Меню Закрити

Передовий педагогічний досвід 2019-2020

Перспективний педагогічний досвід

Крутченко Наталія Анатоліївна

Дата народження: 01 травня 1979 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка, 2002 р., початкове навчання; Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка, 2008 р., інформатика

Посада: вчитель інформатики

Стаж роботи (педагогічний): 27 років

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист

Нагороди, відзнаки: Диплом лауреата районної премії імені Софії Русової (2018р.), Грамота Ріпкинської районної ради (2017 р.), Подяка Ріпкинської РДА (2016 р.)

Адреса досвіду:  Ріпкинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 2 Ріпкинського району

Тема досвіду: Акмеологічний підхід до формування інформаційної компетентності учнів на уроках інформатики

Анотація досвіду:

Сучасне суспільство вимагає від школярів уміння швидко сприймати й опрацьовувати великі обсяги інформації, ефективно використовувати сучасні засоби і технології, мати інформаційну культуру. Тому формування інформаційної компетентності учнів є одним із головних завдань навчальної програми «Інформатика». Вчитель повинен не тільки володіти своїм предметом, але й бути здатним швидко знаходити потрібну інформацію серед різноманітних джерел, візуалізувати та аналізувати її, вести ефективну комунікацію в співтоваристві експертів, постійно розвиватися та опановувати суміжні, а інколи і зовсім нові галузі, ставити цілі для саморозвитку та знаходити шляхи їх досягнення. Саме таким творчим учителем є Крутченко Наталія Анатоліївна.

Наталія Анатоліївна працює над формуванням в учнів наукового світогляду, удосконалює інтелектуальний розвиток учнів (логічного мислення і просторової уяви, алгоритмічної, інформаційної та графічної культури, пам’яті, уваги). Крутченко Н. А. володіє не однією, а багатьма стратегіями, уміло поєднуючи їх із методами та прийомами активізації пізнавальної діяльності та створюючи ситуацію успіху на уроках. Реалізація акмеологічного підходу в навчанні допомагає практично розв’язати проблему особистісного та професійного успіху, знайти молодою людиною своє місце в житті, реалізувати особисті здібності та задатки.

Крутченко Н.А. ефективно використовує сучасні інформаційні технології, створює інтерактивні презентації до уроків, активно використовує сервіси Інтернет для підготовки інтерактивних завдань, тестів. Велику увагу приділяє створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів, обов’язково враховуючи індивідуальні особливості, нахили, інтереси. Розробляє різнорівневі завдання, відповідно до вимог навчальної програми та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. Допомагає учням знаходити раціональні способи розв’язання задач, складання алгоритмів, обґрунтування.

Кожен урок вчитель будує так, щоб в усіх учнів постійно був стійкий інтерес, навчальна активність і бажання творити й пізнавати. Навчає не просто весь клас, а особисто кожного учня. Тому учні на уроках експериментують, формулюють і перевіряють гіпотези, вчаться на власних помилках. На уроках інформатики розвиває допитливість учнів, приймає інтелектуальний виклик з дослідницьким духом «що буде, якщо я зроблю так», розвиває логічне мислення учнів, використовує елементи гри та інтерактивні вправи.

Постійно підвищує свій фаховий рівень, пройшла  дистанційні курси  «Використання Інтернету та хмарних сервісів для дистанційного та перевернутого навчання. Віртуальна школа Moodle», міні-курс «Використовувати онлайн-сервіси для інтерактивної дошки», бере активну участь в навчальних вебінарах. Отримала сертифікат про відмінний результат за підсумками  «Педагогічного профтесту» (2018 р.).

Наталія Анатоліївна стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2013» в номінації «Інформатика».

Належну увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми. Про результативність роботи Крутченко Н.А. свідчать успіхи її учнів.

Перспективний педагогічний досвід Крутченко Н. А. вивчала методист відділу природничо-математичних дисциплін Смірнова О.М.

