Меню Закрити

Науково-методична рада

Науково-методична рада інституту є колегіальним дорадчим органом, який покликаний сприяти реалізації державної освітньої політики у регіоні, зокрема з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти Чернігівської області.

Мета діяльності науково-методичної ради – управління науково-методичною роботою всіх підрозділів інституту, педагогічних працівників області. До складу науково-методичної ради, крім голови ради, входять проректор з науково-методичної роботи, секретар, завідувачі відділів і директор центру практичної психології та  соціальної роботи. При науково-методичній раді діє експертна комісія, до роботи в якій залучаються науковці, досвідчені педагоги, вчителі-методисти, представники педагогічної громадськості (асоціації вчителів, творчих спілок педагогів тощо), а також співробітники відповідних структурних підрозділів інституту.

Організаційне забезпечення діяльності науково-методичної ради та координацію роботи експертів здійснює секретар науково-методичної ради.

Робота науково-методичної ради здійснюється згідно з щорічним планом, який складається відповідно до мети діяльності інституту, науково-методичної ради, її завдань та з урахуванням пропозицій членів ради структурних підрозділів інституту і затверджується ректором інституту.

Засідання науково-методичної ради проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на квартал (як правило, в останній четвер поточного місяця), і оформлюються протоколами.

Склад науково-методичної ради

Засідання науково-методичної ради

Склад експертної комісії науково-методичної ради ЧОІППО імені К.Д. Ушинського

Передовий педагогічний досвід