Меню Закрити

Методична скарбничка

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 2021 РОКУ

Інформаційно-аналітичне видання

Автори: Кузьменко І.І., Булова Т.І., Сиводід І.А.

Пропоноване видання містить сценарії позакласних заходів (літературно-мистецький вечір, літературний театр, літературно-мистецька та музично-поетична вітальня), завдання літературних вікторин.

Завантажити

ПОЗАКЛАСНА РОБОТА З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

сценарії позакласних заходів та завдання літературних вікторин

Автор: Гальонка О.А.

Пропоноване видання містить сценарії позакласних заходів (літературно-мистецький вечір, літературний театр, літературно-мистецька та музично-поетична вітальня), завдання літературних вікторин.

Завантажити

ОСНОВИ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПЕДАГОГА:
ПРОФІЛАКТИКА МЕДІАТРАВМАТИЗАЦІЇ

Навчально-практичний посібник

Автор: Анищенко Л.О.

У посібнику висвітлюються основні поняття медійної й інформаційної компетентності педагога, проблема інформаційної та медіабезпеки в освітньому середовищі та медіатравматизації.
У практичній частині посібника педагогам пропонуються ситуаційні задачі з профілактики медіатравматизації.

Завантажити

ПІДГОТУВАННЯ МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА ОСНОВІ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Основні вимоги до структури, змісту та оформлення матеріалів

Методичні рекомендації для вчителів іноземної мови

Укладач: Британ Ю.В. Методичні поради містять опис вимог до структури, змісту та обсягу методичних рекомендацій, підготовлених на основі перспективного педагогічного досвіду з підвищення ефективності навчання іноземної мови в закладах освіти. Укладені відповідно до нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України. Зразки бібліографічного опису джерел подані згідно з чинними стандартами. Матеріали рекомендовані вчителям іноземної мови.

Завантажити

Вплив депривації на розвиток та становлення вихованців закладів освіти інтернатного типу

Методичні рекомендації

Укладачі: Олександренко М.О., Зленко Л.О. У методичних рекомендаціях представлено теоретичний аналіз сутнісних характеристик поняття «депривація», проаналізовано чинники, що сприяють виникненню та розвитку психічної депривації у дітей, розглянуто особливості розвитку та становлення дітей-вихованців закладів освіти інтернатного типу в умовах депривації. Рекомендації містять методи діагностики та приклади реабілітації депривованих дітей. Рекомендовано вчителям, вихователям, практичним психологам та соціальним педагогам закладів освіти інтернатного типу.

Завантажити

УЧАСТЬ ШКОЛЯРІВ ОБЛАСТІ
В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗМАГАННЯХ 2020/2021 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Збірник

Збірник підготували: Ахмедова Л.В., Мухіна О.М., Ремидовська Л.М., Рудич О.Г.
Упорядник: Вошкіна І.А.

У виданні міститься перелік нормативно-правових документів та інформація про державний супровід і підтримку обдарованих здобувачів освіти. Поданий для обговорення проєкт Правил проведення в області І–ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів.
Збірник підготовлено для педагогічних працівників області з метою узагальнення та поширення інформації про результати виступу обдарованих здобувачів освіти області у всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних змаганнях.

Завантажити

ПЕРВЕНЦІЯ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

Методичні рекомендації

Автори: Анищенко Л.О., Молочко Т.М.

Методичні рекомендації створені для виявлення і профілактики суїцидальних тенденцій в учнівської молоді. Висвітлено соціально-психологічні, індивідуально-психологічні та особистісні передумови виникнення суїцидальних тенденцій, підходи, принципи, методи і прийоми психодіагностичної та психопрофілактичної роботи із потенційними суїцидентами, а також практичний досвід роботи в цьому напрямі авторів.

Призначено для працівників закладів системи освіти, методистів, працівників психологічної служби, батьків учнів та людей, що їх заміщують.

Завантажити

ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ

Збірник статей
у 2-х частинах

Автор: Матюшкіна Т.П.