Акмеологічний підхід до формування інформаційної компетентності учнів на уроках інформатики (з досвіду роботи Крутченко Наталії Анатоліївни Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Ріпкинського району)

Лізіна Лариса Олександрівна

Дата народження: 11 листопада 1961 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Ніжинський державний педагогічний інститут імені М.В. Гоголя, 1984

Посада: директор школи

Стаж роботи (педагогічний): 35 років, на посаді директора школи – 17 років

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель

Нагороди, відзнаки: почесні грамоти відділу освіти Корюківської районної державної адміністрації (2007), Управління освіти Чернігівської обласної державної адміністрації (1996р, 2002), Міністерства освіти і науки України (2006), Корюківської районної державної адміністрації (2001, 2004, 2010, 2015), Корюківської районної ради (2009), Корюківської міської ради (2017), Чернігівської обласної ради (2011), Верховної Ради України (2018); нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2011), лауреат щорічної обласної премії ім. Софії Русової (2019)

Адреса досвіду: Корюківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Корюківської міської ради Чернігівської області

Тема досвіду: Модернізація управлінської діяльності в умовах упровадження нової української школи

Анотація досвіду:

Лізіна Лариса Олександрівна – виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, досконало володіє ефективними формами, методами організації управлінської діяльності, має високу науково-теоретичну підготовку. За її ініціативи на етапі реформування освіти розпочато оновлення та перебудову школи на інноваційну діяльність, засновану на педагогічному пошуку ефективних шляхів самореалізації особистості педагога і здобувачів освіти.

Застосування сучасних управлінських функцій (модернізованих, розвивальних, інноваційних) спільно з традиційними (прийняття управлінських рішень, планування, організація, коригування, координування, облік і контроль) сприяють модернізації Корюківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, прискорюють процеси переведення соціально-педагогічних систем зі стану стабільного функціонування у стан інноваційного розвитку. Оскільки  головний зміст діяльності закладу загальної середньої освіти – освітній процес, то  першочергове  завдання  управління –  чітко  визначити  його  складові та створити належну матеріально-технічну базу (освітній простір).

Однією з технологій інноваційного управління є стратегічне планування діяльності закладу. Програми, які створюються в закладі, впроваджуються засобами проєктних технологій.

З метою збільшення учнівського контингенту, швидкої адаптації першокласників до шкільного життя успішно реалізується проєкт «Майбутні першокласники – наші!». Протягом року діти щосуботи займаються зі своїми майбутніми вчителями, вихователями, керівниками гуртків, психологом.

Для реалізації проєкту «Канікули для допитливих», організовано роботу літніх шкіл, а саме: «Знати англійську –  це здорово!» (4,10кл.), «Краєзнавчі посиденьки «Мандруємо» (5кл.), «Дивосвіт» (6кл.), «У світі чарівних звуків та слів» (7кл.), «Хіміко-біологічна школа» (7-9кл.), «Магічний світ фізики і математики» (6-8кл.). Розвиток творчих здібностей здобувачів освіти здійснюється завдяки проєкту «Обдаровані діти – майбутнє України». З метою організації допрофільної підготовки в закладі поглиблено вивчається  українська мова, англійська мова, математика, географія. Забезпечено профільне вивчення української мови, математики, започатковано вивчення інтегрованого курсу «Природничі науки». В закладі працює наукове товариство «Юні науковці». Для задоволення потреб учнів гімназії уведені курси за вибором «Українознавство»,«Звичаї та обряди українського народу в контексті художньої літератури», «Секрети пам’яті», «Ділова активність». Змістовно, цікаво, творчо підійшли учні і вчителі школи до роботи над проєктом «Ми патріоти».

Заклад задіяний до Всеукраїнського науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» до упровадження проєкту «Електронний підручник для загальної середньої освіти», проєкту «Розробка і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки для 10-11 класів ЗЗСО».

Сучасній школі потрібен директор-менеджер, який є людиною ідеї з власним баченням мети і завдань модернізованої школи, яка спроможна реалізувати ці ідеї та бути лідером. Саме такою є директорка Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 Лізіна Лариса Олександрівна, життєвим девізом якої є слова Б. Гейтса: «Не дозволяйте собі бути заколисаними бездіяльністю».

