Меню Закрити

Перспективний педагогічний досвід освітян Чернігівської області 2020-2021 н.р.

Леонтієва Людмила Василівна

Дата народження: 7 січня 1967 року.

Навчальний заклад, рік закінчення: Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1989 рік.

Посада: учитель історії та правознавства.

Стаж роботи (педагогічний): 31 рік.

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, звання «Учитель-методист».

Нагороди, відзнаки: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2006 р.); Грамота Верховної Ради України «За заслуги перед українським народом» (2006 р.); Диплом лауреату щорічної премії Верховної Ради Украни педагогічним працівникам України за 2007 рік; Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2006 р.); Грамота Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації (2002 р.); Грамота Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації (2003 р.); Почесна грамота Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації (2004 р.); Грамота відділу освіти Менської районної державної адміністрації (2011 р.); Грамота відділу освіти Менської районної державної адміністрації (2013 р.) Подяка відділу освіти Менської районної державної адміністрації (2011 р.); Грамота відділу освіти Менської міської ради (2016 р.); Грамота відділу освіти менської райдержадміністрації Менської районної організації Профспілки працівників освіти України (2013 р.); Почесна грамота Чернігівської облдержадміністрації (2005 р.); Почесна грамота Менської районної ради (2017 р.); Грамота Макошинської селищної ради (2017 р.).

Адреса досвіду: Макошинський заклад загальної середньої освіти Менської міської ради Менського району Чернігівської області.

Тема досвіду: Формування вмінь розв’язувати правові ситуації як практична складова набуття навчального досвіду учнів з правознавства.

Анотація досвіду: Програмові вимоги до рівня підготовки учнів із правознавства передбачають, що здобувачі освіти повинні аналізувати та розв’язувати юридичні ситуації для формування правових умінь як ефективного регулятора суспільних відносин.

За допомогою юридичних ситуацій Людмила Василівна на уроках подає навчальний матеріал як проблему, а знання здобуваються учнями в результаті активної роботи: добору необхідної інформації, її аналізу з різних позицій, висунення гіпотез, формулювання висновків. Окрім практичних занять, які є окремим структурним складником програми, учитель застосовує юридичні ситуації для мотивації навчальної діяльності (добираються короткі односюжетні ситуації); в процесі опанування учнями нових знань, для формування вмінь і навичок (правова ситуація та її аналіз може бути основою цієї частини уроку); з метою узагальнення, перевірки та корекції знань та вмінь учнів.

Учитель використовує різні інтерактивні форми роботи, зокрема, імітаційні та рольові ігри, спрощене судове слухання, «Уявний мікрофон», «Навчаючи – вчуся», «Коло ідей», «Мозковий штурм», «Прес-метод». Робота із вирішення правових ситуацій здійснюється індивідуально, у парах, у малих та великих групах. 

Уроки Людмили Василівни характеризуються чітким визначенням мети та використанням творчих завдань, велика увага приділяється відбору навчального матеріалу для моделювання правових ситуацій. Урокам притаманна атмосфера взаєморозуміння, співпраці, творчого пошуку. На уроках учителя панує атмосфера взаєморозуміння, співпраці, творчого пошуку. Високу результативність роботи Леонтієвої Л. В. підтверджують перемоги її учнів на інтелектуальних змаганнях з історії та правознавства.

Творчий доробок учителя увійшов до методичних рекомендацій «Формування пізнавального інтересу учнів на уроках правознавства» (за підсумками роботи обласної авторської творчої майстерні учителів правознавства) (рішення вченої ради ЧОІППО імені К.Д. Ушинського (протокол № 6 від 22 грудня 2016 року).

Поцелуйко Ю.І.,

 методист відділу

суспільно-гуманітарних дисциплін

 

Шевчун  Неля  Григорівна

Дата народження: 6 травня 1971 року.

Навчальний заклад, рік закінчення: 

Ніжинський державний педагогічний інститут ім.М.В. Гоголя (1993 р.).

Посада: практичний психолог.

Стаж роботи (педагогічний): 27 років, на посаді практичного психолога – 26 років

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії.

Нагороди, відзнаки:  Грамота Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації (2005 р.); Диплом відділу освіти Ніжинської райдержадміністрації за зайняте І місце в районному етапі огляду-конкурсу психологічних кабінетів в номінації «навчальний кабінет практичного психолога» (2013 р.); Подяка Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (2015 р.);  Подяка Благодійного фонду «Копиця» за підготовку конкурсу «Талант року 2016»  (2016 р.);  Грамота Комітету Ніжинської районної організації Профспілки працівників освіти і науки України(2018 р.); Грамота Лосинівського селищного голови (2019 р.); Подяка Чернігівської обласної ради (2020 р.).

Адреса досвіду: Лосинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Лосинівської селищної ради Ніжинського району Чернігівської області.

Тема досвіду: Особливості психологічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами.

Анотація досвіду:

Шевчун Неля Григорівна – сучасний психолог, крокує в ногу з новітніми досягненнями в педагогічній та психологічній науці.

