здійснення методичної роботи при відсутності центру професійного розвитку педагогічних працівників.

Відповідно до Постанови Кабінету України від 29.07.2020 №672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників» та згідно з Листом МОНУ від 21 серпня 2020 року «Про центри професійного розвитку педагогічних працівників» посада методиста не передбачена. Тому організація методичної роботи здійснюється на засадах організаційної, академічної, кадрової та фінансової автономії у закладах загальної середньої освіти відповідно до листа МОНУ №1/9 – 318 від 03.07.2002 р. «Рекомендації щодо організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти».

 9.Підготовка педагогів до роботи в умовах НУШ

Відповідно до затвердженого плану заходів щодо реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти в Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського від 15 листопада до 19 грудня 2021 року було організовано навчання за дистанційною формою 4 008 вчителів закладів загальної середньої освіти, які забезпечуватимуть реалізацію нового Державного стандарту базової середньої освіти в 5-х класах у 2022/2023 навчальному році.

Під час навчання педагогічні працівники ознайомились із вимогами Концепції НУШ на рівні базової середньої освіти, із стратегіями та тенденціями що склали основу нового Державного стандарту базової середньої освіти; сформоване розуміння слухачами сутності понять «Державний стандарт базової середньої освіти», «Типова освітня програма», «Освітня програма закладу», «Типовий навчальний план», «Навчальний план», «Модельна навчальна програма», «Навчальна програма», «Ключові компетентності», «Наскрізні вміння», «Формувальне оцінювання», «Результати навчання» тощо. По завершенні навчання учителі отримали сертифікати про підвищення кваліфікації на 30 годин.

Для 1633 вчителів області у Чернігівському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського від 23 травня до 15липня 2022 року було організовано додаткове онлайн-навчання «НУШ: перехід на наступний рівень». За скороченою (15 годинною) програмою проведено навчання для педагогів із другої (третьої) освітньої галузі.

Для вчителів всіх освітніх галузей, які не пройшли навчання в попередні терміни, від 05 вересня  до 10 вересня 2022 року відбудеться онлайн-навчання «НУШ: перехід на наступний рівень».

10.Оцінювання навчальних досягнень учнів 5 класу в 2022-2023 н.р. та відповідне оформлення класних журналів

Основним нормативним документом, яким ми користуємось при оцінюванні навчальних досягнень учнів у 2022-2023 навчальному році є «Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5–6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти» (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.04.2022 № 289). Згідно цих рекомендацій, педагогічним колективом визначається адаптаційний період, під час якого оцінювання учнів проводиться за рівнями (п- початковий; с – середній рівень; д- достатній; в-високий). Таким чином  учням дається можливість звикнути до того, щоб рівень своїх знань вони співставляли з рівневою оцінкою. Після адаптаційного періоду можна переходити на 12-бальне оцінювання.

З досвіду роботи вчителя пілотної школи (Землянська Алла Сергіївна, учитель біології, основ здоров’я Ріпкинського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ріпкинської селищної ради Чернігівської області), яка рекомендує «Групи результатів» записувати у журналі в кінці кожного семестру та виставляти рівень або бал досягнень учнів; розробити діагностичні роботи у відповідності до Груп результатів, які сприяли визначенню рівня досягнень учнів; враховувати у семестрове оцінювання поточні, тематичні оцінки та рівень за Групами  результатів.

Ефективність формувального оцінювання значною мірою залежить від вибору техніки, за допомогою якої воно проводиться. Проєктуючи урок, учитель має визначитись, що саме необхідно оцінити на даному етапі та яким чином будуть використані результати оцінювання. З великої кількості технік формувального оцінювання кожен педагог обере ті, які найкраще відповідатимуть потребам учнів, з якими він працює, поставленим цілям та стилю викладання.

Основними техніками формувального оцінювання є:

– техніки із застосуванням карток;

– сигнали рукою;

– шкалування;

– письмові техніки;

– есе;

– письмові техніки та інші види, детально з якими можна ознайомитися, використовуючи різні джерела,один з яких:

 http://publikazion.blogspot.com/p/blog-page_6.html

11. Психологічна безпека учасників освітнього процесу в кризових умовах

12. Психологічна допомога та емоційна підтримка учасників освітнього процесу

Одним із головних завдань закладу освіти є психологічна допомога та емоційна підтримка учасників освітнього процесу.

Перша психологічна допомога – це сукупність заходів загальнолюдської підтримки та практичної допомоги особам, які відчувають емоційне напруження та страждання.

Першу психологічну допомогу та емоційну підтримку на різних рівнях у закладі освіти здійснює не лише практичний психолог, а й усі педагогічні працівники (вчителі-предметники, класні керівники, медичн(а/ий) сестра/брат тощо). Також до цього процесу залучаються батьки учнів та засоби масової інформації.