Цілеспрямована діяльність педагогічного колективу під керівництвом Лізіної Л.О., директора Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, є вагомим внеском до загальної справи підготовки успішного покоління нашої держави.

Перспективний педагогічний досвід Лізіної Л.О. вивчала методист відділу керівних кадрів та координації діяльності методичних кабінетів (центрів) Баришовець Н.П.

Модернізація управлінської діяльності в умовах упровадження нової української школи (з досвіду роботи Лізіної Лариси Олександрівни, директора Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Корюківської міської ради)

Ситенька Валентина Анатоліївна

Дата народження: 03 грудня 1972 року

Навчальний заклад, рік закінчення:

Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя, 1995 рік

Посада: заступник директора з виховної роботи

Стаж роботи (педагогічний): 23 роки

Кваліфікаційна категорія, звання: 

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель.

Нагороди, відзнаки: Грамота Корюківської райдержадміністрації (2006 р.), Подяка  Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації (2006 р.), Грамота Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації (2008 р.), лауреат районної премії імені В. Верещаки (2014 р.), Подяка Міністерства освіти і науки України (2016 р.)

Адреса досвіду: Корюківська гімназія Корюківської міської ради.

Тема досвіду: «Формування соціальних та громадянських компетентностей –  пріоритетний напрям у вихованні учня».

Анотація досвіду:

Ситенька Валентина Миколаївна, заступник директора з виховної роботи, активно працює над пошуком оптимальних освітніх технологій, методів і засобів формування соціальних та громадянських компетентностей здобувачів освіти.

Під її керівництвом у закладі упроваджуються дебатні та проєктні технології, шкільна медіація, медіаосвітні засоби спрямовані на формування медіаграмотності, залучаються до виховної роботи соціальні партнери, учнівське самоврядування, створюються умови для дієвої співпраці учнівського, педагогічного колективів та громадськості Корюківської гімназії Корюківської міської ради.

У гімназії активно поширюється дебатний рух. Команда учнів неодноразово брала участь у міському дебатному турнірі, а також Х міжнародному відкритому дебатному турнірі Dnipro Open-2018, який був організований ГО «Нове бачення» у рамках проекту «Навчання демократії через дебати».

У центрі уваги закладу освіти є вихованець – здорова, творча особистість, громадянин-патріот з активною громадянською позицією, ініціатор суспільнозначимих дій, здатний відповідати за свої рішення, особистість, яка володіє компетентностями для успішного самостійного життя. З метою формування уміння попереджати та розв’язувати конфлікти в закладі впроваджується навчання із шкільної медіації. Кінцева мета – створення Служби порозуміння в гімназії. За останні роки під керівництвом Валентини Анатоліївни реалізовано низку проєктів, зокрема, проєкт «Марафон добрих справ» упроваджений спільно з Міжнародним фондом «Люди сильні духом», в рамках якого учнівська молодь підготувала концертну програму для жителів міста, а всі зароблені кошти передали на лікування онкохворих дітей. Серед патріотичних проєктів слід назвати: «Голуб миру», «Танцювальний флешмоб до Дня Європи»,  всеукраїнській проєкт «Вишиванка підкорює світ».

Значна частина проєктів ініційована та реалізована учнівським самоврядуванням «Гімназія Land». У закладі заохочується створення власних медіа-продуктів: колажів, флаєрів, соціальної реклами, відеосюжетів. Працює радіо «Гімназія FM»із щоденними випусками передач з різної тематики, інтерв’ювання гостей радіо, ігрові програми тощо.

За результатами роботи над проєктами «Видатні жителі Корюківки», «Історія мого міста в назвах вулиць», «Корюківка моя! Моя маленька батьківщина, яка ж покручена історія твоя» надруковано збірки матеріалів. Команда здобувачів освіти гімназії двічі брала участь у Всеукраїнському освітньому проєкті «Відкривай Україну».

Проєкт учнів закладу арт-попередження на асфальті «За крок до безпеки» у 2018 році виборов ІІ місце у півфіналі конкурсу «Відкривай Україну» та переміг в онлайн-голосуванні Всеукраїнського конкурсу «Безпечна країна», організованого міжнародним благодійним фондом «Допомога постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод».