Неля Григорівна здійснює  психологічний супровід обдарованих дітей з особливими освітніми потребами. Однією із складових успішної роботи в цьому напрямку є тісна взаємодія з усіма учасниками освітнього процесу. Так, працюючи з обдарованими дітьми, які мають особливі освітні потреби, психолог виявляє індивідуальні особливостей здібних дітей  різних соціальних статусів відповідно до їх нахилів та інтересів; підбирає ефективні методи, підходи та форми роботи, які орієнтують дітей на успіх у визначеному напрямку, подолання ними стереотипів щодо упередженого ставлення до себе; досліджує емоційний світ, особливості характеру та темпераменту, рівня самооцінки;формує толерантне ставлення до людей з особливими потребами та неординарними здібностями; залучає їх до активної дозвіллєвої діяльності; розробляє та активно впроваджує програми ефективного навчання та розвитку креативності дітей та успішної самореалізації їх у майбутньому. Впроваджує авторську програму «Подолання тривожності у дітей з особливими освітніми потребами», яка увійшла до збірника корекційно-розвивальних програм щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у спеціальних класах та класах з інклюзивною формою навчання (Збірник корекційно-розвивальних програм щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами у спеціальних класах та класах з інклюзивною формою навчання (з досвіду роботи практичних психологів і соціальних педагогів) / упоряд. І.М.Лісовецька. – Чернігів : ОІППО імені К.Д.Ушинського, 2013. – 90 с.). Проводить тренінги «Успішна особистість», «Стратегія успіху»; заняття з елементами арт-терапії, казко-терапії, тілесно-орієнтованої терапії. Ці заходи дають можливість дітям прагнути до саморозвитку, самовдосконалення; створювати власну формулу успіху; виражати свої почуття, розкривати творчий потенціал та навички включення в колективну діяльність.

У роботі з батьками надає консультативні послуги та практичні рекомендації щодо розвитку інтелектуального та творчого потенціалу обдарованих дітей, проводить тренінги, лекторії,  родинні зустрічі у формі кафе (спільні заходи для батьків і дітей).

Відповідна робота здійснюється і з педагогами закладу щодо врахування індивідуальних особливостей дітей під час уроків та в позаурочний час.

На базі закладу реалізує авторську програму «Розвиток творчих здібностей здобувачів освіти з особливими освітніми потребами». Програма передбачає організацію та створення сприятливих умов для творчого розвитку дітей з особливими освітніми потребами, інтеграція дітей в життя школи, громади, налагодження нових комунікативних зв’язків.

Актуальність та ефективність програми доведена емпіричним дослідженням рівня самооцінки школярів, яке проводилося на базі закладу освіти серед дітей зазначеної категорії.

Організовує  та проводить конкурси, фестивалі, змагання, персональні виставки, святкові концерти, тематичні акції, вечори як загальношкільні, так і селищні, районні, обласні за участю здібних, талановитих, обдарованих дітей. Включає  в творчу діяльність дітей з особливими освітніми потребами.

Так, діти закладу є постійними учасниками конкурсів, фестивалів-конкурсів: «Перлина громади», «Майбутнє Чернігівщини – талановиті діти», «Талант року»; Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків «Моя заповітна мрія» (2020 р.)

Висвітлює результати заходів у засобах масової інформації, в соціальних мережах Інтернет; поповнює новими матеріалами портфоліо учнів закладу  (електронні презентації дітей, сценарії, фото, відеоматеріали); оновлює та доповнює новими іменами книгу «Гордість школи».

Співпрацює з громадськими організаціями, благодійними фондами, органами місцевого самоврядування, залучає спонсорів для фінансування та підтримки програми.

Для дітей з особливими освітніми потребами створено відповідні умови для їх соціалізації, розкриття особистого потенціалу, самовдосконалення, самореалізації, формування в перспективі конкурентоспроможної особистості.

Лісовецька І.М.,

методист Навчально-методичного центру

психологічної служби у системі освіти

Чернігівської області

 

Сорока Валентина Володимирівна

 

Дата народження: 09 листопада 1974 року.

Навчальний заклад: Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М. В. Гоголя, 1997 р., математика і основи інформатики.

Посада: заступник директора гімназії з навчально-виховної роботи, вчитель математики.

Стаж роботи (педагогічний): 23 роки.

Кваліфікаційна категорія, звання: спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель».

Нагороди, відзнаки: Подяка Міністерства освіти і науки України (2016 р.), Грамота Чернігівського обласного управління освіти і науки (2013 р.), Грамота Козелецької районної державної адміністрації (2011 р., 2009 р.), сертифікат переможця VII Всеукраїнського конкурсу «Творчий вчитель – обдарований учень», 2019 р.

Адреса досвіду: Козелецька гімназія № 1 Козелецької селищної ради Чернігівської області.

Тема досвіду: «Розвиток дослідницьких компетентностей здобувачів освіти на уроках математики та в позаурочний час».