Міністерством освіти і науки України спільно з ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» та Асоціацією інноваційної та цифрової освіти створено курс підвищення кваліфікації для освітян «Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу в період воєнного та повоєнного часу», який затверджено Вченою радою ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (протокол № 5 від 29.06.2022).

Курс нараховує 1 кредит ЄКТС. Цей курс містить 10 мультимедійних уроків у міжнародному форматі SCORM, додаткові матеріали, практичний тренінг, під час якого освітяни опанують техніку визначення психологічного стану дітей за всесвітньо відомою методикою «Save the children», яка визнана як в Україні, так і у світі.

Спецкурс передбачає розв’язання таких завдань:

 1. Особливості навчального процесу під час війни
 2. Перша психологічна допомога: методичне забезпечення
 3. Етіологія стресу та методи його подолання
 4. Стрес і його прояви у дитини
 5. Емоційна підтримка учнів
 6. Неформальна взаємодія вчителя та учнів
 7. Платформи дистанційного навчання та особливості їх використання у навчальному процесі
 8. Застосування мультидисциплінарного підходу в контексті емоційної підтримки учнів
 9. Співробітництво сім’ї і школи в умовах воєнного часу
 10. Роль учителя під час війни

КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЛЯ ОСВІТЯН «Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій» усім педагогічним працівникам закладу можна пройти за посиланням: https://hryoutest.in.ua/courses/programa-pidvishchennya-kvalifikaciji-psihologichnoji-pidtrimki-dlya-osvityan-ta-batkiv

У інструментарії працівників психологічної служби закладів освіти  функціонує програма «Діти та війна: навчання технікам зцілення», яка покликана надати дорослим інструментарій психологічної стабілізації та відновлення дітей. Навчання за програмою проводитиме Навчально-методичний центр психологічної служби у системі освіти Чернігівської області ЧОІППО імені К.Д. Ушинського. Тренінги для здобувачів освіти за зазначеною програмою проводяться на запит адміністрації закладів освіти.

13.Організація дистанційного навчання в початкових класах НУШ в умовах воєнного стану

Освітній процес в умовах воєнного стану організовується в безпечному освітньому середовищі. Заклад освіти може організовувати освітній процес із використанням технологій дистанційного навчання за допомогою технічних засобів комунікації, доступних для учасників освітнього процесу. При цьому обсяг навчального часу, що забезпечується в синхронному режимі, визначається педагогічним працівником і може бути менше обсягу, зазначеного в пункті 7 розділу I Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти.

Для учнів, батьки яких оберуть онлайн-навчання, у закладі освіти можуть організовуватися  окремі класи з дистанційною формою організації освітнього процесу. Також, за умови обладнання класних приміщень відеокамерами, може бути створена можливість для дистанційного спостереження за уроком або відеозапису уроків.

Форма організації освітнього процесу може змінюватися впродовж
навчального року в залежності від безпекової ситуації у населеному пункті.
Запровадження та організація освітнього процесу в певному режимі, у
тому числі у разі включення сигналу «Повітряна тривога» або інших сигналів
оповіщення, здійснюється відповідно до листа МОН від 30.06.2022 № 1/7322-
22 «Про організацію 2022/2023 навчального року».

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів
України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої
діяльності в умовах воєнного стану» на період тривалості воєнного стану
призупиняється дія положення частини другої статті 12 Закону України «Про
повну загальну середню освіту» щодо граничної верхньої межі кількості
учнів у класі (наповнюваності класу) державного, комунального закладу
освіти, крім здобуття освіти за очною (денною) або вечірньою формою.
При дистанційному навчанні заклад освіти самостійно приймає рішення щодо максимальної кількості учнів у класі.

У зв’язку з широкомасштабним вторгненням російської федерації в
Україну рекомендуємо на початку 2022/2023 навчального року виявити рівень
опанування учнями навчального матеріалу, яким вони оволодівали в умовах
воєнного часу самостійно або із використанням технологій дистанційного
навчання, визначити необхідність організації традиційного повторення
вивченого матеріалу за минулий рік, запровадити «коригуюче навчання».
Це дозволить з’ясувати навченість учнів, їхню готовність до засвоєння
нового змісту, а також допоможе визначити оптимальні умови для
планування й організації подальшого освітнього процесу. У календарно-тематичному плануванні на початку навчального року необхідно визначити достатню кількість навчального часу для повторення і проведення
діагностування результатів навчання за попередній рік.

Календарно-тематичний план протягом навчального року може змінюватися залежно від результатів навчального поступу учнів.

