Меню Закрити

Хмарні сервіси WEB 2.0 у профорієнтаційній діяльності педагогічних працівників

для вчителів різного фаху (30 год., 1 ЄКТС)

 Розробник: Олександр Корнієць, старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.

Зміст

Пояснювальна записка

Навчальна  програма підвищення кваліфікації педагогічних працівників складена на виконання плану заходів з реалізації в області Концепції державної системи професійної орієнтації населення на період до 2023 року та  відповідно до законодавства України в освітянській галузі.

Метою є формування професійної (діяльнісний підхід) та інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також надання науково-методичної та практичної допомоги педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти з питань використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для забезпечення ефективності та результативності процесу професійної орієнтації учнів.

Головні завдання:

 • ознайомлення з можливостями використання соціальних сервісів WEB 2.0 у профорієнтаційній діяльності педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти;
 • формування у слухачів курсів бази знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого та ефективного використання сервісів WEB 2.0 у профорієнтаційній діяльності;
 • розвиток уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби різного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати матеріали, що стосуються профорієнтації учнів ЗЗСО;
 • формування у слухачів уміння застосовувати соціальні сервіси WEB 2.0 з метою ефективного розв’язання різноманітних завдань щодо отримання, обробки, збереження, подання матеріалів, які пов’язані з процесом профорієнтації учнів ЗЗСО в умовах інформаційного суспільства.

Програмою підвищення кваліфікації передбачено:

 • удосконалення раніше набутих та набуття нових компетентностей;
 • набуття педагогом досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків;
 • формування розвитку професійної, цифрової, комунікаційної компетентностей.

В освітньому процесі використовуються індивідуальні, парні, групові та колективні форми організації навчальних занять. Теоретичні заняття можуть проводитися у формі лекцій (проблемно-оглядових, лекцій-диспутів, лекцій з елементами рольової гри), семінарські заняття це: круглі столи, педагогічні читання, диспути, дискусії, творчі майстерні тощо.

Практичні заняття можуть проводитись у формі ділових та рольових ігор, навчальних тренінгів, моделювання системи профорієнтаційної  роботи з учнями, співпраці з батьками та ін.

Педагогічна практика, як правило, організовується на базі сучасних закладів освіти, у творчо працюючого педагога.

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського має безстрокову ліцензію на підвищення кваліфікації, що дозволяє проводити освітню діяльність. І як наслідок, результати підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників не потребують окремого визнання чи підтвердження.

Обсяг (тривалість) програми підвищення кваліфікації визначається відповідно до її фактичної тривалості в годинах (30 годин).

Назва теми

Л

С

П

Самостійна
робота

Разом

Викладачі

Загальний огляд соціальних сервісів WEB 2.0

2

2

Корнієць О.М.,  ст. викладач ЧОІПППО ім. К.Д. Ушинського

Спілкування у мережі Інтернет

2

2

4

Корнієць О.М.

Соціальні пошукові системи та пошук профорієнтаційного контенту

2

2

4

Корнієць О.М.,
Вовк Ю.Ю., ст. викладач ЧОІПППО ім. К.Д. Ушинського

Збереження та структурування інформації використовуючи сервіси соціальних закладок

2

2

Корнієць О.М.

Спільне зберігання файлів

2

2

4

Корнієць О.М.,
Вовк Ю.Ю.

Колективна робота з мережевими документами у профорієнтаційній діяльності

2

2

4

Корнієць О.М.,
Вовк Ю.Ю.

Мережеві карти знань у профорієнтаційній діяльності

2

2

4

Корнієць О.М.,
Вовк Ю.Ю.

Застосування блогів для підтримки профорієнтаційного процесу

2

2

Корнієць О.М.,
Ракута В.М., ст. викладач ЧОІПППО ім. К.Д. Ушинського

Соціальні мережі. Освітні спільноти

2

2

4

Корнієць О.М.,
Ракута В.М.

Сервіси проведення опитувань

2

2

4

Корнієць О.М.

Географічні та статистичні сервіси

2

2

Корнієць О.М.

Організація та проведення вебінарів

2

2

Корнієць О.М.

Комплексне використання соціальних сервісів WEB 2.0 для забезпечення профорієнтаційного процесу

4

2

6

Корнієць О.М.,
Вовк Ю.Ю.

Заліково-дискусійне заняття

2

2

Корнієць О.М.,
Вовк Ю.Ю.

Усього:

2

18

10

16

46

 

Очікувані результати навчання

Знання і розуміння:

 • способів реалізації діяльнісного підходу в навчанні та організації колективної роботи під час професійної орієнтації учнів;
 • основних груп сучасних соціальних сервісів WEB 2.0 та їх функціональних можливостей;
 • призначення, функцій і основних принципів роботи соціальних мереж;
 • методики використання соціальних сервісів WEB 2.0 у профорієнтаційній діяльності;
 • принципів функціонування веб-каталогів та пошукових систем, правил здійснення пошуку матеріалів з профорієнтації в мережі Інтернет;
 • способів структурування та збереження матеріалів використовуючи сервіси соціальних закладок;
 • методики створення онлайнового освітнього середовища;
 • можливостей і правил роботи середовища Google Drive та надання документів у спільне користування для проведення колективної роботи з учнями під час професійної орієнтації;
 • принципів використання відео-,аудіо-, фото-матеріалів;
 • правил створення ментальних карт;
 • правил роботи з інтерактивними картами;
 • методики комплексного використання можливостей Google Drive для створення навчально-методичного комплекту дидактичних матеріалів;
 • основних принципів ведення власного блогу, можливостей агрегаторів і статистичних сервісів;
 • особливостей організації та проведення веб-семінарів.