Збірник містить 15 статей Матюшкіної Т.П. із методики викладання літератури в сучасній загальноосвітній школі. Поданий матеріал може бути використаний вчителями-словесниками на уроках зарубіжної та української літератур під час вивчення біографій письменників, їхніх творів, у ході розв’язання навчальних завдань із набуття ключових та предметних компетентностей.

Завантажити (Ч1)
Завантажити (Ч2)

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЛІТНЬОЇ ПРАКТИКИ З ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ

Укладачі: Хлопіна Жанна Федорівна, Кидиба Руслана Григорівна, Леус Юрій Віталійович, Велігорська Світлана Віталіївна, Кузьменко Вікторія Дмитрівна, Бицько Тетяна Миколаївна, Корень Тетяна Іванівна.

Метою публікації є надання методичної допомоги педагогам закладів загальної середньої та позашкільної освіти Чернігівської області щодо проведення практичних занять з предметів природничого циклу.

Завантажити

Фото УРОКИ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ «КОРЕНІЗАЦІЇ» ДЛЯ УКРАЇНИ: СПЛЮНДРОВАНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ

УРОКИ БІЛЬШОВИЦЬКОЇ «КОРЕНІЗАЦІЇ» ДЛЯ УКРАЇНИ: СПЛЮНДРОВАНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ВІДРОДЖЕННЯ

Автор: Коропатник М.М.
Інформаційно-методичний посібник на допомогу учителям та викладачам суспільних дисциплін

Завантажити

УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ У ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

(із практики роботи Ігнатенко Н.М., заступника директора з навчально-виховної роботи Анисівського ЗЗСО I-III ступенів імені І.Я.Франка Іванівської сільської ради Чернігівського району Чернігівської області)

Укладач:  Пригодій Т.М.

Методичні рекомендації містять практичні матеріали щодо упровадження інноваційних форм роботи як шляху реалізації науково-методичної проблеми закладу в умовах розбудови Нової української школи, розкривають діяльність опорної школи з методичної роботи із використання сучасних модернізованих форм роботи. У рекомендаціях розміщено зразки проведення нетрадиційних педагогічних рад, інноваційних сучасних заходів щодо рекламування різних напрямів роботи закладу, презентована система роботи з молодими вчителями.

Завантажити

ТЕХНІКИ ФОТОТЕРАПІЇ В ПСИХОЛОГІЧНОМУ КОНСУЛЬТУВАННІ

Укладачі:  Антоненко О.М.,  Молочко А.Я., Шеремет О.В.

Методичні рекомендації нададуть можливості практичним психологам різних закладів освіти отримати нові додаткові знання щодо здійснення психологічного консультування з використанням технік фототерапії та підвищити ефективність психолого-педагогічного супроводу в умовах змішаного навчання.

Завантажити

ОСОБЛИВОСТІ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА З ПЕДАГОГАМИ ПОЧАТКОВОЇ ЛАНКИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Укладач: Дрозд О.М.

Методичні рекомендації містять матеріали щодо особливостей партнерської взаємодії практичного психолога з усіма учасниками освітнього процесу Нової української школи. Змістовні інформаційні матеріали, цікава пізнавально-ігрова форма запропонованих вправ, занять з елементами тренінгу сприятиме ефективній співпраці всіх учасників освітнього процесу.

Матеріали рекомендовано для використання  практичними психологами, вчителями початкової ланки та вихователями груп подовженого дня під час організації освітнього та виховного процесів.

Завантажити

КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНІ МЕТОДИКИ ДЛЯ РОБОТИ З ДІТЬМИ З АУТИЗМОМ

Укладачі: Литвяк Д.М., Зленко Л.О.
Методичні рекомендації містять опис системи роботи з дітьми з аутизмом. Матеріали складені з урахуванням особливостей розвитку та освітніх потреб дітей, які навчаються в інклюзивних класах закладів загальної середньої освіти.

Рекомендовано вчителям, асистентам учителів, вихователям, практичним психологам, батькам.

Завантажити