 Перспективний педагогічний досвід Ситенької В.М. вивчала завідувач відділу виховної роботи і здорового способу життя Злобіна О.О.

Соціальна та громадянська компетентності як один із пріоритетів у вихованні особистості (з досвіду роботи Ситенької Валентини Анатоліївни, заступника директора з виховної роботи Корюківської гімназії Корюківської міської ради)

Чистенко Інна Григорівна

Дата народження: 5 травня 1980 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. (2002 р.)

Посада: практичний психолог

Стаж роботи (педагогічний): 17 років, на посаді практичного психолога – 17 років

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, практичний психолог-методист

Нагороди, відзнаки: грамота Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (2016 рік).

Адреса досвіду: загальноосвітня спеціалізована школа І-ІІІ ступенів фізико-математичного профілю №12 м. Чернігова

Тема досвіду: Психологічні консультації учасників освітнього процесу

Анотація досвіду:

Однією з складових успішної роботи шкільних практичних психологів із учнівською, вчительською, батьківською громадськістю є консультативна робота. Специфікою психологічного консультування закладах освіти є його сконцентрованість на вирішенні професійних проблем. У процесі консультації розглядаються переважно ті моменти, які мають відношення до вирішення головної мети психологічної служби освіти –максимально сприяти збереженню та укріпленню психічного та психологічного здоров’я кожної дитини. Дорослі, педагоги та батьки отримують консультації тому, що вони мають відношення до дитини, їх проблеми розглядаються тільки у зв’язку з проблемами дітей, а не самі по собі.

 Практичний психолог визначила ряд проблемних питань, вирішення яких оптимізує міжособистісну взаємодію в системі «педагог – дитина», «батьки – дитина», «педагог – батьки», зокрема, здійснення самоаналізу з метою професійного та особистісного вдосконалення, врегулювання власної консультативної діяльності (професійні вимоги; відповідальність, компетентність, благополуччя клієнта, конфіденційність) з вимогами Етичного кодексу психолога; вивчення алгоритмів проведення консультативної зустрічі; здійснення реорієнтації за алгоритмом «із пасивної позиції до активної діяльності»; надання рекомендацій, подальший психологічний супровід та підтримка клієнта.

Для забезпечення повноцінного і різнобічного розкриття можливостей консультанта та клієнта були розроблені методичні рекомендації «Особливості організації консультативного процесу практичним психологом в умовах сучасної школи» (затверджено радою методичного центру Управління освіти Чернігівської міської ради, протокол № 5 від 14.02.2017 р.). Новизна та теоретичне значення цих матеріалів полягає у розробці алгоритму первинного інтерв’ю, яке передує проведенню консультативної зустрічі. Напрацьовано форми роботи шкільного практичного психолога з формування сприятливого середовища для встановлення контакту з дитиною, деталізації запиту, визначення її мотивації.

Ознайомлення з системою роботи практичного психолога, перегляд протоколів індивідуальних консультацій учасників освітнього процесу, фото- та відеоматеріалів консультацій, бесіди зі здобувачами освіти, членами педагогічного колективу закладу, вивчення методичних рекомендацій спеціаліста «Особливості організації консультативного процесу практичним психологом в умовах сучасної школи» дають змогу стверджувати, що розроблена та впроваджена система консультацій розкрила здатність дітей до самодопомоги у вирішенні власних життєвих труднощів.

Таким чином, результати досвіду можуть бути використані практичними психологами для консультування дітей, педагогів та батьків з метою розвитку ціннісно-смислової сфери здобувачів освіти; підвищення психологічної компетенції педагогів; створення сприятливого освітнього простору для формування позитивної «Я-концепції» дітей, посилення мотиваційного компоненту засвоєння ними предметних знань та їх успішної реалізації у особистій життєдіяльності.

Перспективний педагогічний досвід Чистенко І. Г. вивчала заступник директора Навчально-методичного центру психологічної служби у системі освіти Чернігівської області Грищенко І.В.