Цінності, ставлення:

 • готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток;
 • мобільність та компетентність;
 • рефлексія власної професійної практики.

Розвинені вміння:

 • збагачення творчого потенціалу педагогів,
 • задоволення потреб у професійному вдосконаленні;
 • використовувати можливості пошукових систем;
 • користуватись сервісами соціальних закладок;
 • використовувати сервіси для колективної роботи з фото-, відео-, аудіо-матеріалами;
 • проводити колективну роботу з ментальними картами (mindmap) та документами Google;
 • використовувати географічні сервіси в профорієнтаційній діяльності;
 • знаходити шлях від власного будинку до будь-якого закладу вищої освіти на території України та визначати вид транспорту, яким зручно добиратись до ЗВО;
 • створювати власні опитування, проводити опитування учнів ЗЗСО використовуючи сервіси проведення опитувань;
 • вести власний блог;
 • здійснювати пошук груп з профорієнтаційним контентом у соціальних мережах, залишати дописи на стінах у соціальних мережах;
 • здійснювати пошук освітніх спільнот з профорієнтаційним контентом;
 • організовувати та проводити вебінари з учнями закладів загальної середньої освіти;
 • встановлювати лічильники на власному сайті, використовувати статистичні сервіси для опрацювання статистичних даних;
 • використовувати соціальні сервіси WEB 2.0 для створення навчально-методичного комплекту дидактичних матеріалів з профорієнтації.

Працівники, що реалізують програму:

 • Корнієць Олександр Миколайович, старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та інформаційно-комунікаційних технологій в освіті.

Форми реалізації програми – денна, заочна, дистанційна, змішана.

Строки дії програми – 2020-2025 рр.

Місце реалізації програми – за місцем знаходження Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Вартість навчання -безоплатний характер навчання

12 thoughts on “Хмарні сервіси WEB 2.0 у профорієнтаційній діяльності педагогічних працівників

 1. Комар В. А.

  Креативно, творчо, цікаво. Дякуємо за курси. Можливо додати декілька пар на створення сайтів.

 2. Тетяна Безлюдна

  Ви – великі молодці! Професіонали високого рівня. З вами відчуваєш себе впевненіше в освітньому середовищі. Я зрозуміла, як мало я знаю. Виявляється, що є безліч можливостей для удосконалення освітнього процесу в школі. Я дуже тішуся тим, що побувала саме на ваших курсах. Рада, що збагатилася новими знаннями та вміннями.

 3. Сергій

  Створити курс по рівня володіня ІКТ : початковий , середній , високий

 4. Олександр

  Вчитель інформатики. Стаж 24 роки.
  Постійно підвищую кваліфікацію
  Виявляється, я до цього часу багато не знаю 🙂
  Хоча курси, як на мене, містили багато загальної і відомої мені інформації, проте кілька відкриттів, насправді, важливих для моєї самоосвіти та професійної діяльності, я зробив. В цілому атмосфера на курсах робоча. Спілкування з викладачами приємне та невимушене. Програмою курсу задоволений цілком.

 5. Долінська Люба

  Велике дякую за курси! Отримала задоволення від отриманих знань, спілкування з кураторами і колегами! Здоров’я всім, успіхів у роботі, наснаги, натхнення і всього найкращого в Новому 2020 році!!!
  Merry Christmas!!!
  Happy New Year!!!

 6. Наталія Компанець

  Загалом курси сподобались, але хотілося б більше практичного закріплення. Детальніше розглянути та освоїти конкретні сервіси.

 7. Тетяна

  Курси змістовні, насичені, дізналася багато чого нового для використання у своїй професійній діяльності, поглибила знання з уже відомого. Велика вдячність викладачам за цікаво підібраний матеріал та індивідуальний підхід до нас, слухачів курсу.

 8. Світлана

  Дякую за цікаві, корисні та змістовні курси! Дуже сподобалося. Дізналася багато чого нового. Буду працювати тепер із блогом, користуватися формами. Дуже зручний графік. Хочеться побажати організаторам терпіння, натхнення, міцного здоров’я і щоб гарно робив Інтернет!!!!!!

 9. Алла Галіч

  Курси досить актуальні та потрібні для сучасного вчителя. Особливо, хотілося б відзначити тактовність та рівень підготовки викладачів. Дуже чуйні, спокійні та терплячі. Все було добре роз’яснено. Рівень знань значно підвищився. Побажання: більше покрокових дій під запис.Типу:1…….2……3….

 10. Олена

  Велика вдячність за курси. Навчилася працювати та більше дізналася про можливості використання різних сервісів. Створила власний блог, так як удома на це постійно не вистачало часу. Дізналася багато корисної інформації, чудово провела час у спілкуванні з колегами. Викладачі висококваліфіковані, толерантні!!!
  Буду рекомендувати всім!

 11. Олександр Колівошко

  Дякую за цікавий, змістовний, актуальний матеріал, яким ділилися з нами колеги під час вебінарів. Для себе відкрив чимало цікавих моментів у користуванні хмарними сервісами. Обов’язково використовуватиму набуті знання при проведенні власних уроків!

 12. Атаманенко Тетяна

  Дякую за змістовні курси. Дізналася нове для себе про хмарні сервіси, не зважаючи на те, що деякі вже використовувала у своїй освітній діяльності. Колеги рекомендували освоїти ще Testonline(можливо неточна назва, це тестовий безкоштовний портал, який дозволяє писати хімічні формули беспосередньо у завданнях чи варіантах відповідей, що складно у Classtime). Було б добре додати до програми, щоб освоїти разом з фахівцями.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.