Під час організації дистанційного навчання слід виважено обирати електронні освітні ресурси, ураховуючи їх дидактичну доцільність, фактологічну коректність змісту, відповідність навчальній програмі. Вибір цифрової платформи для використання в освітньому процесі заклад загальної середньої освіти здійснює самостійно з урахуванням технічних можливостей учителів та учнів. Організовуючи дистанційне навчання, вчителі можуть скористатися методичними рекомендаціями «Організація дистанційного навчання в школі».

За умов використання дистанційної форми навчання посилюється значущість навчання щодо безпеки в інтернеті.

Також рекомендуємо формувати в учнів мережевий етикет, спонукати
дотримуватись правил спілкування та взаємодії в інтернеті, нести
відповідальність за власні дії в мережевому просторі.

Безперечною вимогою часу є формування у здобувачів освіти медіаграмотності. В умовах повномасштабної військової агресії Академія
української преси на Тулбоксі для вчителів (уроки вправи, заняття з
інтегрованими елементами медіаграмотності) започаткувала нову рубрику
«Медіаграмотність в умовах війни». Розроблено вправи на розвиток
критичного мислення з елементами медіаграмотності на тему війни на уроках
в початковій школі.

14.Організація освітнього процесу для здобувачів освіти, що навчаються в спеціальних класах в умовах сьогодення.

Організація інклюзивного навчання в умовах воєнного стану.

Організація інклюзивного та індивідуального навчання при дистанційні формі здобуття освіти та умови оплати праці.

Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2022 р. № 483 було внесено зміни до діючих  Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530, та Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957.

 1. Організація інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти.

Зокрема, в період воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) відповідно до пункту 1 Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти інклюзивне навчання можливе з застосуванням дистанційно-очної (змішаної) форми здобуття освіти.

Застосування дистанційно-очної (змішаної) форми здобуття освіти стосується в тому числі проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять.

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття проводяться фахівцями із числа педагогічних працівників закладу освіти: педагогічними працівниками, вчителями-дефектологами (вчителем-логопедом, сурдопедагогом, тифлопедагогом, олігофренопедагогом), які введені до штату закладів освіти відповідно до типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, та/або додатково залученими фахівцями, з якими заклад освіти або відповідний орган управління у сфері освіти укладають цивільно-правові договори. Умови оплати праці за проведення (надання) психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) та перелік фахівців, які можуть їх проводити (надавати) у закладах освіти, визначено Порядком та умовами надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88. Оплата за проведені психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття проводиться на підставі акту виконаних робіт, який в обов’язковому порядку має бути підписаний, у тому числі батьками (іншими законними представниками) дитини, що підтверджує проведення таких занять в дистанційно-очній (змішаній) формі.

Під час особливого періоду в інклюзивному класі може бути більше трьох учнів з особливими освітніми потребами та заклад освіти не може відмовити в зарахуванні, у тому числі посилаючись на переповненість класів; – засідання команди психолого-педагогічного супроводу особи з ООП (далі – команди супроводу) можуть проходити в режимі онлайн та/або у змішаному очно-дистанційному форматі (пункт 7). До складу команди супроводу залучаються фахівці інклюзивно-ресурсного центру, які брали участь у проведенні комплексної оцінки

Організацію інклюзивного навчання учнів забезпечує асистент вчителя, посадові обов’язки якого визначаються його посадовою інструкцією, що затверджується керівником закладу освіти відповідно до вимог законодавства.

Фінансування (відповідно до додатку 1 Порядку), починаючи з другого рівня, передбачає оплату послуг асистента вчителя.

Звертаємо увагу на недопущення примусового звільнення асистентів вчителів, скорочення їх посад.

Під час організації дистанційного навчання рекомендуємо використовувати матеріали Всеукраїнської школи онлайн.

В умовах дистанційного навчання заклад самостійно приймає рішення щодо зняття обмеження на максимальну кількість учнів у класі.

За дистанційною формою робота може виконуватися працівником поза робочим приміщенням, територією власника або уповноваженого ним органу, у будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. 

15.Забезпечення підручниками відповідно до Нового Державного стандарту базової середньої освіти учнів 5-х класів. Чи будуть надруковані підручники для учнів 5 класу?

Електронні версії підручників для учнів 5 класів закладів загальної середньої освіти розміщено та доступно для безкоштовного використання на сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» в розділі «Електронна бібліотека». Посилання на сайт:  lib.imzo.gov.ua

До закладів загальної середньої освіти області надійшли підручники “Польська мова (1-й рік навчання)” для 5 класу закладів загальної середньої освіти (авт. Біленька-Свистович Л. В., Ярмолюк М. О.), який видано МПП “Букрек” спільно з Польським Інститутом.

Інформацію щодо друку та надходження підручників з інших дисциплін буде надано пізніше.