З досвіду роботи Чистенко Інни Григорівни, практичного психолога загальноосвітньої спеціалізованої школи фізико-математичного профілю № 12 м. Чернігова, із проблеми «Психологічні консультації учасників освітнього процесу»

Ігнатенко Наталія Миколаївна

Дата народження: 26 червня 1970 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Київський Державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 1993 рік; Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 1999 рік.

Посада: заступник директора з навчально-виховної роботи

Стаж роботи (педагогічний): 33 роки

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель

Нагороди, відзнаки: Диплом відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Чернігівської РДА (2019 р.), Грамота відділу освіти та РК профспілки Чернігівської РДА (2006р., 2018 р.), Подяка управління освіти і науки Чернігівської ОДА (2003р.), Почесна грамота Управління освіти і науки Чернігівської ОДА (2007р., 2013 р.), районна Премія ім. Миколи Мглинцева (2017 р.), обласна Премія ім. Софії Русової (2019 р.)

Адреса досвіду: Анисівська загальноосвітня школа ім. І.Я. Франка Чернігівської районної ради Чернігівської області

Тема досвіду: Упровадження інноваційних форм методичної роботи у діяльність закладу загальної середньої освіти

Анотація досвіду:

У сучасних умовах розвитку освіти в Україні особливої актуальності набуває проблема функціонування сільських малочисельних шкіл, для яких характерними є особливості, зумовлені соціальними, територіальними, економічними, географічними та демографічними процесами.

Координація системи методичної роботи в закладі здійснюється Ігнатенко Наталією Миколаївною, заступником директора з навчально-виховної роботи, неординарною творчою особистістю, педагогом за покликанням, талановитим керівником. Наталія Миколаївна, наслідуючи правило «Почни з себе», є прикладом для колег у застосуванні інноваційних технологій, апробації на практиці нових ідей. Ініціатор створення у школі інноваційного середовища, якому властиве: позитивне ставлення педагогів до нового; здатність окремих вчителів і всього педагогічного колективу до творчості; наявність в колективі партнерських і дружніх відносин; налагоджено зворотній зв’язок із учнями, сім’ями, соціумом. Постійно навчається та самовдосконалюється. Активний учасник творчих формувань педагогів району та області. Неодноразово презентувала досвід під час конференцій, семінарів, вебінарів, у фахових виданнях.

Із 2014 року Анисівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. І.Я.Франка є опорною в районі з питань методичної роботи. Під керівництвом Наталії Миколаївни упроваджуються інноваційні форми методичної роботи. Зокрема, педагогічний колектив Анисівського освітнього закладу першим в районі презентував нову форму методичної роботи – День відкритих сердець з теми «Поле комфортного навчання». Цікаво та креативно проведено ряд інших методичних заходів: День відкритих дверей для батьків та громадськості  «Шкільний вернісаж», методичний фестиваль «Пошуки. Знахідки. Досягнення», Тиждень наставника «Ідеї життєтворчості – в життя», консультпункт «Використання технічних засобів та комп’ютерної техніки на уроках» психолого-педагогічний тренінг  «Запрошуємо на каву» для молодих учителів «Сучасний урок у системі шкільного навчання», засідання методичної ради у формі ділової гри з теми «Про організацію участі керівників шкіл у творчих конкурсах», спільне засідання Школи педагогічного досвіду та Школи молодого учителя з проблем «Методика здійснення контролю за рівнем навчальних досягнень школярів», «Вивчення стану викладання навчальних предметів», психолого-педагогічні семінари з тем «Готовність вчителя до інноваційної діяльності» «Робота над методичною проблемою у закладі загальної середньої освіти».

Ігнатенко Н.М. вміє презентувати ідею, налагодити зовнішню комунікацію. Вона ділиться досвідом з колегами: неодноразово виступала з майстер-класами на семінарах для заступників директорів району (2017, 2018, 2019 р.р.), на обласному вебінарі з питання організації роботи з молодими вчителями, організованого ЧОІППО імені К.Д. Ушинського (2017 р.), під час проведення педагогічної практики для заступників директорів із навчально-виховної роботи області.

Ігнатенко Н.М. пройшла навчання в ЧОІППО імені К.Д. Ушинського як тренер із підготовки керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа».

