Меню Закрити

Кафедра суспільних дисциплін та методики їх викладання

ПРОФЕСОРСЬКО – ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ

Мокрогуз Олександр Петрович – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри.

Коропатник Михайло Михайлович – кандидат історичних наук, доцент.

Нестеренко Лідія Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент.

Фарбак Тетяна Миколаївна – старший викладач, сумісник.

Клепак Аліна Сергіївна – старший викладач.

Заліський Анатолій Андрійович – кандидат філософських наук, доцент, заслужений працівник освіти України, сумісник.

Довбня Віктор Миколайович – доктор філософських наук, відмінник освіти України, нагороджений нагрудним знаком “Ушинський К.Д.” професор, сумісник.

Шестак Лілія Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент.

Волинець Андрій Андрійович – кандидат філософських наук, старший викладач.

Голуб В′ячеслав Львович, кандидат наук з державного управління, старший викладач, сумісник.

Ребенок Ірина Сергіївна – старший лаборант.

__________________________________________________________________________________________________

МАТЕРІАЛИ КАФЕДРИ

М.М. Коропатник. Інформаційно-цифрова компетентність – одна із ключових компетентностей нової української школи. Теоретико-практичні орієнтири для медіапедагога.(Методичний посібник з медійної та інформаційної грамотності)

__________________________________________________________________________________________________

Мета роботи кафедри. Подальше підвищення теоретичного і методичного  рівня викладання суспільних дисциплін, вдосконалення  педагогічної та фахової майстерності слухачів курсів, поглиблення наукових досліджень у галузі краєзнавства, впровадження медіаосвіти в освітній простір Чернігівщини.

Посилення фундаментальних теоретичних засад у викладацькій та науково-методичній роботі, формування світоглядно-методологічного підходу особистісно орієнтованого навчання і виховання, що сприятиме засвоєнню нових знань, ознайомленню із сучасними розробками у галузі філософії, етики, соціології, політології, історії, вирішенню проблем методики викладання суспільних дисциплін в загальноосвітніх школах.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

  • Реалізація принципу випереджуваності з метою підвищення якості кваліфікації працівників освіти.
  • Посилення фундаментальних теоретичних засад у формуванні базових методологічних позицій вчителів суспільних дисциплін.
  • Активне впровадження інтерактивних методів в організації самостійної роботи слухачів курсів стаціонарної, очно-дистанційної, варіативної та індивідуальної форм навчання.
  • Підвищення науково-методологічної підготовки вчителів з проблем краєзнавства.
  • Науково-методичне забезпечення підготовки учнів до участі у ІІІ та IV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії та правознавства, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Краєзнавчі дослідження з історії Чернігівщини, підготовка до випуску відповідних посібників та методичних розробок на допомогу вчителям історії.
  • Робота з добору матеріалів та джерел із проблеми «Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні історії».
  • Постійний  аналіз змісту шкільних підручників з історії України та всесвітньої історії, проведення за їх наслідками конференцій, семінарів, круглих столів, дискусій для слухачів курсів та вчителів історії загальноосвітніх навчальних закладів області.
  • Комплексні розробки проблем викладання історії у загальноосвітніх навчальних закладах та їх публікації;
  • Зважаючи на поступове входження в освітній простір України такого нового предмета, як медіаосвіта (медіаграмотність), цей напрям став одним із пріоритетних в діяльності кафедри, в першу чергу з точки зору формування позитивного ставлення освітянської спільноти до впровадження  дисципліни на всіх рівнях – від дошкільної освіти до безперервної (пожиттєвої) освіти дорослих. Успішно виконується завдання поглибленого викладання предмета «Медіаосвіта» для слухачів ЧОІППО шляхом спецкурсів, підготовки окремих посібників та методичних рекомендацій, налагодження співпраці у цій сфері з кафедрами психології, філологічних дисциплін та методики їх викладання, інформаційно-комунікаційних технологій, педагогіки, дошкільного та початкового навчання, Центром практичної психології та соціальної роботи. Проведено семінар-тренінг з медіаосвіти, декілька районних семінарів, на квітень 2013 року запланована Всеукраїнська науково-практична конференція «Медіаосвіта: європейський досвід та українські перспективи в контексті шкільної та післядипломної педагогічної освіти».