Анотація досвіду:

Валентина Володимирівна – досвідчений педагог, володіє високим рівнем науково-теоретичної і фахової підготовки, запроваджує ефективні форми і методи організації освітнього процесу, постійно працює над підвищенням якості сучасного уроку.

Учитель працює над реалізацією науково-методичної теми «Розвиток дослідницьких компетентностей здобувачів освіти на уроках математики та в позаурочний час», творчо підходить до планування уроків, позаурочних заходів, досконало володіє ефективними формами і методами освітнього процесу.

Саме формування дослідницької компетентності здобувачів освіти є одним із важливих аспектів  у роботі вчителя математики.

Валентина Володимирівна – талановитий педагог, творча особистість, яка здатна залучити учнів в в активний пізнавальний процес.

У освітньому процесі використовує сучасні освітні технології: особистісно орієнтоване навчання, групові технології, створення ситуації успіху, навчання математики з використанням ключових задач, проблемне навчання, навчання з використанням дослідницької діяльності.

Саме через створення ситуації успіху залучає учнів до вивчення математики, до участі в творчо-пошуковій, науково-дослідницькій роботі, допомагає долати труднощі, дає відчуття радості перемоги, впевненість у власних знаннях.

ЇЇ учні є переможцями математичних олімпіад, конкурсів-захистів робіт МАН, учасниками Всеукраїнських науково-практичних конференцій.

Валентина Володимирівна бере активну участь в колективних формах методичної роботи школи, району, області, постійно підвищує свій фаховий рівень, є активним учасником Всеукраїнських та обласних конференцій, фестивалів, Edcamp.

Учитель має публікації в журналі «Математика в школах України» (2017, 2020 р.)

Тур Г.І.,

методист відділу природничо-

математичних  дисциплін

 

Саволєй Дар’я Григорівна

 

Дата народження: 19.07.1985 року.

Навчальний заклад, рік закінчення: 

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 2007 р.

Посада: учитель біології.

Стаж роботи (педагогічний): 13 років, на посаді вчителя біології – 11 років.

Кваліфікаційна категорія, звання: учитель вищої категорії.

Нагороди, відзнаки:  подяка Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 2008 р.; грамота управління освіти Чернігівської міської ради від 2013 р.; грамота Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 2014 р.; подяка Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації від 2015 р.; грамота Міністерства освіти і науки України, Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді від 2015 р.; подяка Чернігівського міського голови від 2016 р.

Адреса досвіду: Чернігівський колегіум № 11 Чернігівської міської ради Чернігівської області.

Тема досвіду: Розвиток акмеологічної компетентності й творчих здібностей школярів на уроках біології та позаурочний час.

Анотація досвіду:

Саволєй Дар’я Григорівна – досвідчений педагог, активна та небайдужа до справ школи, свою педагогічну діяльність спрямовує на створення акмеологічного простору у навчанні та вихованні школярів, вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу та методичної роботи вчителів. Учитель працює над науково-методичною проблемою «Акмеологічний підхід до формування ключових компетентностей особистості на уроках біології».

Дар’я Григорівна досконало володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, широким спектром стратегії навчання, застосовує нестандартні форми проведення уроків, забезпечує максимальну самостійність та зацікавленість у навчанні школярів, ставлячи за мету формування акмеологічного шкільного освітнього середовища.

На уроках біології Дар’я Григорівна створює умови для вибору учнями власного шляху навчання, застосовує дискусії, роздуми, які дають можливість учням взаємодіяти, спілкуватися, формує компетентності, які знадобляться в подальшому виборі професії.

Активно залучає учнів до участі в інтелектуальних іграх, вікторинах, конкурсах. Значну увагу вчитель приділяє роботі з обдарованими та здібними учнями.

Вихованці Саволєй Д.Г. є активними учасниками та переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад із біології та екології, займаються пошуково-дослідницькою діяльністю.

Важливим напрямком роботи вчителя є впровадження методу проєктів. Навчальні проєкти – це дієвий засіб максимального наближення особистості до реального життя та залучення її до розв’язання конкретних завдань у просторі міжособистісного та діалогового спілкування і співпраці.

Із впровадженням змішаної форми освітньої діяльності Саволєй Д.Г. вдало використовує дистанційні платформи навчання. Під час дистанційного навчання вчителька використовує такі ресурси, як: Google Classroom, Viber, Skipe, Messenger, Zoom, електронна пошта. Оцінювання пізнавальної діяльності учнів здійснюється через ресурси Classtime, OnelineTestPad, сайту naurok.com.ua. Для створення запису відеоуроку стали в нагоді інструменти програми oCamp.

Учитель бере активну участь у творчих групах, засіданнях методичних об’єднань, семінарах, конференціях; є переможцем у конкурсах: «Парад квітів біля школи», «Галерея кімнатних рослин», «Геліантус-вчитель», «Вчительська десятка», «Учитель року2016» (ІІІ місце на обласному етапі).

Ремидовська Л.М.,

методист відділу роботи

з обдарованими учнями