Наталія Миколаївна на високому методичному рівні провела тренінги із підвищення кваліфікації для 32 директорів, заступників директорів з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи Чернігівського району та громад району у зв’язку із запровадженням Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

 Перспективний педагогічний досвід Ігнатенко Н.М. вивчала методист відділу керівних кадрів та координації діяльності методичних кабінетів (центрів) Пригодій Т.М.

Переможці «Учитель року -2020»

Номінація «Зарубіжна література»

Прізвище, ім’я, по батькові: Борова Людмила Миколаївна

Педагогічне кредо: «Мій головний орієнтир – учень. Не до книги, а до нього з книгою іду, увірувавши, що не існує таких проблем, які б не змогла вирішити література», Ільїн Є.М.

Дата народження: 17.06. 1972 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.Гоголя, 1995 рік.

Місце роботи: Чернігівський колегіум №11 Чернігівської міської ради Чернігівської області.

Стаж роботи (педагогічний): 24 роки.

Кваліфікаційна категорія, звання: вища, «старший учитель».

Проблема, над якою працює: «Види та методи організації читацької діяльності на уроках зарубіжної літератури».

Людмила Миколаївна має високий рівень науково-теоретичної та практичної підготовки, досконало володіє методикою проведення уроків зарубіжної літератури.

Проблема організації читацької діяльності учнів і виховання особистості у процесі роботи над аналізом тексту художнього твору – це один із пріоритетів в діяльності вчителя Борової Л.М.

Головне завдання сучасного вчителя літератури – підготувати читача, який критично мислить, думає й аналізує прочитане, тому основним напрямом роботи Людмили Миколаївни є формування всебічно розвиненої особистості учня.

З цією метою вчитель використовує на уроках літератури сучасні інтерактивні технології, методи та прийоми, які дозволяють залучати дітей до процесу читання й аналізу книги, дають змогу зробити процес навчання цікавим і творчим, а також сприяють максимальному розкриттю особистості кожного учня.

Важливого значення вчитель надає домашньому завданню, коли учень залишається з книгою сам на сам, коли він може подумати, оцінити чи переосмислити. 

Багато місця в системі класних завдань вчителем відводиться для індивідуальних, колективних (групових) завдань із використанням сучасних інноваційних технологій. Особливе значення в системі роботи Борової Л.М. мають творчі завдання, які допомагають підготувати учнів до конкурсів (наприклад, написання есе на запропоновану тему).

Така робота вчителя сприяє ефективній організації групової роботи в класі; дає змогу творчо організувати освітній процес.

Людмила Миколаївна постійно підвищує свою фахову майстерність: відвідує тренінги, семінари, бере активну участь у конкурсах; готує учнів до участі у Всеукраїнських предметних олімпіадах, конкурсах.

Учитель охоче ділиться досвідом роботи через показові уроки, семінари та майстер-класи для вчителів шкіл міста.

Номінація «Історія»

Прізвище, ім’я, по батькові: Лузан Юлія Вікторівна

Педагогічне кредо: «Навчання без міркування – марна праця…» (Конфуцій)

Дата народження: 26.07. 1984 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2007

Місце роботи: Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 Чернігівської міської ради Чернігівської області

Стаж роботи: 14 років

Кваліфікаційна категорія:  «спеціаліст І категорії»

Проблема, над якою працює: Використання медіаосвітніх технологій на уроках історії як засіб формування медіаграмотності учнів.

   Юлія Вікторівна виявляє високий рівень знань теоретичних основ наук з предметів, що викладає, сучасних методів викладання цих наук, історії їх розвитку та досягнень. Учитель є активним учасником методичних заходів школи та міста, на високому рівні використовує навчально-методичні комплекси з предметів, змістовно організовує позакласну роботу з історії, що сприяє розвитку світогляду учнів. Юлія Вікторівна була відзначена Дипломом Управління освіти Чернігівської міської ради за ІІ місце у міському конкурсі «Використання ІКТ в освітньому процесі» та Дипломом ІІ ступеня Чернігівської обласної державної адміністрації за перемогу у IV обласному конкурсі «Використання ІКТ в освітньому процесі».

Учитель приділяє значну увагу реалізації Концепції національно-патріотичного виховання, сприяє формуванню в учнів поваги до культурно-національних, духовних та історичних цінностей, виховує бережне ставлення до історії рідного краю. Серед її учнів є переможці конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» та міської краєзнавчої вікторини «Історія нашого міста».

Юлія Вікторівна – автор кількох статей, що вийшли друком у всеукраїнському науковому часописі «Сіверянський літопис», а також – всеукраїнському фаховому виданні для учителів історії – практичному журналі «Історія та правознавство» видавничої групи «Основа».

Учитель постійно вдосконалює свій професійний рівень. Є постійним членом журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії та членом журі І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України. З 2015 р. Юлія Вікторівна – керівник методичного об’єднання учителів історії, правознавства, географії та навчальних предметів освітньої галузі «Мистецтво».

Номінація «Хімія»

Прізвище, ім’я, по батькові:  Алісеєнко Андрій Іванович

Педагогічне кредо: «Знань багато не буває!»

Дата народження: 26.07. 1990 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2012

Місце роботи: Чернігівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Чернігівської міської ради Чернігівської області

Стаж роботи (педагогічний): 7 років

Кваліфікаційна категорія, звання: «спеціаліст I категорії»

 Проблема, над якою працює: «Використання експерименту як важливого методу навчання хімії, який розвиває логічно-змістовну структуру судження»

Андрій Іванович має високий рівень науково-теоретичної підготовки, досконало володіє методикою проведення уроків з хімії. Окрім експерименту, направленого на розуміння хімічних процесів у вивченні різних  тем із предмета, використовує комп’ютерні технології як на уроках, так і в позаурочній діяльності. Робота учителя над проблемою сприяє ефективній організації групової роботи в класі; дає змогу організувати колективну творчу роботу.

Постійно підвищує свою фахову майстерність: відвідує тренінги, семінари, очні та дистанційні курси, конференції, бере активну участь у конкурсах, отримав другу вищу освіту, яка удосконалює, розширює знання з хімії.

Ретельно та результативно готує учнів до участі у Всеукраїнських олімпіадах з хімії.

Педагог має ряд публікацій (http://metodportal.com/node28266, http://metodportal.com/node28265, http://metodportal.com/node49410, http://metodportal.com/node70729,  http://metodportal.com/node270732 ).

Андрій Іванович охоче ділиться досвідом роботи через показові уроки, семінари та майстер-класи для вчителів шкіл міста, організовує та проводить на базі закладів загальної середньої освіти міста засідання для вчителів хімії у формах педагогічного ательє, семінару-практикуму, тренінгових занять тощо. Він є членом творчої лабораторії вчителів хімії міста, бере активну участь у роботі методичного об’єднання, методичної ради, працював у складі журі обласного етапу олімпіади з хімії.

Номінація

«Початкова освіта»

 Прізвище, ім’я, по батькові: Герасименко Олеся Анатоліївна

Педагогічне кредо: Перетворити процес навчання на цікаву подорож країною знань. Відкрити в кожній дитині душу творця, дати їй змогу пробудитися і розквітнути.

Дата народження: 01.10. 1978 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2000

Місце роботи: Прилуцька гімназія № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна Прилуцької міської ради

Стаж роботи (педагогічний): 17 років

Кваліфікаційна категорія, звання: «спеціаліст I категорії»

Проблема, над якою працює: «Упровадження технологій продуктивного навчання на уроках початкової школи». 

Герасименко Олеся Анатоліївна працює на посаді учителя початкової школи з 2012 року. Добре володіє методикою викладання всіх предметів у початкових класах. ЇЇ уроки завжди цікаві, добре продумані, насичені, з вдало підібраною наочністю та різноманітним дидактичним матеріалом. Багато уваги приділяє різнобічному розвитку мовлення учнів, їх мислення, формуванню навичок творчої самостійної роботи, свідомого читання. На уроці створює ігрову атмосферу, що розвиває пізнавальний інтерес і активність учнів, знімає втому, дозволяє утримувати увагу. Олеся Анатоліївна приділяє значну увагу використанню ефективних інноваційних методів навчання та виховання молодших школярів, формування рівня соціальної зрілості учнів, достатньої для забезпечення їхньої автономності, самостійності в різних сферах життєдіяльності. Учитель активно впроваджує продуктивне навчання, що передбачає навчання дітей у ситуаціях, максимально наближених до реального життя, коли матеріал не повідомляється вчителем, а знання здобуваються в процесі певних практичних прийомів.. Позитивними результатами роботи є перемоги її учнів у конкурсах, олімпіадах, акціях: І командне місце у міському конкурсі «Юних математиків імені Г.Вороного», 2018 рік., ІІІ місце у міському конкурсі з початкового технічного моделювання, 2018 рік. Учні Олесі Анатоліївни беруть активну участь у інтернет-олімпіадах з української мови, англомовному конкурсі «Пазл», природничому конкурсі «Колосок», математичному конкурсі «Кенгуру», мають відмінні та добрі результати. Досвід своєї роботи Герасименко О. А. пропагує на сторінках фахових видань: газета «Початкова освіта» № 12, грудень 2016 р. план-конспект уроку з англійської мови  на тему: «Прикрашання новорічної ялинки». Учитель був учасником конференції «Дні початкової освіти» м. Київ (2016 р.), Всеукраїнського Інтернет-марафону «Інноваційні технології та методики освіти». Олеся Анатоліївна публікує власний авторський матеріал на сайті SUPER.UROK-UA.com.

 Номінація

            «Образотворче мистецтво»

Прізвище, ім’я, по батькові: Федотов Андрій Анатолійович

Педагогічне кредо: «Учитель не той, хто вчить, а той, у кого вчаться»

Дата народження: 07.12.1969 року

Навчальний заклад, рік закінчення: Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т.Г.Шевченка, 1993

Місце роботи: Березнянський  опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської районної ради Чернігівської області

Стаж роботи (педагогічний): 23 роки

Кваліфікаційна категорія, звання: «спеціаліст І категорії»

Проблема, над якою працює: «Розвиток творчих компетентностей учнів засобами нетрадиційних технік образотворчого мистецтва»

Андрій Анатолійович має високий науково-теоретичний і методичний рівень підготовки. Забезпечує виконання навчальних програм із образотворчого мистецтва у відповідності до вимог базового стандарту.

Педагог переконаний, що саме уроки художньо-естетичного циклу повинні стати тим місцем, де учень виступає не пасивним слухачем, а шукачем, дослідником. Саме використання нетрадиційних технік малювання на уроках образотворчого мистецтва, на думку Андрія Анатолійовича, має велике значення для художньо естетичного розвитку та розвитку емоційної чутливості учнів, формування їх стійкого інтересу до образотворчої діяльності, розвитку практичної умілості та вправності, формування загальнокультурної компетентності.

Учитель постійно перебуває в творчому пошуку. Так, сайт Березнянського опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів було створено завдяки діяльності Андрія Анатолійовича. Він є також розробником дизайну символіки закладу освіти, засновником конкурсу учнівської творчості «Наша школа має талант!». 

За ініціативи Андрія Анатолійовича створено кабінет з образотворчого мистецтва. Власні та учнівські матеріали, зібрані в ньому, педагог  використовує на уроках та в позакласній діяльності. Учитель бере активну участь у роботі шкільних та районних методичних об’єднань, проводить показові уроки, виступає з повідомленнями.

Андрій Анатолійович постійно працює над підвищенням свого фахового рівня, педагогічної майстерні. Має сертифікат на Методичному порталі (18.02.2018 р.) за розробку уроку і презентацію для 5 класу «Світлотінь». Його творчі доробки представлені на сайтах: http://metodportal.com/node, https://naurok.com.ua/, http://bereznaschooll.ucoz.ua/ (офіційний сайт Березнянського опорного ЗЗСО І-ІІІ ступенів).

Учні Андрія Анатолійовича неодноразово ставали переможцями та учасниками районних конкурсів: «Професія мого майбутнього», «Поліський зорепад», «Протипожежна безпека» тощо.